Anton Nissen

Weilbach information

Genealogy

Nissen, Johannes Anton, 1866-1934, maler. *18.11.1866 i Tønder, ?28.9.1934 på rejse i Achim ved Bremen. Forældre: Købmand Hans Andreas Nissen-Radoor og Anne Christina Petersen. ~1903 i Åbenrå med Maria Schlaikier, *2.7.1871 i Åbenrå, ?8.5.1942 i Rinkenæs.

Biography

Anton Nissen gennemgik en landbrugsuddannelse, før familien accepterede, at han ønskede at uddanne sig til maler. Allerede fra tiden på Akademiet i Weimar var han særlig interesseret i landskabsmaleriet, som blev hans foretrukne område, men der findes ligeledes en del interiører fra hans hånd. N.s naturalisme blev forenklet under påvirkning af Jugendstilen, ligesom han bl.a. gennem kontakter med skandinaviske kunstnere i München fandt inspiration i nordisk landskabsmaleri. Hans styrke lå i motiver, der fortolkede harmonier i landskaber, som han især fandt ved Flensborg Fjord, på Als og ved Vestkysten. I sine senere år foretrak N. at male i atelieret efter skitser, og han fik ikke et nærmere forhold til dansk kunstliv, selv om han blev dansk statsborger og bosat i Danmark ved Genforeningen i 1920. Mens N. studerede i München opsøgte han i sommermånederne kunstnerkolonier i forskellige egne af Tyskland. Da han i 1901 bosatte sig i Rinkenæs nær Egernsund ved Flensborg Fjord, blev han selv centrum i en kreds af tyske kunstnere, der opsøgte egnen om sommeren i en årrække. De såkaldte Egernsundmalere blev kendte i tidens tyske kunst med skildringer af fjordlandskabet i den bakkede egn og af folke- og kunstnerliv.

Education

Tegneundervisn. hos C. L. Jessen og Momme Nissen fra 1888; Akad., Weimar (von Kalckreuth og T. Hagen); Kunstakad., München 1890- 96.

Travels

Rejser til kunstnerkolonier i bl.a. Dachau og ved Rhinen fra 1890; bosat i München 1890-99; i Hamburg 1899-1901; i Rinkenæs ved Flensborg Fjord.

Occupations

Med til at opbygge kunstsaml. og -udst. på Flensborg Bys Mus. fra 1901.

Scholarships

Exhibitions

Fortrinsvis på censurede udst. i større tyske byer; Sønderjysk Kunstudst., Charl.borg 1937; Kunstnerkredsen fra Egernsund, Sønderjyll. Kunstmus. 1979; Sønderjysk Kunst 1840-1990, Nordborg Rådhus 1992.

Artworks

Sommerlandskab (1918, Mus. på Sønderborg Slot); Kystlandskab (1919, Mus. Sønderborg Slot); Mølle i Trappen (1919); Dalsgård ved Rinkenæs (1920); Fra kogen ved Højer, (1927, Sønderjyll. Kunstmus.); Markvej; Hus ved Neder Rinkenæs; endv. værker i mus. i Flensborg og Altona. Skriftlige arbejder: Jugenderinnerungen i: Deutscher Volkskalender Nordschlesw. 1952, 45- 51.

Literature

Kunstkalender Schlesw.-Holst. 1920, 49, 53; August Krieger i: Heimatblätter, 1924; Heimat, 1927, 250f; Sønderjysk Kunstudst. på Charl.borg 1937; Das Nordschlesw. Buch, 1938, 154; Schlesw.-Holst. Kalender, 1942-43, 103f; Nordslesv. aandelige Genforen. med Danm., 1948, 73f; Lilli Martius: Die Schlesw.-Holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1978, 391; Deutscher Volkskalender Nordschlesw., 1967, 29f, 33f; Ellen Redlefsen: Ekernsund als Malerort, Flensborg 1967; samme i: Gerd Wietek (red.): Deutsche Künstlerkolonien und Künstlerorte, München 1976; Sigurd Schoubye (red.): Kunstnerkredsen fra Egernsund og Flensborg Fjord, 1979, 18f, 23; Sønderjysk Kunst 1840-1990, Nordborg Rådhus 1992.

Author: Birgit Jenvold (B.Je.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.