Henri Rothschild

Weilbach information

Genealogy

Rothschild, Henri, 1931-1992, maler og grafiker. *23.2.1931 på Fr.berg, ?7.10.1992 i Greve Strand, begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Dir. Thorvald R. og Rosa Amanda Andersson. ~1° 9.4.1964 i Kbh. med maleren Jane Luckow-Nielsen, *27.5.1941 på Fr.berg, datter af billedh. Henry L.-N. og Gudrun Hansen. Ægteskabet opl. ~2° 28.12.1966 i Ebeltoft med lærer Johanne Riskær, *9.12.1941 smst., datter af gårdejer Julius R. og Agnes Gunhild Maria Topsøe-Jensen. Ægteskabet opl.

Biography

Henri Rothschilds indsats faldt i forlængelse af 1930rnes og 40rnes nordiske ekspressionisme, og han indvarslede den maleriske frigørelse hos f.eks. kunstnersammenslutningen Violet Sol. I sit maleri og i sin grafiske produktion forenede han traditionelt akademiske motivgenrer som landskaber, opstillinger og modelbilleder med en impulsiv og psykisk betonet arbejdsform, der undertiden kunne lade studiet af formen træde tilbage for en udpræget ekspressionistisk farvepragt. R.s lærere, Rostrup Bøyesen, Aksel Jørgensen og italieneren Marini har ikke efterladt sig nemt genkendelige spor i hans produktion. Deres betydning kan dog anes i den sikkerhed, hvormed han organiserede farve og form på fladen, uden at billederne mister deres ofte intenst vibrerende liv. Skønt figurstudiet står centralt i værket, er det altid et middel til ekspressiv udfoldelse, aldrig et mål i sig selv. Selv i sin umiddelbare omgang med den ydre natur har R. arbejdet på sit eget nervøse sinds præmisser, og i sin stadige udforskning af farven kan han undertiden vælge at tilsidesætte et samlende motiv til fordel for en malerisk opsplitning af billedfladen i strukturer, hvor penselstrøgenes urolige skrift og den brændende kolorit står som det bærende i billedet.

Education

P. Rostrup Bøyesens private malersk. 1947; Grafisk Sk., Kunstakad. Kbh. (Aksel Jørgensen) 1957; Accad. de Belle Arti (Marino Marini), Milano 1967.

Travels

Italien 1962, 1967-68; Jugoslavien 1964; Østrig (Wien) 1964- 65; Paris 1966, 1970; Spanien Rosent, Carl (Madrid), Marokko og Tyskland (München) 1968.

Occupations

I censurkom. for Charl. Forår 1971- 73.

Scholarships

Villiam H. Michaelsen 1961; Kaufmann 1964; Aug. Schiøtt 1966; Akad. 1966, 1971; Rigenstrup 1968; Stat. Kunstfond 1968, 1974, 1978-80; Diplôme d'Honneur, Biarritz 1970; J.R. Lund 1972; Alfred Benzons Pr. 1978.

Exhibitions

Da. Grafik i 30 år, Arne Bruun Rasmussen, Kbh. 1957; bien. Gorizia, Jugoslavien 1957; KE 1957-58, 1960-62; KP 1957, 1959-61; Charl. Forår 1962- 64, 1966, 1969, 1971-73, 1976, 1978, 1981; Pro 1965; Kobberstiksaml. 1965; Charl. Eft. 1966, 1970-71, 1976, 1980, 1985; Koloristerne 1968; Harald Isenstein og hans elever, Crome & Goldschmidt, Kbh. 1968; Vinterudst. 1969; Se, Charl.borg 1973; Pol. grafiske særtryk, Kunstindustrimus. 1976; 5 expressiva da. i Skåne, Tomelilla Konsthall 1977; Stat. Kunstfond, Koldinghus 1977; Fra trykkerens værksted, Gal. Admiralg., Kbh. 1977; Kunst i privateje, Tårnby Rådhus 1980; Kammeraterne 1980; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Det da. Hus, Paris 1991. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1961; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1967, 1977; Gal. Mouffe, Paris 1973; Sønderjyll. Kunstmus. 1975; Haslev Teknikum 1975 (s.m. Jens Peter Helge Hansen); Teatergal., Kbh. 1977 (s.m. Ib Braun); Køge Bugt Gal. 1991; Kastrupgaardsaml. 1994.

Artworks

Tre søstre (1966, Jelling Sem.); Liggende model (1970, Tønder Handelssk.); Landskab (erhv. 1979, Greve Komm.); Skov ved Greve Strand (erhv. 1985, smst.); Landskab (erhv. 1990, smst.); Mosede Strand (akvarel, erhv. 1992, smst.); Liggende model (rad., erhv. 1992, smst.); repr. i Pol. Hus, Kbh.; i Kobberstiksaml.

Literature

Herman Stilling i: Hvedekorn, 5, 1959, 182-85; Bertel Engelstoft i: Kunst, 6, 1964, 142; Steen Colding i: XV. Espo. Premio Lissone Internat. di Pittura, Milano 1967; Da. Kunst, 1985-92; Bent Irve (red.): Da. Grafik, 1985, 288f; samme i: H.R., Kastrupgaardsaml. 1994.

Author: Peter Michael Hornung (P.M.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.