Susanne Ussing

Weilbach information

Genealogy

Ussing, Susanne, 1940-1998, arkitekt og billedkunstner. *29.11.1940 på Fr.berg, ?8.3.1998 i Tårbæk. Forældre: Ark. Kjeld Juul U. og ark. Elsebet Lind (se Elsebet Ussing). ~1° 17.4.1960 i Kbh. med ark. Andreas Schmidt, *19.4.1937 smst., søn af politiass. Mogens Andreas S. og Else Korsgaard. Ægteskabet opl. ~2° 19.10.1983 i Kgs. Lyngby med ark. Carsten Benjamin Hoff, *21.1.1934 på Fr.berg, søn af advokat Erik H. og Ingegerd Suenson.

Biography

Susanne Ussing har gennem udstillinger og tænkning i fællesskab med Carsten Hoff søgt at formulere et opgør med den rigide arkitektoniske praksis, præget af fremmedgørende industrialiseret byggeri, der går umiddelbart forud for de sene 1960ere. Som individuelle behov og fantasi søgtes fremmet i U.s arkitektoniske visioner, er også hendes billedkunst præget af frodig sanselighed og en udpræget lyst til at møde publikum gennem adskillige udsmykninger af overvejende midlertidig karakter i de offentlige rum og gennem de mange sanseudstillinger, der herhjemme om nogen forbindes med U.s humanistiske engagement.

Education

Kunsthåndv.sk. 1955-59; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1960-63.

Travels

Firenze 1963-64. Italien (San Cataldo) 1994.

Occupations

S.m. Carsten Hoff 1968- 78. Lærer ved Kunstakad., ark.sk. 1968- 73.

Scholarships

Arthur Köpckes Legat 1986; Eckersberg Med. 1989 (s.m. Carsten Hoff); Stat. Kunstfond 1994; Nykredits Legat 1998.

Exhibitions

Grønningen 1970, 1974; Kvindeudst., Charl.borg, Kbh. 1975; Kunstnere for Fred, smst. 1983; int. bien. for papirkunst, Leopold-Hoesch Mus., Düren, Tyskland 1988; Omkring Munkeruphus, Dronningmølle, 1989; Fraktal, Kgs. Have, Kbh. 1990; Kunst i byen, Åbenrå 1990; Rockens billeder, Brandts Klædefabr. 1990; Keramikkens kunst, smst.; Keramiske Skitser, Køge Skitsesaml. 1991; Müritz Skulpturpark, Tyskland 1994; Projekt Hedeland ved Kbh. 1997. Separatudstillinger: Keramiske Arbejder, Varberg Mus. 1967; Louisianas børneudst. 1978; Børn i Stalden, Ordrupgaard 1978; Syv børneudst. på danske mus. 1979; Skulpturer i sne, Helsingfors 1980 (s.m. Morten Flyverbom); I Drivhuset, Ordrupgaard 1980; Sophienholm 1981; HAC, Paris 1981; Nikolaj, Kbh. 1983; Brændte tegninger, Nordjyll. Kunstmus. 1988; Gal. Stender, Roskilde 1988; Gal. Bie & Vadstrup, Fr.berg. 1990; Engle, djævle og forretningsmænd, Louisiana 1990; Mælkevejen og brændte tegninger, Brandts Klædefabr. 1991. Sammen med Carsten Hoff: Sanserum 1, KE (debut som billedkunstner) 1968; Sanserum 2, Nikolaj, Kbh. 1969; Mellem kunst og bosætning, Tranegården, Gent. 1974; Alternativ Arkitektur, Louisiana 1976-77.

Artworks

Tangkirken, Louisiana (1981); Model til timeglas til opstilling på DSB-færge (1984, Sønderjyll. Kunstmus.); dek. til Peder Paars (1985). Arkitektur: Ark.foren. jub.konk. (1970, 1.pr., s.m. Carsten Hoff); forsøgsbyg. i Thylejren (1970); renovering af Grevinde Danner Stift., Kbh. (1979); Børnehuset, Egebjerggård, Ballerup (1994). Udsmykninger: Nørgaard på Strøget, Kbh. (hver sommer i årene 1977-85); S-togsstrækningen Ballerup- Fr.Sund station (1989). Scenografi: Eske Holms danseteaterforestillinger (1982-83).

Literature

Else Bülow: Kat., Brændte Tegninger på Nordjyll Kunstmus., 1987; Finn Falkersby i: North-debat, 32, 1994; Projekt Hedeland, North-inf., nr. 250, 1997.

Author: Torben Weirup (To.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.