Niels Helledie

Weilbach information

Genealogy

Helledie, Niels, *1927, billedhugger. *20.6.1927 i Sopmose ved Østervrå. Forældre: Gårdmand Valdemar H. og Nielsine Kristine Pedersen. ~13.4.1963 i Langå med seminarieelev, senere lærer Inger Beneè Petersen, *3.9.1940 smst., datter af blikkenslager Medoc Beneè P. og Rigmor Jensen.

Biography

Niels Helledie voksede op i en religiøs landbofamilie i Vendsyssel. Opvæksten i bondesamfundet og den nære kontakt med natur, liv og død har sat sit tydelige præg på H.s kunst. Han arbejder fortrinsvis med religiøs kunst, hvor motiverne er de centrale begivenheder i Biblen: Syndefaldet, Korsfæstelsen, Opstandelsen. H. bearbejder de kendte, religiøse motiver i et personligt form- og symbolsprog. Formen er collageagtige sammenstillinger af stentøj, drivtømmer, ofte bemalet, glas og metal. Stilistisk er H.s udtryk en kombination af flere forskellige, bl.a. primitive og middelalderlige udtryk. Neolitisk kunst og vikingekunst har inspireret på det dekorative plan, mens f.eks. de såkaldte bondekrucifikser er næsten romanske i deres strenge udtryk, hvor vægten er lagt på skildringen af den lidende Kristus. Med henvisning til middelalderens skildringer af korset som Livets Træ lader H. Kristi ribben udgøre grenene på træet og kombinerer således traditionen med et meget personligt udtryk. I sine verdslige motiver, som materialemæssigt og stilistisk er beslægtet med de religiøse arbejder, har H. skabt en række tids- og samfundsdebatterende værker. Han har bl.a. med ironi kommenteret kønsdebatten i de såkaldte Horekasser, hvor man gennem små kukhuller ser dels et kvindeansigt, dels et kvindeskød. Skødet er overdimensioneret i forhold til ansigtet, dvs. personligheden, og kvinden fremstilles dermed som sex-objekt.

Education

Folkesk.lærer fra Silkeborg 1954; som billedhugger autodidakt.

Travels

Sverige 1968; Norge 1972; Jugoslavien 1973; Italien 1974, 1979, 1988; Spanien 1975; Grækenland 1976, 1980, 1987, 1991; Tunesien 1984; Marokko 1985; Malta 1986.

Occupations

Scholarships

Nordjysk Kunstnerlegat 1993.

Exhibitions

KP 1969-70; Pro 1971-72, 1974, 1976, 1979, 1981; Skulptur i Eventyrhaven, Odense 1971; Å-udst. 1973; Påskeudst., Gal. Moderne, Silkeborg 1974- 75, 1977-80; Kunsten i hverdagen, Nordjyll. Kunstmus. 1975; Nordjysk Konst, 5:s Konstsalong, Göteborg 1975; Sæhrimner 1976; Gal. Helliggejst, Kbh. 1976; Skulptur i Kgs. Have 1978; Kirkelig Kunst, Gal. Ti, Tistrup 1978; De fabulerende, Nikolaj, Kbh. 1979; 14 da. kunstnere, Gal. Moderne, Silkeborg 1979; Niels Ebbesen, myter og billeder, Randers Kunstmus. 1980; Billedkunst fra Vendsyssel, Vejen Kunstmus. 1980; En vifte af da. billedh., Kgs. Have 1984; Med ler og tråd, Hjørring Sem. m.fl. 1989; Fragmenter af kirkekunst, Fr.havn Kunstmus. 1992; Kirkekunst, Koldinghus 1994. Separatudstillinger: Skovgaard Mus. 1972; Gal. Helliggejst, Kbh. 1973; Skagen Rådhus 1977; Holbæk Mus. 1979; Kunst og fred, Gal. Ved Kirken, Århus 1982 (s.m. Stig Carlsson, Adolf Meister, Nis og Ruth Schmidt); Fr.havn Kunstmus. 1983; Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus. 1983, 1987-88; Gal. Bram, Hobro 1984, 1986; Skagen Gl. Vandtårn 1984; Skagens Mus. 1985; Gal. Gl. Strand, Kbh. 1986 (s.m. Adi Holzer, Stig Carlsson, Julie Brabcova, Linde Waber); Gal. Helios, Århus 1986 (s.m. Adi Holzer); Mus. på Sønderborg Slot 1988; Kunstforen., Horsens 1990; Vitskøl Kloster, Ranum 1991; Gug K. 1992; Gal. Art Soto, Ålborg 1992; Bies Gård, Hobro 1993.

Artworks

Bondekrucifiks (1969, Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus.); Brodersorg (1974, Hadsund Sk.); Arminge (1975); Spottekrucifiks (1979, Hjørring Kunstmus.); Krucifiks (1978, Hadsund Kapel); Kristus og de tolv (1978, Sønderjyll. Kunstmus.); Pietà (1979, Skt. Catharina K., Hjørring); Pietà (1979, Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus.); Gensyn (1979, smst.); Kongekrucifiks (1979, Mariager Klosterk.); Sjæleflok (1980, Løgumkloster Refugium); Opstandelseskrucifiks (1987, Marienstift, Braunschweig); Daglejeren (1987); Fuglekrucifiks (1988, Asmild Klosterk.); Trond (1990, Skagen Komm.); Bestemmelsen (1990, Ørum K.); Kristushoved (1990, Holte K.); endv. adsk. skulpturer og relieffer i kirker og inst. landet over.

Literature

Leif Dalgård: Om N.H. bondekrucifikser, 1975; Knud Holst i: Samvirke, 4, 1977; Vendsyssel Tid. 5.-6.6.1977 (interv. af Waagner); 13.8.1978 (interv. af Kirsten Balslev); Jyll.p. 13.8.1978 (interv. af Svend Bedsted); Berl.Tid. 18.1.1981 (interv. af Kirsten Risgaard); Erik A. Nielsen: Livets træ, en bog om N.H., 1990; Sig. Schoubye: N.H., u.å. DR 21. og 28.10.1991.

Author: Anne Lie Stokbro (A.L.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.