Carl Rohl-Smith

Biography

Carl Rohl-Smith hørte til den generation af billedhuggere, der i kølvandet på Thorvaldsen og H.W. Bissen primært måtte beskæftige sig med at udføre arkitektoniske dekorationsfigurer. Skønt R.-S. arbejdede sammen med flere af tidens store arkitekter og blev støttet af C.F. Tietgen og Carl Jacobsen, kunne de budte opgaver ikke opfylde hans ambitioner. I 1886 udvandrede han derfor til USA efter at have solgt en skulpturgruppe til Chicago og efter af have rådført sig med den amerikanske gesandt i Danmark, Rasmus B. Anderson, hvis portrætbuste han havde modelleret. Gennem nogle år ernærede R.-S. sig ved at arbejde for bl.a. jernstøberier og ved at udføre portrætter og gravmonumenter, og hans arbejde vakte snart opsigt. Hans ry i USA baserede sig først og fremmest på evnen til at opnå portrætlighed og på sansen for det store format. Heri lå en folkelig appel, der efterhånden skaffede R.- S. flere store bestillingsopgaver og bragte ham i frontlinien af den amerikanske kunstdebat. Fort Dearborn Massacre Monument, bestilt af togvognsmillionæren George M. Pullman som gave til Chicago, er en voldsomt realistisk og grotesk scene af kampen mellem indfødte amerikanere og hvide nybyggere. Siden 1960erne har gruppen sat Chicagos bystyre i konstant forlegenhed og er flyttet flere gange. Fort Dearborn Massacre Monument skaffede R.-S. opgaven med at fuldføre Harriet A. Ketchams design til det figurrige Iowa Soldiers' and Sailors' Monument i Des Moines. Her måtte han dog kæmpe mod den folkelige opinion, da han fremstillede en allegori over Iowas frugtbarhed i form af en halvnøgen kvinde. Efter at R.-S. havde vundet konkurrencen om et monument for general William Tecumseh Sherman i Washington, blev hans popularitet en torn i øjet på de amerikanske billedhuggere. Med argumenter om kunstkvalitet versus portrætlighed, men med nationalistiske overtoner, søgte The National Sculpture Society at overtale regeringen til at fratage R.-S. opgaven, dog uden held. R.-S. døde under et besøg i Danmark, og Sherman-monumentet måtte fuldføres af en række danske og norske billedhuggere under ledelse af kunstnerens enke. R.-S. så sig selv som arvtager af den klassiske tradition fra Thorvaldsen og Bissen, men på sine rejser i Europa blev han stærkt påvirket af den franske Beaux- Arts naturalisme. Dette ses især i arbejder fra 1880erne, f.eks. de ny-barokke figurer til Frederikskirken. Men R.-S. kunne iklæde sig stilart efter opgavens art. Hans senere amerikanske arbejder har en fortrinsvis klassisk grundholdning.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.