Giovanni Domenico Gianelli

Weilbach information

Genealogy

Gianelli, Giovanni Domenico, 1775-formentlig 1841, billedhugger. Døbt 27.4.1775, ?formentlig 14.12.1841 i England. Forældre: Gipser Domenico Maria G. og Johanna Eisen.

Biography

Giovanni Domenico Gianelli synes især at have gjort sig gældende som portrætkunstner. Da man i samtiden ofte nøjes med at nævne kunstnernes efternavne, er der stor mulighed for forveksling mellem G. og broderen Peter Leonhard G., der også var var en glimrende portrætkunstner.

Education

I lære hos faderen; Kunstakad. Kbh. fra 1791.

Travels

Ansøgte 1801 Kunstakad. om tilladelse til at rejse til England. Det vides ikke, hvornår han kom af sted, men han hævdes at have udstillet på Royal Acad. i London 1809-20. Der er dog mulighed for en forveksling med den engelske billedhugger J.G. Gianelli.

Occupations

Overtog og drev faderens værksted og forretning 1801- 09. Gipser ved Kunstakad. Kbh. 1901-09.

Scholarships

Lille sølvmed. 1797; st. sølvmed. 1797; lille guldmed. 1797; st. guldmed. 1799; agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1829.

Exhibitions

Kunstakad. Kbh. 1799-1801, 1820 (buster); Royal Acad., London, 1809-20(?); 18. Aarh. Skulp., Kunstforen., Kbh. 1919.

Artworks

Buster: Prinsesse Louise Augusta (gips, 1791, Rosenborgsaml., Fr.borgmus., Ahrensburg); Frederica Bolette Lindencrone (gips, efter dødsmaske 1800, Stat. Mus. for Kunst); Nicoline Petræa Wilhelmine Lindencrone (1801, som ovennvt.); Lisa de la Calmette (marmor, udst. 1801, Liselund, fra 1877 Corselitze); Peter Bugge (?1811); A.P. Bernstorff (?1797); hertug Vilh. Fr. af Gloucester (hjemsendt fra England 1819, udst. 1820); Jacob velsigner Josephs sønner (relief, 1799, st. guldmed.); Nic. Abildgaard (portræt, leveret 1811 til Akad.); Corn. Høyer (som ovennvt.); basrelief i fronton på Erichsens Palæ (opf. 1799- 1801).

Literature

Fr.borg Kat. 1919; 1943; Emma Salling: Kunstakademiets Guldmedaljeopgaver 1754-1854, 1975, 79-81; Rupert Gunnnis: Dictionary of British Sculptors 1660-1851, (under J.B. Gianelli).

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.