Nicolaus Wolff

Weilbach information

Genealogy

Wolff, Nicolaus, 1762-1813, maler. *5.2.1762 i Kbh., ?1813 i Dresden. Forældre: Snedkermester Nicolaus W. og Maria Magdalene Hausschildt. Ugift.

Biography

Nicolaus Wolffs uddannelse på Kunstakad. Kbh. var præget af Abildgaards indflydelse, og under hans vejledning gennemførte W. som den første hele studieforløbet og vandt de 4 medaljer. De 2 bevarede medaljearbejder er præget af kunstneriske lån, både fra Abildgaard og ældre italiensk og fransk kunst. Fra sommeren 1789 kunne W., takket være statsminister C.D. Reventlow, tilbringe et par år som familiemaler på Pederstrup. Reventlow ønskede et stort gruppebillede af hele familien, og en skitse, der viser ministeren selv, hans hustru, deres otte børn og børnenes amme er bevaret. Derimod er selve maleriet gået til grunde, og kun et ufuldført portræt af den lille Charlotte Reventlow kan antages at være et bevaret brudstykke af det store lærred. W.s malestil i disse portrætter når aldrig, trods indflydelsen fra både Juel og Abildgaard, ud over en ubehjælpsom tyngde. Han bevarede øjensynligt forbindelsen til Reventlows, mens han fortsatte sin undervisning på Kunstakademiet i København, indtil han i 1793 søgte til Dresden. Her faldt det ham vanskeligt at opretholde livet som maler, men han fik dog en bestilling fra Danmark på en altertavle til en af kirkerne under Pederstrup. Maleriet blev sendt til København, hvor Kunstakademiet fandt det under deres forventning, men alligevel gav ham det stipendium, han søgte. Endnu et maleri, beskrevet som en sovende Amor, hjemsendtes, men blev med tiden fejlagtigt tilskrevet J.G. Wahl, indtil det identificeredes som et værk af Wolff, malet med et billede af Abildgaard i erindringen (Kasper Monrad). Andre af hans billeder med emner fra C.M. Wielands Oberon og Agathon er ikke kendt. W. vedblev at arbejde i stilen fra sine medaljearbejder og oplevede ingen fremgang som kunstner i Dresden. Hans daglige tilværelse var kummerlig, og han tog til sidst sit eget liv.

Education

Kunstakad. Kbh. (N.A. Abildgaard og Edv. Mandelberg), til gipssk. aug. 1777, til modelsk. okt. 1778, lille sølvmed. 1779, st. sølvmed. 1781, lille guldmed. 1781, st. guldmed. 1785, forlod Akad. sommer 1789.

Travels

Oph. på Pederstrup ved Maribo fra sommeren 1789; Hamburg januar 1793; videre til Dresden, hvor han forblev resten af livet.

Occupations

Scholarships

Akad. 1792 (for 3 år), tillæg for 1 år 1796 (efter afslag året før); Fonden ad usus publicos 1792 (for 3 år); samme 1802 (200 Rdl. til hjemrejse); søgte forgæves Kunstakad. fattigkasse om "Hjælp til Livets Ophold" 1795.

Exhibitions

Raadhusudst. Kbh. 1901.

Artworks

Salomon lader pagtens ark opsætte i templet (1781, lille guldmed., Kunstakad. Kbh.); Saul rådfører sig med Samuels skygge, (skitse 1783 til st. guldmed. ikke antaget og ikke kendt): Kristus uddriver de handlende af templet (1785, st. guldmed., Kunstakad.); udk. til figurerne Danmarks og Norges skytsguder, og Fama på Jødernes Æresport i anledn. af kronprinsesse Maries indtog i Kbh. 1790 (ark. A. Kirkerup, figurerne modelleret af Thorvaldsen); udk. til relief i gavlen på Amalieg. 49, Kbh. (tidl. nr. 43, 1790, relieffet modelleret af Thorvaldsen); statsminister Chr. Ditlev F. Reventlow og hans hustru omgivet af deres otte børn og ammen Lolo (Lola Hansen, 1790, skitse til stort, senere ødelagt maleri, Reventlowmus., Pederstrup); Chr. Ditlev Reventlow (1790, smst.); Ammen Lolo (Lola Hansen) med Einar Ditlev Reventlow (1790, smst.); Conrad Ditlev Cai og Ernst Christopher Ditlev Reventlow med hunden Nona (1790, smst.); Charlotte Augusta Agnes Reventlow (omkr. 1792, ufuldført, ant. udskåret del af det ovennævnte st. familiebillede, smst.); titelvignet til P.F. Suhm: Samlede Skrifter VIII, 1792; Kvinderne ved graven (1794, altertavle i Vesterborg K.); Amor der vækkes af Psyche (1796, tidl. tilskr. J.G. Wahl, 1864-1980 på Amalienborg, Stat. Mus. for Kunst). Tilskrivninger: 3 dørstykker med emner fra Iliaden: Kampen mellem Menelaos og Paris; Hektors afsked med Andromache; Priamos bønfalder Achilles om at få Hektors lig udleveret (1790, Reventlowmus., Pederstrup).

Literature

Minerva, 1.bd., 2.hft, 1785, 90; Fr. Hjort: Slægten Gjerløff, 1904, 135 (portræt af Peter Gjerløff); Hans Hansen: Portraitmalerens Dagbog, 1907, 1, 223; V. Thorlacius-Ussing i: Kunstmus. Aarsskr., 1943, 12-18; T. Holck Colding: Cornelius Høyer 1741-1804, 1961; Reventlowmus. paa Pederstrup, vejledn. ved V. Thorlacius-Ussing, 1973; K. Monrad: Mellem guder og helte, 1990, 41, 119, 192.

Author: Dyveke Helsted (D.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.