Ole Vincent Larsen

Weilbach information

Genealogy

Vincent Larsen, Ole, *1938, maler, grafiker, forfatter. *3.4.1938 i Næstved. Forældre: Billedkunstner, anlægsgartner Alfred L. og selvstændig forretningsdrivende Elly Margrethe Olsen. ~27.6.1964 i Roskilde med afd.bibliotekar Annelise Magius, *16.4.1938 i Kisumu, Kenya, datter af planteskoleejer Ernst Albert M. og Inga Rachel Hylleborg Hansen.

Biography

Ole Vincent Larsens indsats i kunsten er usædvanlig i omfang og spændvidde, idet han gennem hele sit virke har været en aktiv kritiker og debattør, samtidig med at han har været produktiv både som billedkunstner og skønlitterær forfatter. V.L. gjorde sin entré i udstillingslivet i slutningen af 1950erne med mørkstemte malerier, ofte med bibelske temaer som udgangspunkt. Fra 1960erne blev landskabet det bærende motiv, i begyndelsen i form af frie abstraktioner, inspireret af naturen set i fugleperspektiv. Snart skete der imidlertid en drejning mod surrealismen, der siden har været en del af V.L.s univers. Landskaberne udviklede sig til fantastiske visioner af en verden befolket af uhyrlige, maskinlignende mutanter. Et dybt engagement i samfundets og kulturens tilstand kendetegner disse visioner, der kan aflæses både som billeder på truslen mod den kendte verden, og på livets genopståen med nye former efter det store sammenbrud. I grafikken bevæger V.L. sig typisk på kanten af mareridtet, mens malerierne spænder over et større register. De er ofte tungt ladede med betydning, gennemsyret af melankoli, men den lysere ende af stemningsregistret er også repræsenteret. I en omfattende gruppe billeder med et chatol i centrum er nye fantastiske verdener opstået, eksempelvis befolket af udskårne figurer, der har fået selvstændigt liv, og spejle, der åbner for udsyn mod landskaber og fjerne strande. V.L.s senere arbejder kendetegnes af en dybt personlig symbolik, en ny koloristisk intensitet og en karakteristisk tæthed i det maleriske, hvor atmosfæriske, vibrerende partier veksler med massivt opmurede.

Education

Typograf 1956-60; første kunstn. udd. hos faderen; tekn. sk. 1956-60; elev af Erling Sauer 1954-60; École des Beaux-Arts og private kunstsk., Paris 1960-62.

Travels

Paris 1960-62; flere oph. på Skand. Foren., Rom i 1970erne og 1980erne; Kenya 1972-73, 1975-76, 1978-79, 1981-82.

Occupations

Kunstkritiker ved Næstved Tid. med filialbl. ca. 1962-80; lærer i formning og billedkunst, Næstved Gymn. 1970-72; Herlufsholm Kostsk. 1972-83; i best. for Storstrøms Kunstmus. 1975-82; fmd. for Billedkunstnernes Forb. 1980- 82.

Scholarships

Carlsons Pr. 1964; Stat. Kunstfonds 3-årige stip. 1969; Celinder 1970; San Cataldo 1971; Villiam H. Michaelsen 1974; Foren. Norden 1978, 1996; Nithona- fonden 1988; Astrid og Andreas Simonsen 1997; endv. legater som forf., bl.a. Stat. Kunstfond 1979 og A. Goldschmidt 1986.

Exhibitions

KE 1960-64; Charl. Forår 1962-65; Pro 1965-96; Grafikbien., Japan 1966; Charl. Eft. 1966, 1971; Grafikbien., Polen 1968; Å-udst. 1972; Yngre da. kunst, Nikolaj, Kbh. 1974; Da. Grafikere 1980; Vinduet, Ålborg 1990-93. Separatudstillinger: Brdr. Christensens Kunsthdl., Næstved 1956; Den frie Udst. bygn. 1963; Arndahls Kunsthdl., Kbh. 1964; Gal. Passepartout, Kbh. 1965; Gal. Jensen, Kbh. 1968; Gal. Prisma, Kbh. 1969; Bibl.salonen, Fr.sund 1971; Rubin & Magnussen, Kbh. 1971-80; Holstebro Kunstmus. 1973; Maribo Stadsbibl. 1974; Gal. KCH, Holbæk 1975; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1977, 1986; Gal. Sct. Gertrud, Kbh. 1988; Gal. Concorde, Fr.berg 1994; Næstved Kunstforen. 1998.

Artworks

Foranderligt landskab (1961, Viborg Sygehus); Efter branden (1965); Åndehullerne (1967); Gulliver (serie, ætsning og koldnål, 1969, Kobberstiksaml. og Storstrøms Kunstmus.); Vinterhaven (1970, Storstrøms Kunstmus.); Ruin og torso (1975, smst.); Marionetter (1985, Næstved Mus.); Atelier (1985, smst.); De overlevende (1985, smst.); Figur og møbel (1994); Sprællemanden (1994); Bruden (1994, Kbh. Komm. Kulturfond); I det blå rum (1994); Vinterbrud (1995); Angst (1995); Skrigerne (1995); Vækst (1996-97); endv. repr. på Vejle Kunstmus. og Mus. for vesteuropæisk kunst, Polen. Udsmykninger: Gavl, Næstved Kunstforen. (1969, nedr.). Skriftlige arbejder: Inspirationens geografi, 1980 (om billedkunst og rejser); endv. en rk. digtsaml. og prosaarb., kunstkritik og artikler i Pro's kat. og tidsskr. Kunst.

Literature

Sydsjæll. Soc.Dem. 22.11.1958 (interv.); Næstved Tid. 2.7.1959 (interv.); 7.4.1962 (interv.); 20.3.1965 (interv.); 10.5.1985; Kunst, febr.1962, 148f (Jan Groth); sept. 1965, 32-35 (Finn Hermann); okt. 1968, 36; marts 1970, 148f; Berl. Aften 19.9.1968 (interv.); 4.8.1969; Jess Ørnsbo i: Kat., O.V.L., Bibl.salonen, Fr.sund 1971; Claus Bojesen i: Hrymfaxe, 2, 1975; Køge Dagbl. 30.4.1977; Bent Irve (red.): Da. grafik, 1985.

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.