Anna Marie Mehrn

Weilbach information

Genealogy

Mehrn, Anna Marie, 1889-1976, maler. *24.11.1889 i Fr.cia, ?19.7.1976 i Kbh. Forældre: Kaptajn, maleren Lauritz Johan Thorvald Sørensen M. og Malvina Brix. Ugift.

Biography

Anna Marie Mehrn beundrede Chresten Dalsgaard og Hans Smith og fortsatte deres folkelivsmaleri med indsigtsfulde skildringer af kirkelige højtider, fester og det daglige liv med fint iagttagne portrætter af f.eks. Fanøpigen Marensine. Hun malede en del historiebilleder, bl.a. Fra halvfemsernes Sønderjylland, hvor sønderjydernes trofasthed mod Danmark skildres gennem moderen, der med Dannebrog på skødet minder sin søn om at bevare det danske sindelag. Billederne fra hendes egen tid, som Danske soldater ved Danmarks grænse den 9. April 1940, viser samme nationalfølelse. M. har endvidere malet interiører og landskabsbilleder.

Education

Emilie Mundt og Marie Luplau; Kunstakad. Kbh. (P. Rostrup Bøyesen, J. Glob, V. Irminger, L. Tuxen, S. Wandel) jan. 1910-jan. 1917.

Travels

Holland, England, Norge 1912, 1920-21; Tyskland 1922; Sverige 1930; Finland.

Occupations

Scholarships

Akad. 1917; Neuhausens Pr. 1917, 1925; Hielmstierne- Rosencrone 1917-18; Eibeschütz Pr. 1930; Ørnborg 1942; Otto Bache 1944.

Exhibitions

Unge Kunstneres Forb. 1912; Charl. Forår 1916-48, 1952, 1954-57, 1963-71; Kvindel. Kunstneres Samf. 1920, 1930; Charl. Eft. 1922, 1932, 1940; Kunstforen. af 18. Nov., 1942; Malerier fra Besættelsen, Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1946; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Besættelsen 1940-45, Fr.borgmus. 1995. Separatudstillinger: Bachs Kunsthdl., Kbh. 1929; Vigerslev K. 1955; 3 kendte da. dyremalere, Århus Kunstgal. 1960 (s.m. Aage Roose, Troels Trier).

Artworks

Islandske heste udenfor en jysk bondegård (1916, Neuhausens Pr. 1917); Mariæ bebudelse (altertavle, 1918, Harreslev Kirkesal ved Flensborg); Interior fra Engom Kirke (1924, Neuhausens Pr. 1925, Storstrøms Kunstmus.); Kvinde fra Föhr (1929, Mus. på Sønderborg Slot); Morgensol i Marensines stue, Nordby, Fanø (1935); Portræt af hjemstavnsforfatterinden Helene Strange i sin 100-årige Falstringsdragt (1940, Storstrøms Kunstmus.); Grundtvig i samtale med unge bønderpiger (1942); Danske soldater ved Danmarks grænse 9. april (1946, Fr.borgmus.); Marensine (1947); Fra halvfemsernes Sønderjylland (udst. 1947); Fanøbrudepiger (udst. 1952); Fanikkedagen (udst. 1957); Udsigt fra Kirkebakken. Hven (udst. 1961); Sankt Hansaften. Bål på Smøl Vold (udst. 1967); Frisisk bondegård (udst. 1970); desuden en række modeller af hestegrupper.

Literature

Berl. Tid. 26.1.1929; 29.1.1929; Pol. 27.1.1929; Nat.tid. 28.1.1929; Niels Th. Mortensen: Religiøs Malerkunst i Danm., II, 1945; Da. Kunst, 81, 1947; 82, 1947; 84, 1948; 85, 1948; 87, 1949. Breve (Det kgl.Bibl.).

Author: Kirsten Olesen (Ki.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.