August Schiøtt

Weilbach information

Genealogy

Schiøtt, Heinrich August Georg, 1823-1895, maler. *17.12.1823 i Helsingør, ?25.6.1895 i Hellebæk, begr. i Kbh. (Garn.). Forældre: Fourer, senere toldforvalter i Sakskøbing, kammerråd Heinrich Erpecum S. og Anna Sophie Marie Fleron. ~1° 25.5.1850 med Betty Augusta Ultima Søth, *12.2.1820 i Kbh., ?2.1.1853 smst., datter af kirurg ved det borgerlige artilleri Hans Heinrich S. og Laurentse Euphrosyne Bernhardine Tietchen. ~2° 8.5.1855 i Kbh. med Mariane Ogilvie, *13.4.1836 smst., ?26.11.1857 smst., datter af landmand Georg William O. og Ane Marie Hovaldt og adoptivdatter af isenkræmmer, gross. Mathias Frederik Octavius Winther og Emilie Sophie Frederikke Søth.

Biography

August Schiøtt var en produktiv og søgt portrætmaler, især nød han gunst hos kongefamilien og adelen. Han blev stærkt præget af den parisiske salonkunst og evnede at opnå en glimrende portrætlighed, men den glatte penselføring og den ofte lidt for elskværdige skildring gav ikke plads for nogen dyberegående personkarakteristik. Hans stil kan betegnes som en art nyrokoko, især leder de landskabelige baggrunde for de portrætterede ofte tanken hen på 1700-tallets kunst. Han beherskede de store formater og fik derfor ofte bestillinger på helfigursportrætter af folk, der havde rang og stand til at lade sig portrættere således. Der findes dog også solidere og mere indtrængende portrætter af folk, han personlig var knyttet til, f.eks. maleren J.L. Lund og hustruen Mariane Ogilvie. Han gjorde jævnlig forsøg inden for historiemaleriet, men efterlod sig ikke her nogen hovedværker. Fra sine mange og hyppige rejser stammer en række livfulde og brogede landskaber og genrebilleder. For det beløb, som salget af hans og datteren Elisabeth Schiøtts efterladte arbejder indbragte på en auktion i oktober 1938, oprettedes et kunstnerlegat, der administreres af Kunstakademiet.

Education

Lærling hos glarm. Geisler 1842; Kunstakad. Kbh. 1841, modelsk. 1843, lille sølvmed. 1846, st. sølvmed. 1846, elev af J.L. Lund i Akad. malerstue og i gipssk.; privatelev hos C.W. Eckersberg 1845 (perspektivtegn.).

Travels

Over Düsseldorf, Köln, Antwerpen og Bruxelles til Paris 1850- 52; oph. i Fontainebleau; arb. en kort tid i maleren Léon Cogniets atelier i Paris; Norge 1851, 1855; Island 1861; oph. i England og Italien; Egypten, Palæstina, Grækenland, Italien og Schweiz 1872-73; Cannes 1885; oph. i Sverige.

Occupations

Scholarships

Akad. 1850-52; agreeret ved Kunstakad. Kbh., medl. 1854; titulær prof. smst. 1866; Ancker 1872-73.

Exhibitions

Charl. Forår 1844-61, 1863-72, 1875, 1878-82, 1895; Salonen i Paris 1850 el. 1851 (bl.a. portrætter af Fr. VII og af general de Meza); verdensudst., Paris 1855, London 1862; Kunstakad., Sth. 1866, 1870; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. jødiske Kunstnere, Kbh. 1908; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942.

Artworks

Portrætter: Selvportræt (1849, Fr.borgmus.); Fr. VII (ca. 1850, Rosenborgsaml.); Generalløjtn. Chr. de Meza (1850, Fr.borgmus.); Chr. IX (1853, Rosenborgsaml.); Baronesse Sophie Magdalene Holsten (1853, Langesø); Arveprinsesse Caroline (1854, Rosenborgsaml.); Baronesse Regitze Holsten (1854, Langesø); Baronesse Emilie Holsten (1854, smst.); Baron Adam Christopher Holsten Carisius (ca. 1854, smst.); Dronn. Louise (1855, Rosenborgsaml.); Maleren J.L. Lund (1854, medlemsstk., Kunstakad.); Augusta Blixen Finecke, f. prinsesse af Hessen (1854, Hesselagergaard); Baronesse Julie Reedtz-Thott som barn (1854, Gavnø); Lensgreve C.C.S. Danneskiold-Samsøe (1855, Gisselfeld); Hofjægermesterinde Henriette Scavenius, f. komtesse Moltke (1856, Borreby); Lensgreve Fr. Chr. Danneskiold-Samsøe (1859, Gisselfeld); Grev og grevinde F.C.O. Reventlow (1863, Pederstrup); Grev og grevinde Ludvig Brockenhuus-Schack (1866, Giesegaard); Konventualinde Charlotte von Wormskiold (1866, Vemmetofte); Grev A.W. Moltke (smst.); Jn Sigurðsson (1886, Altinget, Island); Grev S.C.V.V. Knuth (ca. 1867, Fr.borgmus.); Selvportræt (1882, Kunstakad.); Godsejer A.Th. Schütte og hustruen Hansine (Eskjær); Herredsfoged H.C. Gad (Rådhuset, Sæby); talrige portrætter er litograferede hos Em. Bærentzen og Tegner & Kittendorff. Historiemalerier og genrebilleder: Kristus i Getsemane (altertavle, 1860, Thorslev K.); En islandsk brud (ca. 1864); Sagalæseren, Island (udst. 1871, Þjódminjasafn Íslands); Ægyptiske kvinder, Cairo (1873); Imogen og Jachimo (1888, Storstrøms Kunstmus.). Landskaber: Parti af Jægersborg Dyrehave (udst. 1858); De varme kilder på Island (1862); Ved Thingvalla (1872, Listasafn Íslands, Reykjavík); Udsigt over Cairo (udst. 1878); Udsigt over Cannes (1885); Ved vandløbet i Hellebæk Skov (udst. 1891); desuden talrige akvareller og tegn. med rejsemotiver, bl.a. i Fr.borgmus.

Literature

Berl. Tid. 26.7.1895; Af Eleonore Christine Tschernings efterladte Papirer, Memoirer og Breve, VIII, 1908, 18; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Fra Fr.borg Amt, 1951, 101; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treaarskrigen 1848-50, 1952, kat.nr. 449, 502; H. Berner Schilden Holstens Slægtebog, II, bd. 1, 1952-55, 85, 159, 164, 305; Aarb. udg. af Hist. Samf. for Aarhus Stift, 1955, 167; Tove Clemmensen og B. Mackeprang: Chr. IXs Palæ paa Amalienborg, 1956, 138, 142, 170, 172f, 222; Herman Madsen i: Kunst, nr. 3, 1970, 55-57; Hanne Jönsson i: C.W. Eckersberg og hans elever, kat. Stat. Mus. for Kunst, 1983, 62; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Frank Ponzi: Nineteenth-Cent. Iceland, Reykjavík 1986, 90-95. Auktionskataloger: Dødsbo: 9.12.1895; 10.2.1896; 8.4.1896. Papirer i Det kgl. Bibl.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.