Peter Ulstrup Hansen

Weilbach information

Genealogy

Ulstrup Hansen, Niels Peter, 1876-1943, arkitekt og maler. *8.7.1876 i Klint, Odsherred, ?23.11.1943 i Kgs. Lyngby, begr. smst. (Sorgenfri Kgrd.). Antog navnet Ulstrup ca. 1914. Forældre: Husmand Jens Peter H. og Gertrud Eline Jensdatter. ~19.4.1901 i Højby, Odsherred, med Jacobine Marie Ulstrup, *6.11.1879 i Arendal, Norge, ?17.10.1966, datter af snedker Hans Jacob U. og Karen Mathilde Løvold.

Biography

Peter Ulstrup Hansen var oprindelig tømrer og i 1890erne elev på Vallekildes håndværkerskole, ledet af Andreas Bentsen. Han virkede et tiår som bygmester, før han begyndte at male og udstille koloristiske landskabsbilleder. U. fik sit hovedvirke som en arkitekt, hvor den håndværksmæssige baggrund ses i enkelt udformede træbygninger til værksteder og lagre samt i praktiske, helstøbte villaer i Sorgenfrigårdområdet. De er opført i klassicisme ligesom auktionshuset på Lyngby Hovedgade, som er i træbeklædt bindingsværk med ovenlys og 3-fags gavlfacade mod gaden med malede træpilastre. I samme gade opførtes to 4-etages rødstens funktionalistisk indrettede boligblokke. I Skodsborg opførtes et tidstypisk hvidpudset 3-etages funkishus med fladt tag til kirurgisk afdeling.

Education

Tjenestedreng 1890-92; tømrerlære; Vallekilde Højsk.; Chr. Krohgs malersk., Norge, ca. 1915.

Travels

Tyskland; Norge i 1890erne; senere rejser bl.a. til Norge.

Occupations

Maskinsnedkeri og bygm. i Højby, Odsherred 1899-1909; atelier 1910-20; ark. tegnestue fra 1920.

Scholarships

Exhibitions

KE 1914-16, 1918. Separatudstillinger: 1910, 1916; kunsthdl. Anton Hansen 1920 (s.m. Jóhannes S. Kjarval).

Artworks

Malerier bl.a.: Torv i Helsingfors (udst. 1914); Bornholmske og norske landskaber (udst. 1915). Arkitektur, i Kgs. Lyngby: Ombygn. af beboelseshus til sk., Brede Allé 69 (1920); villaer: Caroline Amaliev. 67, 106; Fuglevadsv. 27, 35, 37 (1924-37); kunsthdl. O. Bruuns auktionshus, Lyngby Hovedg. 57 (1924); lager og værkstedsbygn., smst. 83-85 (1925); to boligblokke, smst. 86A-D (1930); træskure, smst. 46 (1942). Andre steder: Frydenstrand kuranstalt, Dokkedal (1930, nedl.); tidl. kirurg. afd., Skodsborg Badesanatorium, nu Kurcenter, Skodsborg Strandv. 123-35 (1932); Brdr. Hartmanns fabrik og emballage kommanditselsk., (1940-41); villa, Duntzfelts Allé 13, Gent. (1943). Projekter: Lyngby Rådhus (1923); Chr.k., smst. (1939). Dekorative arbejder: Udskårne kister; restaur. af antemensale for Nat.mus. 1901.

Literature

Ekstrabl. 29.1.1920; Pol. 24.11.1943; Huse i Gent., 1984, 18; Fredede bygn., 1995; Bo Bramsen (red.): Strandvejen før og nu, I, 1996, 321 (Skodsborg, U. ikke nævnt); Lyngby Hovedgade (reg.), 1996.

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.