Vilhelm Arnesen

Weilbach information

Genealogy

Arnesen, Vilhelm Carl Ferdinand, 1865-1948, maler. *25.11.1865 i Flensborg, ?24.3.1948 i Kbh., urne på Helsingør Kgrd. Forældre: Skibsfører Georg Charles Christian Vilhelm A. og Justine Mathilde Koch. ~1° 9.11.1900 i Odense med Agnes Valborg Mogensen, *26.2.1879 smst., ? juli 1964 i Gilleleje, datter af købmand, senere fabrikant, konsul Christian Husum M. og Laura Marie Mathilde Schmidt. Ægteskabet opl. 1909. ~2° 23.4.1912 i Kbh. med Johanne Petrine Berg, *9.8.1872 i Kerteminde, ?5.3.1913 i Kbh., datter af fiskehandler Johan Peter B. og Amalie Marie Nielsen. ~3° 11.3.1916 i Korsør med Erica Vilhelmine Baggesen, *13.11.1871 i Kbh., ?11.2.1933 i Helsingør, datter af premierløjtnant Frederik (Fritz) Conrad Friboe B. og Erika Madsine Caroline Mørch og adopteret af herredsfuldmægtig, senere borgm. Charles Christian Fritz Nanke og Anna Marie Emilie Mørch.

Biography

Vilhelm Arnesens far var skipper og byggede modelskibe, og A. tegnede og malede skibe og sø allerede som dreng. Han kom i malerlære, gennemgik siden Akademiets skoler og fandt sin stil, som han trofast dyrkede. Han blev populær ved sine virkningsfuldt iscenesatte marinebilleder fra nær og fjern, gerne med store sejlskibe, i storm og stille, og med en lys, optimistisk tone i glæde over nationens stolthed. Han fik formående beskyttere og aftagere med kongefamilien i spidsen, og han kom på togter med orlogs- og andre fartøjer til fjerne lande. A. skildrede gerne nationale og royale begivenheder i fortid og samtid. Til rådhuset i Helsingør malede han med omtanke og historisk sans et stort prospekt af byen i sundtoldstiden i en slags eckersbergsk stil, en bestillingsopgave i anledning af byens 500 års jubilæum. Han var den sidste af de gamle nationale marinemalere.

Education

I malerlære 1879 i Kbh.; svend 1884; dimitt. af G.F. Andersen; opt. Kunstakad. Kbh. 30.9.1882, modelsk. okt. 1884, forlod denne 1888 uden afgang.

Travels

Østersøen, Finland 1891; Middelhavet 1894; Holland, England, Frankrig 1899; Østasien 1899-1900; England, Skotland, Island 1907; Italien 1909; Frankrig, Holland 1910; Frankrig 1914; Italien 1922; Nordamerika 1925.

Occupations

Scholarships

Akad. 1891, 1896, 1898, 1902.

Exhibitions

Dec.udst. 1885; Charl. Forår 1887-1947; Charl. Eft. 1929; verdensudst., Chicago 1893; Nord. Kunstausst., Lübeck 1895; KE 1921, 1942; Foren. for Nat. Kunst 1926, 1929, 1937, 1948 (mindeoph.), 1960. Separatudstillinger: Charl.borg 1894, 1911.

Artworks

Fra Københavns havn (1887, Nordjyll. Kunstmus.); Et skib i storm på Atlanterhavet (1897, Stat. Mus. for Kunst); Slaget under Øland (1903, Fr.borgmus.); Københavns Rhed (1905, Stat. Mus. for Kunst); Fra Limfjorden (1913, Nordjyll. Kunstmus.); Helsingør Rådhus i Sundtoldstiden (1926, Rådhuset i Helsingør).

Literature

Ill. Tid. 23.10.1904; Hver 8. Dag 31.1.1909; R. Magnussen: Marinemaleren V.A., 1945; Da. kunst 1947, 1948, 1949; Hanne Poulsen: Da. skibsportrætmalere, 1985. Avisartikler: Pol. 10.2.1911; Folkets Avis 28.11.1915; Pol. 2.8.1925; B.T. 24.11.1925; 1.7.1929; Nordsjæll. 21.11.1930; Berl. Tid. 24.11.1935; Nat.tid. 15.1.1937; Berl. Tid. 25.8.1948; Svendborg Avis 8.6.1962. Auktion: 12.- 13.10.1948 (dødsbo).

Author: Henrik Bramsen (H.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.