Rud Jacobsen

Weilbach information

Genealogy

Jacobsen, Rudolph, 1894-1955, maler. *5.4.1894 på Fr.berg, ?ca. 20.7.1955. Forældre: Rovdyrpasser Anders J. og Olivia Augusta Johanne Koefoed. ~27.5.1921 i Kbh. med Dagmar Eleonora Vilhelmine Rasmussen, *28.11.1887 i Slagelse, datter af forretningsfører Jens Peter August R. og Ane Kirstine Thomsen.

Biography

Rud. Jacobsen malede fortrinsvis sjællandske landskaber fra Værløseegnen og interiørbilleder med og uden figurer. Ud over enkelte portrætter malede J. desuden en række genremalerier. J. hørte til Værløseskolen, hvis maleriske indstilling var angivet af Hans Knudsen. J.s landskabs- og figurkunst er præget af en naturalisme, hvor farven betyder mindre som udtryksmiddel end den omhyggelige modellering af formen og interessen for selve tingene.

Education

Tekn. Sk. 1908-14; i malerlære 1909-14; elev hos maleren Eiler Sørensen1912-14.

Travels

Tyskland, Frankrig 1922; Færøerne 1926.

Occupations

Medl. af best. for Charl.borgudst.; censor for samme 1952- 54.

Scholarships

Bielke 1920-21; Akad. 1921; Hielmstierne-Rosencrone 1923; Serdin Hansens Pr. 1923; Raben-Levetzau 1924; Carlsons Pr. 1934; Bindesbøll 1937; Aug. Schiøtt 1941, 1954; Benny Claudi-Pedersen 1942.

Exhibitions

KE 1915; Charl. Forår 1919-55; Charl. Eft. 1922, 1929, 1937, 1943, 1948, 1955-56. Separatudstillinger: Oscar Kiertzner Kunsthdl., Kbh. 1921, 1923, 1925; Kunsthdl. Chr. Larsen, Kbh. 1931.

Artworks

Køkkeninteriør med figurer (udst. 1919); Brevlæsende dame (udst. 1921); Interiør med figurer (1923, Maribo Mus.); Selvportræt (udst. 1924); Kaktus (udst. 1925); Markbuket (udst. 1928); Oktober (udst. 1930); Ensomhed i skoven (udst. 1932); Landsbygade. Vinteraften (udst. 1934); Det lille døde rålam (udst. 1936); Sol og drivende skyer i april (udst. 1937); Vinterbillede (udst. 1939); Søren (udst. 1941); Høstbillede i solskin (udst. 1943); I høhøsten (udst. 1946); Ringridning i Værløse (udst. 1947); Skovbillede. Ganløse Ore (udst. 1948); Selvportræt med en grøn sweater (udst. 1949); Besøget. Interiør med figurer (udst. 1950); Vintersol (udst. 1951); Aftenro. Interiør med lampelys (udst. 1952); Mit vindue ved Kyndelmisse (udst. 1953); Opstilling med torsk (udst. 1954); Ole i gul sweater (udst. 1955).

Literature

Ekstrabl. 9.2.1921; Nat.tid. 20.10.1923 (Th. Faaborg); Auktion 12. April 1929; B.T. 24.10.1931 (O.V. Borch); Da. Kunst 89, dec. 1949.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.