Lauritz Jørgensen

Weilbach information

Genealogy

Jørgensen, Rasmus Peder Laurits (Lauritz), 1888-1953, maler. *22.11.1888 i Skovby på Falster, ?april 1953 i Birkerød (?). Forældre: Snedker Lars J. og Ane Margrethe Hansen. ~14.7.1922 i Kbh. med Rut Linnea Bengtsson, *21.5.1898 i Hälsingborg, Sverige, ?26.6.1974, datter af ladefoged Niels B. og Hilma Dock.

Biography

Lauritz Jørgensen malede portrætter, opstillinger samt landskabs- og bybilleder. Særlig flittigt portrætterede han de lokaliteter, han havde en nærmere tilknytning til: København, Nordsjælland og Falster. Samtidens kritikere gjorde opmærksom på L.s koloristiske sans og nævnte Olaf Rude og Vilhelm Lundstrøm blandt hans forbilleder.

Education

I malerlære i Stubbekøbing; dimitt. til Kunstakad. af J.C. Schlichtkrull og E. Rondahl; Kunstakad. Kbh., malersk. (P. Rostrup Bøyesen og Viggo Johansen) 1913-18 og efterår 1919.

Travels

Tyskland, Østrig og Italien 1921.

Occupations

Scholarships

Ronge 1918; Akad. 1921; Raben-Levetzau 1922; Sødrings Pr. 1934; Benny Claudi-Pedersen 1939; Bindesbøll 1940.

Exhibitions

KE 1917, 1919; Charl.borg 1920-48; Charl. Eft. 1922, 1932, 1938, 1943. Separatudstillinger: Kiertzners Kunsthdl., Kbh. 1921, 1924; Den frie Udst. bygn. 1968 (mindeudst., s.m. Axel Plantener).

Artworks

Ovdrup Kirke (o. 1921); Vinteraften, Christiansborgs Vold (udst. 1932); Ved solnedgang, Lejre Vig (udst. 1932); Henimod aften, markerne ved Birkerød (1937, Storstrøms Kunstmus.); Udsigt fra spiret, Christiansborg Slot (udst. 1938); Marine, Tisvildeleje (udst. 1938); Afskårne liljer (udst. 1943); Mod høst, Gl. Holte (udst. 1943).

Literature

Københavneren 24.10.1921; 26.10.1924 (Kalle Hedberg); Soc.dem. 26.10.1924.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.