Wilhelm Peters

Weilbach information

Genealogy

Peters, Wilhelm Otto, 1851-1935, maler og grafiker. *17.8.1851 i Christiania (Oslo), ?18.11.1935 i Drøbak, Norge. Forældre: Smedem. Carl P. og Maren Olsen. ~1 ca. 1880 med Aromatari NN. ~2 med maleren Loui Naii Frederiksen. Ægteskabet opl. 1909. ~3° 1912 med Sussi Jansen.

Biography

Wilhelm Peters var oprindelig uddannet som historiemaler og i begyndelsen inspireret af Alma Tadema. Efter en vinter i hjemlandet 1877-78 fattede han interesse for folkelivsmotiver, som han bl.a. udstillede i Danmark. Sidst i 1870erne var P. i Paris blevet grebet af den franske naturalisme. Som de fleste af periodens norske kunstnere havde han gennem sin ungdom lært fremmede kunstnermiljøer at kende i Tyskland, Rom og Paris, og det var derfor en internationalt erfaren maler, der i 1881 kom til Skagen og bidrog til det moderne gennembrud i nordisk maleri. Her mødte han Michael og Anna Ancher og de to følgende somre også andre ligesindede som Christian Krohg, P.S. Krøyer og Eilif Peterssen. P. var den første blandt Skagensmalerne, der skildrede fiskerne i værtshuset, en emnekreds, som senere Michael Ancher og P.S. Krøyer tog op. Gennem sin udstillingsaktivitet fastholdt P. sin tilknytning til det moderne gennembrud i Norden. Han kendes bedst som illustrator i talrige udenlandske tidsskrifter samt det nordiske Juleroser.

Education

I malerlære; Den kgl. Tegnesk., Christiania 1868-ca. 1870; Kunstakad., Sth. 1871-73; elev af grafikeren Antonio Piccinni, Rom 1873- 76.

Travels

Sth. 1870-73; Rom 1873-76; München 1876; Hardanger 1877- 78; Paris 1878-81, forår 1882; Skagen somrene 1881-83.

Occupations

Lærer ved Kunst- og Haandværkersk., Oslo 1884- 1925.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1877, 1882, 1885, 1900; Salonen, Paris 1878-79, 1889; verdensudst., Paris 1878, 1889; Nord. Kunstudst., Göteborg 1881, Kbh. 1883, 1888; Erste internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Internat. Kunstausst., Berlin 1891. Auktioner: Rasmus Nielsen, Kbh. 26.10.1904.

Artworks

Udført i Danmark: Oktober, aften (1882); P.S. Krøyer spiller klaver (Brøndums Spisesal, nu Skagens Mus.); Interiør fra Skagen (1883); Fisker fra Skagen (1883); Fiskere, der bøder garn (udst. Paris 1885). Tegninger og grafik: Fisker indsmører en søstøvle (radering, 1881, Skagens Mus.); Fiskerbørn leger med krabber (radering, 1881, smst.); Fra havet (7 raderinger, udg. 1881); Fiskere i værtshuset (radering, 1883); Jens Røntveds hus (tegn., 1883, Skagens Mus.); Niels Møller (pen og tusch, 1883, smst.); Fisker med en torsk (radering, 1884, smst.). Skriftlige arbejder: Hvad jeg saa og hvem jeg mødte, Kristiania 1914.

Literature

Berl. Aften 3.9.1904; Karl Madsen: Skagens Malere og Skagens Mus., 1929; Walther Schwartz: Skagen i nord. kunst, 1952, 30-32; Knud Voss: Skagensmalere, 1975; Norsk Kunstnerleksikon, bd. 3, Oslo 1986.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.