Niels Bredal

Weilbach information

Genealogy

Bredal, Niels Andreas, 1841-1888, maler. *22.6.1841 i Kbh., ?14.2.1888 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Koncertm., maleren Iver Frederik B. og Elisabeth Sophie Dorothea Andersen. ~1.9.1882 i Gent. med Jensine Marie Frederikke Cecilie Holm, *6.10.1848 i Kbh., ?6.6.1891 smst., datter af skibsfører Jens Johansen H. og Johanne Marie Møller.

Biography

Niels Bredal nærede hele livet en forkærlighed for arkitekturmaleriet, selv om han en kort periode malede egentlige landskaber. Under sit lange ophold i Italien fandt han, særligt i og omkring Rom, mange motiver til sine landskaber med arkitektur, bl.a. i Villa d'Estes have ved Tivoli. Han begyndte at male akvareller i Italien, og hans hjemsendte værker vakte stor opmærksomhed på Forårsudstillingen, da akvarelmaleriet på dette tidspunkt ikke havde stor udbredelse i Danmark. B. var en vellidt og central skikkelse i den skandinaviske kunstnerkreds i Rom, og han leverede flere lejlighedsdigte til dens fester. Efter hjemkomsten fra Italien var B. lærer ved Teknisk Skole i Kolding men tog til København ved udsigten til en lærerstilling i akvarel ved Kunstakademiet. På grund af sygdom nåede han ikke at tiltræde stillingen, som efter hans død blev besat af en af hans elever, C.M. Soya- Jensen.

Education

I lære hos litograf Theodor Bergh; opt. på Kunstakad. Kbh. jan. 1860, i gipssk. 30.12.1861, udgået af modelsk. dec. 1867.

Travels

Norge 1868; Tyskland 1870; til Italien 1871, bosat i Rom 1872-1880.

Occupations

Lærer ved Tekn. Sk., Kolding 1885- 87.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1865-70, 1873-88; Kunstakad., Sth. 1877; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Kunstforen., Kbh. 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901; Pittori Danesi a Roma nell' ottocento, Pal. Braschi, Rom 1977.

Artworks

Rosenborg (1856); Landstedet Søholm (ca. 1860); Udsigt fra Marmorkirkens Ruin mod Bredgade og Amalienborg (1865, Fr.borgmus., pennetegning af samme 1865 smst.); Port ved opgangen til fæstningen Frederiksberg i Bergen (udst. 1868); Krystalgade (1870); Ved opgangen til die Burg i Nürnberg (udst. 1870); Torvet i Anticoli Corrado (1873, Stat. Mus. for Kunst); Eftermiddag i Villa d'Estes have (udst. 1873); Udsigt fra S. Onofrio på Monte Gianicolo i Rom (1875, Stat. Mus. for Kunst); Ruinerne efter Christiansborg Slots brand (ætsning 1884, Fr.borgmus.). Akvareller: Ruiner af antikke vandledninger i Campagnen, sildig eftermiddag (udst. 1880); Et bådebyggeri i Venezia (udst. 1882); Motiv fra Rygaards Dyrehave, formiddag (udst. 1883); Blomstrende hyld ved et havegærde, Sonnerup (udst. 1884); Koldinghus (1886, Mus. på Koldinghus). Tegninger: Kystlandskab med klipper ved Sorento (1872, Storstrøms Kunstmus.); Kolding set fra sydvest (1886, smst.); Ruinerne fra Forum Romanum (Fr.borgmus.); Johan Christian Ryge (Teatermus.); Peter R. Saabye (smst.); Fr. Schwarz (smst.); 2 tegn. fra italien (Kobberstiksaml.); endv. ill. artikler til flere tidsskr.

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884, 51f; Berl. Tid. 15.2.1888; Pol. 20.3.1888; Ill. Tidende 22, 1888; M. Galschiøt: Skandinaver i Rom, 1923; F. Hendriksen: Kjøbenhavnske Billeder fra det 19. Aarh., 1924-27, 135; samme: Mennesker og Oplevelser, 1910; samme: En da. Kunstnerkreds, 1928; Richard Magnussen: Landskabsmaleren Godfred Christensen, 1-2, 1939-41; Jørgen Poulsen: Billeder fra Treaarskrigen, 1952; Harald Olsen: Roma com'era, Rom 1985, 24f, 202.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.