Ib Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Ib, 1907-1969, tegner og arkitekt. *21.8.1907 på Fr.berg., ?2.4.1969 i Hillerød, begr. i Asminderød. Forældre: Tegneren Valdemar A. og Marie Emilie Jacobsen. ~1° 5.2.1935 i Søllerød med kostumetegner, journalist Lykke Vibeke Holck, *2.11.1910 på Fr.berg., datter af ass. i Finansmin., senere kontorchef i Statsmin. Harald H. og Louise Antonie (Toni) Gregersen. Ægteskabet opl. 1937 ~210.10.1937 på Fr.berg med Kirsten (Tyt) Biilmann, *14.6.1911 i Herning, ?6.10.1986, datter af overlæge Holger Saxtorph B. og Ellen Strandgaard. Ægteskabet opl. ~317.12.1945 i Langerød med sekr. i Håndværkerbanken, senere bureauindehaver Nanna Bergite Bredsdorff, *23.3.1918 i Holbæk, ?1994, datter af lektor Viggo B. og Ida Marie Kold.

Biography

Ib Andersen lagde i sit samlede virke hovedvægten på industriel design, bladtegning og bogillustration, ikke på arkitekturen, som han oprindelig var uddannet til. Med en plakat som The Scandinavian Air Express (1933) nåede A. op på niveau med det franske forbillede A.M. Cassandres kubistisk og funktionalistisk inspirerede plakater fra 1920rne og 1930rne. I sine tegninger til Politikens Magasin skildrede A. i de tidlige år storbyens gadebillede i en modernistisk tegnestil. Senere begyndte han at dyrke naturstudiet og at vælge idylliske motiver fra huset og haven i Fredensborg, hvortil han var flyttet i 1937. I sine dyretegninger studerede og gengav han virkeligheden med en præcision, der kan minde om store renæssancekunstneres videnskabsprægede studier. Denne kærlighed til det eksakte kommer smukt til udtryk i tegningerne til værket om de tidligere danske tropekolonier, redigeret af Johannes Brøndsted (1952-53). A. har med sine over 100 bogarbejder haft stor betydning for dansk bogillustrations høje niveau. Hans arbejder inden for dette felt er kendetegnet ved en uovertruffen evne til at samordne billede og skrift. Dette kommer smukkest til udtryk i Izaak Waltons Den fuldkomne Fisker fra 1943, der med sine pennetegninger og typografiske stil er blevet en klassiker inden for bogillustrationskunsten.

Education

Kunstakad. Kbh., ark.sk., bl.a. opmålingssk. (Kaj Gottlob og Marius Andersen) 1926-29. Ansættelser: S.C. Larsens tegnestue; Ejnar Packness' tegnestue; Poul Henningsens tegnestue 1929-31.

Travels

Brasilien 1930, 1933; tidl. Da. Vestindien 1946, 1961; Ghana, Guldkysten 1947; Ostindien, Tranquebar, Serampore 1948; London 1954, 1957; Irland 1963; har desuden besøgt de fleste vesteuropæiske lande.

Occupations

Scholarships

Ralph H. Booth 1936; Villiam H. Michaelsen 1936; Knud V. Engelhardt 1943; Storm P. 1963; Foren. for Boghåndv. 1964; Da. Bladtegnere 1968.

Exhibitions

Charl. Forår 1931-32; Grønningen 1933-40 (medl. fra 1935); Da. Kunsthåndværk, Sth. 1942; Da. Tegnere, Kunstnernes Hus, Oslo 1948; Internat. Ausst. der Buchumschlag, Kunstgewerbemus. Zürich m.fl. 1951; Avisen, Bogen, Plakaten, Charl.borg 1953; Ny Carlsbergfondets Jub.udst., Charl.borg m.fl 1952; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Da. Illustratorer 1910-1960, Fr.berg Rådhus 1960. Separatudstillinger: Kunstindustrimus. 1967 (retrosp.); Handels- og Søfartsmus., Kronborg 1974; Fredensborg Bibl. 1974; Blichermus., Herning 1990; I.A.s brugsgrafik 1929-1945, Danm. Grafiske Mus., Odense 1993.

Artworks

Arkitektur: Ernst Færchs villa, Holstebro (1930, nu Holstebro Kunstmus.); Strandpav. i Holbæk (1935 s.m. Viggo Møller-Jensen,); Forpagterbolig og landbrugsbygn., Holtumgård ved Brande (1961). Dekorationsarbejder: Vægdek. til Søfartsudst. i Antwerpen (1930). Plakater: Dansk Haandværk (1931); Den britiske Udstilling (1932); The Scandinavian Air Express (1933); FDB (1941); Tivoli (1943); DDL Danish Air Lines (1945); Skatte fra det Fjerne (1952); Politiken (1965). Bogopgaver: Tilrettelæggelse af Fr. Weilbach: Charlottenborg, 1933; tilrettelæggelse, omslag og ill. til Nordlundes Kalender, 1938; Otto Gelsted: Tibirke Bakker, 1941; Izaak Walton: Den fuldkomne Fisker, 1943; B.S. Ingemann: Morgen- og Aftensange, 1943; Hellesens lille Erhvervsgeografi, 1945; Jacob Paludan: Landluft, 1945; samme: En vinter lang, 1956; Frank Jæger: Fyrre Digte, 1964. Illustrationsarbejder: Joe Lederer: Sybil, 1932; Euclides da Cunhas: Oprøret paa Højsletten, 1948; Johs. Brøndsted: Vore gamle Tropekolonier, 1-2, 1952-53; Kai Friis Møller: Katte jeg kendte, 1955; Frank Jæger: Velkommen vinter, 1958. Bogomslag: Wallace Smith: Kaptajnen hader Søen, 1937; Ernest Hemingway: Og Solen går sin Gang, 1941; Richard Hughes: Storm over Jamaica, 1943; samme: Barometeret Falder, 1944; Honoré de Balzac: Lilien i Dalen, 1945; Vladimir Korolenko: Makars drøm og andre Fortællinger, 1946; Henrik Ringsted: London-Mosaik, 1957; Anders Bodelsen: De lyse nætters tid, 1959; samme: Drivhuset, 1965. Merkantil grafik: Tobakspakninger for R. Færch (ca. 1938-40); Politikens bladhovede (1955); forlæg til bagsidemotiver på pengesedler i omløb 1959-74 (udf. 1952-64), og til 50-, 100-, 500- og 1000-kronesedler fra serie 1972 (udf. 1965-69). Tegninger og akvareller: Bladtegn. for Berl. Tid. Søndagstillæg (1930-34); Pol. (fra 1934); Pol. Magasin (debuterede i 1927, fast medarb. 1934-63); Aandehullet og Kulturkampen (1934); Plan (1935); repr. med tegn. og akvareller i Kobberstiksaml., Handels- og Søfartsmus. og Kunstindustrimus. Litterære arbejder: Irlands ruiner, 1967; Ib Andersen (tekster og tegninger udvalgt af Nanna Andersen, 1971); Tegninger fra St. Thomas, St. Croix og St. Jan, 1976.

Literature

Merete Bodelsen og Th. Hansen: I.A., 1967; Esbjørn Hiort i: Da. Kunsthåndværk 1967-68, 89-93.; I.A.: Skitser til en antologi af danske digte og lyrisk prosa (forord af P. Bredsdorff), 1971; Hanne Poulsen i: Handels- og Søfartsmus. Årb. 1973, 126-32; Godfred Hartmann i: Bogvennen 1979, 7-15; Steen Ejlers: I.A.s brugsgrafik, 1980; Gunnar Andersen: Pengesedler, 1980; H.E. Nørregård-Nielsen: Avisens Håndskrift, 1983; Ole Storm: Magasinet, 1984; P. Abrahamsen: 50 års bøger, 1984; Austin Grandjean i: Fredensborg, 1992, 164-72. H. Rauning: Bibliografi over bøger illustreret af Ib Andersen tillige med en fortegnelse over hans tegninger i Politikens Magasin, 1964 (Kobberstiksaml. Bibl.).

Author: Eva de la Fuente Pedersen (E.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.