Carl Bøgh

Weilbach information

Genealogy

Bøgh, Carl Henrik, 1827-1893, maler. *3.9.1827 i Kbh., ?19.10.1893 smst., begr. på Vestre Kgrd. Forældre: Lærer Hans Henrik B. og Marie Dorothea Møller. ~12.5.1863 i Brønshøj med Anne Cathrine Sophie Henriette (Nanny) Møller, *29.9.1831 i Roskilde, ?5.3.1916 på Fr.berg, datter af overauditør Niels M. og Elisabeth Margrethe Gærtner.

Biography

Carl Bøghs tidlige arbejder var overvejende folkelivsskildringer af anekdotisk art. Siden blev dyremaleriet hans egentlige virkefelt, men også her er især de tidlige værker præget af fortællende detaljer, som f.eks. i Fra Trommesalen. En del værker blev til på Gl. Estrup, hvor han årligt var gæst i 1880erne og fandt sine motiver i det omgivende landskab, som for ham var essensen af nordisk natur. Malerierne er omhyggeligt gennemarbejdede og detaljerige, men mangler ofte dybde i farven. Hans seneste billeder mangler det præg af umiddelbar oplevelse, der kendetegner værkerne fra Gl. Estrup.

Education

Malersv. 1849; Kunstakad. Kbh. fra 1851; malersk. fra 1852; en tid elev af J.L. Lund.

Travels

Düsseldorf, Bruxelles, Antwerpen og især Paris 1861, 1862; siden Wien; Norge, Sverige fl. gange.

Occupations

Medl. af udst.kom. ved Charl.Forår 1879-82; fmd. for Kunstnerforen. af 18. Nov.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1857; rejsestip. 1861, 1862; titulær prof. 1873.

Exhibitions

Charl. Forår 1854-83, 1885-94; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952.

Artworks

General Olaf Rye (miniature, 1849, Jægerspris); Pranger med heste (Neuhausens Pr. 1857); Fra Trommesalen (1858, Bymus., Kbh.); På malkepladsen (1870, Stat. Mus. for Kunst); En rensdyrhjord drives til malkepladsen (1875, Stat. Mus. for Kunst); Landskab med køer (erhv. 1886, Stat. Mus. for Kunst); En kronhjort (1888, Fyns Kunstmus.); Køer på marken ved stranden (1888, Fyns Kunstmus.); Gårdinteriør; maler og malerikonservator Rasmussen og hans bror (akvareller, Bymus., Kbh.); grafik på Fr.borg; ill. til digte af Erik Bøgh (1855, Kobberstiksaml.)

Literature

Sigurd Schultz: Nyere da. Malerkunst, 1884, 55; E. Schiødte i: Ill. Tid., 1893-94, 72f; Pol. og Berl.Tid. 20.10.1893.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.