Henrik B. Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Henrik Bjørn, *1958, billedhugger. *13.5.1958 i Hornbæk. Forældre: Blikkenslager, halinsp. Willie Bjørn A. og pædagog Bendte Grønlund. Samliv fra 1986 med maleren Eva Miklós, *15.4.1952 i Åby, datter af ark. Géza Nyéreghyhazy M. og laborant Kirsten Pagh Nielsen.

Biography

Henrik B. Andersen har med udgangspunkt i minimalisme og konceptkunst undersøgt formen som håndgribelig eksistens og grundlag for erkendelse. Fænomenologi, semiotik og dekonstruktion har været redskaber for formmæssige undersøgelser fra den klassiske skulptur over moderniteteten til det postmoderne. Resultatet har været få arbejder, ofte med karakter af en visuel markering af en enestående begivenhed. Indtil slutningen af 1980erne var skulpturerne sammensat af mangeartede dele: organiske og geometriske former, genkendelige og abstrakte. Materialerne var gips og kunststoffer, f.eks. polyester. Asymmetri og indgriben i det omgivende rum var karakteristisk. Med Ostranenie og Farvel til P. klassicisme blev den klassiske skulptur som kategori gennemspillet med dyret og menneskekroppen som udgangspunkt. Men de to store skulpturer, udført i bronze, blev i deres tilsyneladende rationalitet til gådefulde værker, der på trods af motivernes århundredelange eksistens, dannede ukendte billeder. Eksempelvis blev dyret, en antilope, til noget andet i sammensmeltningen med sin store sokkel. Rationelt og irrationelt indgik en symbiose. I 1992 inddrog A. en kompleks rigdom af referencer fra Leonardo over Thorvaldsen til nutiden i værket Optike Spectativus. Skulpturafstøbninger, konkrete geometriske former, smeltet bly, video m.m. visualiserede sammenstødet mellem verden, mennesket og skulpturen. Idémæssig og poetisk kompleksitet i en enkel og stringent form er kendetegnende for A.s værk.

Education

Kunstakad. Kbh., billedhuggersk. (Willy Ørskov, Hein Heinsen) 1980-87.

Travels

Occupations

Medl. af Akad.rådet fra 1993.

Scholarships

Akad. 1985; C.C. Hall 1986; Malmö Komm. Bostadsaktiebolags Kulturstip. 1986; C.L. David 1987; Stat. Kunstfond 1987, 1988, 1989, det 3-årige stip. 1991.

Exhibitions

Toppen utan staket, Serafen, Sth. 1982; Græsset malker koens ben, Værkstedet Værst, Kbh. 1983; Gud og Grammatik, Charl.borg 1984; Monument, smilende, Gal. Nørballe, Kbh. 1985; Nordanad, Mus. des Arts Décoratifs, Paris m.fl. 1986; Nybrott, Bergen Kunstforen. m.fl. 1987; Skulpturens Tid, Sophienholm 1987; Ytkraft, Malmö Konsthall 1989; Ny da. skulptur, Brandts Klædefabrik 1990; Skulpturen aus Dänemark, Gal. Anette Guldberg, Köln 1992; Figurfald, dialog med Thorvaldsen, Brandts Klædefabrik, Odense 1992; Juxta-position, Charl.borg 1993. Separatudstillinger: Genfortryllelse, Gal. Sub-Set, Kbh. 1984; Distribution Nomade, Gal. Nemo, Eckernförde 1984 (s.m. Øivind Nygård); Ostranenie, Gal. Stalke, Kbh. 1989; Gal. Mikael Andersen, Kbh. 1990; Gal. Arcticus, London 1991.

Artworks

Astrofabel I (1985, eksisterer ikke mere); Astrofabel II (1986, Rosengården, Malmö); Monument for stavnsbåndets ophævelse (cortenstål 1988, Terndrup); Ostranenie (1989, Roseum, Malmö); Mu (1989); Farvel til P. klassicisme (1991, Esbjerg Kunstmus.); Optike Spectativus (1992, pr. af Stat. Kunstfond).

Literature

H.B.A. i: Distribution Nomade, Eckernförde 1984; Else Marie Bukdahl i: Kritik 72, 1985, 64; Carsten Juhl smst. 80-82; H.B.A. i: Nordanad, Malmø 1986; Else Marie Bukdahl i: Northern Poles, 1986, 404, 406, 412; Marianne Bech i: Skulpturens tid, Sophienholm 1987 (interv.); H.B.A. i: Ytkraft, Malmö 1987, 30f; F. Stjernfelt og P.E. Tøjner: Billedstorm, 1989; Mikkel Bogh i: Ny da. skulptur, Odense 1990, 10f; Staffan Schmidt i: Siksi 1/91, 17f; Peter S. Meyer i: Flash Art, vol. XXIV, 1991, 119; P.E. Tøjner i: Skulpturen aus Dänemark, Köln 1992.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.