Bjørn Nordahl

Weilbach information

Genealogy

Nordahl Nordahlsen, Bjørn Erik, *1939, billedhugger og grafiker. *21.9.1939 på Fr.berg. Forældre: Autoforhdl. Arne Nordahl Hansen og Valborg Haugsted. ~1° 8.4.1982 på Fr.berg med sangeren Bodil Bang-Rasmussen, *15.1.1939 i Horne ved Fåborg, ?12.4.1982 på Fr.berg, datter af sognepræst Harald R. og Kirsten Bang. ~2° 7.7.1995 i Kerteminde med maleren Susanne Raaschou-Nielsen, *15.7.1942 i Kbh., datter af maleren Knud Christen R.-N. og forfatteren Kirsten Hartig.

Biography

Bjørn Nordahl arbejder i sine skulpturer med et naturalistisk formsprog, stærkt rodfæstet i den akademiske skolings tradition. Han gennemarbejder ofte en figur flere gange. Det gælder eksempelvis hans store Stående kvinde fra 1995, som er en omarbejdning af en figur fra 1986. I hans mange arbejder tages utallige stillingsmotiver under behandling. Samtidig er hans skulpturer resultater af nøje og grundige iagttagelser af mennesket, hvor det øjeblikkelige indtryk omsættes til gennemtænkt form, og oplevelsen synliggøres. Den følsomme modellering af detaljen og opfattelsen af formens helhed er beslægtet med Charles Despiaus og Gerhard Hennings kunstneriske udtryk. Hans portrætter, både de modellerede og de grafisk fremstillede, demonstrerer en nøje og grundig iagttagelse, hvor de individuelle personligheder kommer til deres ret. Som grafiker behersker han alle sort/hvide teknikker, og de fine spændinger mellem mørke og lyse partier, stofligheden og oplevelsen af det sete vidner om hans store kendskab til og inspiration fra ældre tiders kunst, nok især fra Rembrandt.

Education

Udd. modellør på Den kgl. Porcelainsfabrik 1956-60; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Mogens Bøggild) 1962-68, grafisk sk. (Palle Nielsen) 1968-69, malersk. (Søren Hjort Nielsen) 1969-70.

Travels

Rom 1961, 1965, 1983; Egypten 1963; Færøerne 1969; Holland, Tyskland, Frankrig, Grækenland, Spanien, Rusland 1965-80; London 1992.

Occupations

Medl. af censurkom. for Charl. Forår 1981-82; Akad.rådet og kunstnersamf. jury 1983-87; Lærer ved Århus Kunstakad. 1989-92; lærer ved Kunsthåndv.sk. i Kolding 1991.

Scholarships

Prins Jørgen 1965; Andrea Jensen 1965; Cohn 1966-67; Akad. sølvmed. 1966, 1968; Hielmstierne-Rosencrone 1968; C.C. Hall 1968, 1976; Rundskuefonden 1969; Viggo Jarl 1969, 1993; Ole Haslund 1969, 1973; Stat. Kunstfond 1970, 1980; Dronn. Alexandra 1972; Dalsgaard 1976; Astrid Noack 1977; Louis Nielsen 1979; Aug. Schiøtt 1982; Ebba Celinder 1985; Henry Heerup 1982, 1986; Dronn. Ingrids romerske Fond 1983; Ville Christensen 1985; Hassel 1986; Gerhard Henning 1986; Eickhoff 1992.

Exhibitions

Charl. Eft. 1971, 1980; Oktoberudst. 1972-74; Fyns Kunstmus. 1974; Portrætter, Nikolaj, Kbh. 1974; Grafik og Skulptur, smst. 1975; Den fynske Forårsudst. 1976-82, 1984, 1986, 1988-93, 1995-96; Corner 1977, 1986-87, 1989-90; Da. Kunst i 70erne, Stat. Mus. for Kunst 1977; Skulptur i Kongens Have 1978, 1984; Kalejdoskop, Stat. Mus. for Kunst 1979; Da. grafikere, Nikolaj, Kbh. 1980-81, 1989; Cromisterne 1982; Efterårsudst., Vejen Kunstmus. 1983; Triangeludst., Nikolaj, Kbh. 1989; Guirlanden 1991-93. Separatudstillinger: Kunstakad. kælder 1969; Gal. Birkdam, Kbh. 1971; Trudstolpegård, Sakskøbing 1972; Den frie Udst. bygn. 1974, 1979; Gal. Aftenlandet, Kbh. 1976; Gal. KCH, Holbæk 1976; Huset, Storeg., Asnæs 1977 (s.m. Mette Møller Bovin); Toldboden, Kerteminde 1980, 1990, 1993; Køge Gal. 1981 (s.m. Ulla Andersson, Per Flemming, Mogens Krüger, Hertha Kaah), 1992 (s.m. Poul Esting); Kirke Sonnerup Kunsthåndv. 1982 (s.m. Sven Enselmann); Unika-Art, Stribgården 1985 (s.m. Hans Helge Nielsen); Helligåndshuset, Kbh. 1986 (s.m. Mette Hector); Thorasminde, Bagsværd 1987; Varmegal., Kbh. 1988, 1994; Kunsthallen, Kbh. 1989; Kældergal., Århus 1989; Gammelgaard, Herlev 1991 (s.m. Poul Esting).

Artworks

Siddende gammel kvinde (brændt ler, 1968); Siddende gammel mand (bronze, udst. 1972, Løjtegårdsvej Plejehjem, Kbh.); Maleren Albert Køie Nielsen (buste, gips, udst. 1976); Pigeportræt (buste, bronze, 1974, Rødekro Sk.); Liggende kvindetorso (bronze, 1974, Stat. Mus. for Kunst); Stående pige (statuette, bronze, 1977, smst.); Siddende kvinde (bronze, 1979, Åby Sk., Åbyhøj); Hans E. Weinberger, fmd. Kunstforen., Kbh. (portræt, bronze, 1979); Liggende kvindefigur (bronze, 1980, Hobro Komm.); Stående torso (bronze, 1984, Økonomask., Holstebro); Stående kvindefigur (gips, udst. 1986); Siddende kvindefigur (bronze, 1991, Ålborg Univ.center); Torso (bronze, 1992, Fyns Kunstmus.); Gående pige (bronze, 1992, Torvet i Hobro); Stående kvindefigur (bronze, 1995, omarb. udg. af Stående kvindefigur, udst. 1986). Grafik: Den sammenstyrtede mølle, Ærø (ætsning, 1968); Grafikeren Palle From (tegn. 1977); repr. i: Amtsgården Odense, Kastrupgaardsaml., Kobberstiksaml. Skriftlige arbejder: B.N. i (Bent Irve red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985, 258f.

Literature

B.N., Kat., Den fynske Forårsudst., 1977; Thorkild Knudsen i: Samme, 1978; Alex Steen i: Kunstavisen, 1986, 1, 6; Bent Irve i: Indb. til udst. i Kunsthallen 1989.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.