Aage Schmidt

Weilbach information

Genealogy

Schmidt, Aage, *1931, maler og grafiker. *31.1.1931 i Toftlund. Forældre: Chauffør, senere vagtm. Jens Nielsen S. og Helene Cathrine Hybschmann. ~1° 11.2.1956 i Kbh. med pædagogmedhjælper Rita Jensen, *27.2.1934 i Norup i Vindblæs Sogn, ?15.10.1992 i Hillerød, datter af kranfører Robert J. og Edith Pedersen Laustsen. ~2° 20.9.1996 i Gilleleje med sygehjælper Kirsten Krarup, f. Kristensen, *22.7.1934 i Slagelse, datter af mekaniker, senere autoforhdl. Harald Krarup K. og Karla Hedvig Elisabeth Nielsen.

Biography

Aage Schmidt har arbejdet med næsten alle kunstformer, teoretisk såvel som praktisk. Det var dog som grafiker, at han først slog sit navn fast. Han blandede stregætsning, akvatinte og reliefklichering, hvorved der opstår en stærk fornemmelse af tredimensionalitet. Ved trykningen af disse arbejder anvendte han en selvfremstillet blanding af kobbertryksfarver, der gav brunlige nuancer. Nogle af disse meget detaljerede arbejder er figurative og handler om menneskers søgen mod hinanden. Senere har han udviklet sig mod et dynamisk, konstruktivt maleri. Vendepunktet skete i midten af 1970erne, hvor han flyttede til Gilleleje, og lyset fik afgørende betydning. Når S. arbejder med akryl på papir, kan de til tider overlappende geometriske former virke lidt uldne og stoflige, mens hans malerier består af helt klare farver og former. Ikke mindst hans grafik viser denne afklaring. Her foretrækker han nu serigrafi, hvor brugen af farvesammenstillinger som f.eks. rosa, gult og blåt ofte skaber en maritim sommerstemning.

Education

Kunstakad. Kbh. (Niels Lergaard og Holger J. Jensen) 1955- 63.

Travels

Italien, Grækenland, Frankrig, Holland, Belgien, Tyskland, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Østrig 1955-63; USA 1988-89.

Occupations

Fmd. for Grænselandsudst. 1970-97; lærer ved Gent. Statssk. 1970-74; lektor ved Metropolitansk. 1974-96; medl. af best. og udst.udv. ved Munkeruphus 1989-97.

Scholarships

Gerda Iversen 1960; Serdin Hansens Pr. 1960, 1962; Stat. Kunstfond 1965-66; Nanna og Søren Sørensen 1970; Købke 1974; Silkeborg Pr. 1975; C.L. David 1981.

Exhibitions

KE 1956-60, 1962-65; Charl. Forår 1959-60, 1962-65, 1967, 1969, 1971; Da. Købestævne, Fr.cia 1964; Charl. Eft. 1965-69, 1971, 1976; Grænselandsudst. 1970-96; KP 1971; Kolibrien 1973; Abstrakt Kunst, Nikolaj, Kbh. 1972; Silkeborg Udst. 1972-75; Huset i Asnæs 1979; Bispegården, Kalundborg 1985-89; endv. udst. i Norge, Tyskland, Ungarn og USA. Separatudstillinger: Bio-gal., Ålborg 1966; Trefoldigheden, Kbh. 1966; Bechtel Int. Center, Stanford Univ., San Francisco 1969; Gal. Gl. Strand, Kbh. 1976, 1978; Court Gal., Kbh. 1981; Gal. Loke, Gram 1996 (s.m. Hans Lembrect Madsen og Alfred Friis).

Artworks

Uden titel. Abstrakt komposition (1966, Aabenraa Mus.). Udsmykninger: Græsted-Gilleleje Rådhus (hovedindgang samt Social- og sundhedsforv., 1992); LOs Feriecenter i Middelfart og Gilleleje (1994); Høje Kolstrop Sk., Åbenrå (1995). Grafik: Mappe, De unges kunstkreds, Sydslesv. (1975); serigrafisk serie (1986-87). Bogillustrationer: Peter Nielsen: En mur af åbninger, 1983.

Literature

Svend Ole Madsen i: Grafisk mappe, 1975.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.