Johan Thomas Skovgaard

Weilbach information

Genealogy

Skovgaard, Johan Thomas, 1888-1977, maler. *29.8.1888 i Kbh., ?25.10.1977 smst. Forældre: Maleren Joakim Frederik S. og Agnete Lange. ~3.11.1918 i Dagsås, Halland, med Hanna Astrid Evi Laurell, *20.4.1898 på Österöö, Halland, ?11.12.1954 i Gent., datter af godsejer Elof Samuel L. og Hanna Fredrika Hallberg.

Biography

Johan Thomas Skovgaard har udført talrige kirkeudsmykninger samt oliemalerier, tegninger, raderinger og bogillustrationer. Han befandt sig i spændingsfeltet mellem den ældre generation og de yngre generationer af kunstnere med en stil, der kan betegnes som moderne, halvabstrakt naturalisme. I hans billeder ses en rolig, klassisk klarhed med en lys kolorit. Han var påvirket af faderen, Joakim Skovgaard, hvilket ikke kan undre, da han var dennes medhjælper ved flere lejligheder. I S.' kirkekunst fik middelalderens formsprog, specielt det romanske, også indflydelse på hans arbejder. Hans betydeligste indsats på kirkeudsmykningsområdet var glasmalerierne. Her kommer den lidt stive, kantede stil, der også ses i alterbillederne, til sin ret. I kirkekunsten drejede det sig om figurkompositioner, men når han selv valgte, var det fra naturen, motivkredsen blev hentet, landskaber og dyr, specielt fugle og i mindre grad portrætter. Disse billeder er malet mere frit og spontant, med en bredere pensel. Med tiden fjernede han sig fra faderens påvirkning, og udtrykket blev mere forenklet med en stærkere farvebrug.

Education

I gartnerlære 1904-07; tegneundervisn. Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold) 1907-08; Kunstakad. Kbh. (Viggo Johansen) 1908-11; vejledn. af Poul Christensen; medhj. hos farbroderen Niels S. (Høve Frimenighedsk.) 1911; hos faderen Joakim S., Viborg Domk. 1912, Hvirring K. 1919, Lund Domk. 1924, 1927.

Travels

Berlin 1908 (s.m. Joakim S.); Paris jan.-maj 1911 (s.m. Georg Jacobsen); Norge sommer 1911 (s.m. Niels S.); Java med hjemrejse over Frankrig 1913-14; Norge 1916, 1920; Italien 1922-23; Frankrig 1924; Italien, Grækenland og Paris 1926; Holland, Belgien, Frankrig og England 1927; Norge 1935; flere rejser og oph. i Sverige.

Occupations

Scholarships

Stoltenberg 1924; Stat. Kunstfond 1966- 67.

Exhibitions

KE 1909, 1926, 1929; Unge Kunstneres Forb. 1909; Den frie Udst. 1917-21, 1923-30, 1932-33, 1935-41, 1943-44, 1946-51, 1953-73, 1978 (mindeophængn.); Da. dek. Kunst, Sth. 1950; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Tre generationer Skovgaard i Halland, Mus. i Varberg m.fl. 1983 (s.m. Joakim og Roland S.); Skovgaard-familiens kirkelige kunst, Ullerød Sognek. 1985; Kunstnerslægten Skovgaard, Skovgaard Mus. 1987. Separatudstillinger: Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1911, 1914; Batavia (nu Jakarta), Java 1914; Den frie Udst. bygn. 1915 (s.m. bl.a. Povl Jerndorff, Lissen Ewald, Magdalene Hammerich, Georg Jacobsen og Morten Christian Skovgaard); Kunstforen., Kbh. 1933; Kunstforen. Ålborg 1935, 1938; Duckert, Kbh. 1941 (s.m. P.C. Skovgaard); Tved Kunstgal., Kolding 1970 (s.m. Roland Skovgaard); Skovgaard Mus., 1978 (mindeophængn.); Vandfarvesocietetet, Viborg 1981.

Artworks

Malerier: Græsk vase (1906, Skovgaard Mus.); Rosenvænget, Familien Skovgaards hjem (1906, smst.); Muflonkranie (1907, smst.); Joakim S. i sit atelier (1910, Fr.borgmus.); Aber i træer fra Nongko Dindjar på Java (1913, smst.); Java (1913, smst.); Navnløs, Viborg (1917, smst.); Et hjørne af Fr.borg Slot (1917, Aabenraa Mus.); Atnadal, Norge (1920, Skovgaard Mus.); Erechteion, Athen (1926, smst.); Strandbillede, blomstrende strandkål (1928, smst.); Ørneboet (1945, smst.); Selvportræt (1947, smst.); Atnadalen (1967, smst.). Altertavler: Bejsnap K. (1914); Svogerslev K. (1918); Mygind K. (1920); Ålborg Hospitalsk. (1924); Blære K. (1925); Egens K. (1928); Durup K. (ca. 1929); Nørre Bjært K. (ca. 1930); Snejbjerg K. (1933); Butterup K. (1938); Tostrup K. (1947); Gjerlev K. (1949); Jegerup K. (1949); Fiskbæk K. (1950). Glasmalerier: Vanløse K. (1919); Vojens K. (1925); Messiask. (1926, 1956); Brøns K. (1931); Genner K. (ca. 1935); Nørre Bjært K. (1935); Stokkemarke K. (1937); Kirke Skensved K. (1939); Vejle Bank (ca. 1940); Gershøj K. (1941); Kirke Helsinge K. (1942); Vedbæk K. (1946); Pjedsted K. (ca. 1946); Daastrup K. (1949); Kregme K. (1950-61); Varberg K., Sverige (1960); Odense Valgmenighedsk. (1963). Freskomalerier: Linnerup K. (1924); Jelling K. (1926); Ørding K. (1929); Tårnby K., efter udk. af Joakim S. (ca. 1930). Mosaikker: Haderslev Amtssygehus (1930); Eksportslagteriet, Odense (1931); Dagsås K., Halland (1945); Sir K. (1959). Skulptur: Mindesmærker over faldne i 1. verdenskrig, efter tegn. af Joakim S. (granitrelief, 1920, Varnæs); samme, efter tegn. af Niels S. (granitrelief, 1921, Vedsted); samme (granitrelief, 1922, Dybbøl); Døbefont (marmor, 1925, Frederiksk.); Bauta for Bisp Gunner (1938, Øm Kloster); Brønd (1931, Odense Husmandssk.); Mindesten for præsten K. Bjerre (u.å., Sorø Højsk.); Mindetavle for Kaj Munk (1950, Vedersø K.). Grafik: Kobberstiksaml. Bogillustrationer: Kaj Munk: Naturens egne Drenge, 1948. Auktion: 29.11.1916.

Literature

Laura Jacobsen: Kunstnerne på Skovgaard Mus. i Viborg, Skovgaard Mus. u.å.; Berl. Tid. 22.9.1933; 4.10.1933 (K. Flor); Pol. 4.10.1933 (K. Pontoppidan); Johs. Kragh i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1942, 117, 120-24; Axel Rode: Niels Skovgaard (1943); Niels Th. Mortensen: Religiøs Malerkunst i Danm., II, Odense 1944-45, 131-37; Dag. Nyh. 18.12.1955 (Jan Zibrandtsen); Viborg Stifts Folkebl. 28.8.1958 (interv.); Kasper Heiberg i: Kat. Den frie Udst. 1978; Harald Ditzel: J.T.S. 1888-1977 Skovgaard Mus., Notesbog nr. 4, 1978; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991.

Author: Jytte Jæpelt (J.Jæ.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.