H.J. Hammer

Weilbach information

Genealogy

Hammer, Hans Jørgen, 1815-1882, maler. *29.12.1815 i Kbh., ?28.1.1882 i Rom, begr. smst. Forældre: Skibsfører Peder Pedersen H. og Johanne Bidstrup. Ugift.

Biography

H.J. Hammer fulgte tidligt kunsthistorikeren N.L. Høyens opfordring om at vende sig mod "folkelivet i dets sysler og adfærd" men søgte også via nationalhistoriske motiver fra bl.a. treårskrigen at efterleve tidens nationale præferencer. H.s forkærlighed for muntre høstscener og det ukomplicerede liv på landet sikrede ham stor succes hos det samtidige publikum, men bidrog sidenhen til eftertidens opfattelse af nationalromantikkens genremaleri som ureflekteret skønmaleri. Ved siden af genremaleriet udførte H. et mindre antal portrætter samt adskillige danske og italienske landskabsbilleder og enkelte fra Nordamerika. Især de italienske landskaber og arkitekturbilleder udmærker sig ved fine iagttagelser med referencer til Eckersbergs undervisning i linearperspektiv, men som regel uden dennes prospektkarakter. I stedet fokuseres på mere hverdagsagtige og anonyme bygninger, på murfladerne og tagenes rytmiske forløb.

Education

I lære hos malerm. J.G. Berg; svend 1835; Kunstakad. Kbh. 1828, gipssk. dec. 1836-40, modelsk. 30.12.1840-1843, elev af Eckersberg sommeren 1841 og 1843, lille sølvmed. 22.3.1842, st. sølvmed. 29.12.1843.

Travels

Italien 1857-59, 1881-82; Nordamerika 1874-75; Skagen 1875.

Occupations

Frivillig menig i krigen 1848; løjt. 1849; afsked som kapt. 1860.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1847; Akad. 1856-57, 1859; medl. af Akad. 1874.

Exhibitions

Charl. Forår 1838-40, 1842-43, 1845, 1847-48, 1855, 1857, 1861, 1863, 1865-66, 1868-69, 1871-75, 1877-78, 1882; Kunstakad. Sth. 1866; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; verdensudst., Paris 1878; Raadhusudst., Kbh. 1901; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Da. malere i Rom i det 19. årh., Palazzo Braschi, Rom 1977 og Stat. Mus. for Kunst 1977-78; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983; Orla Lehmann og den nat. kunst, Vejle Kunstmus. 1986; Den nøgne guldalder, Hirschsprung 1994.

Artworks

Fr. VIs ligtog til Roskilde Domk. (udst. 1840, Rosenborgsaml.); Bønder vender hjem fra marken med det sidste læs korn (udst. 1845, Stat. Mus. for Kunst); Bønderkarle og piger fra Hede-egnen (udst. 1847, Neuhausens Pr.); Et prospekt af Rom set fra kunstnerens bolig (1858, smst.); Jens Baggesen og grev H.E. Schimmelmann ved Emilie Kilde (o. 1862, Fr.borgmus.); Faderglæde (1865, Nordjyll. Kunstmus.); Høstscene (1865, smst., pendanter); Italiensk landskab, Ariccia (1873, Hirschsprung); portræt af P.C. Skovgaard (1873, Charl. Udst.kom.); Det længe ventede brev (1876, Stat. Mus. for Kunst); Nedgangen til et orangeri i Branford-Connecticut (udst. 1878); desuden værker i Kbh. Bymus.; Handels- og Søfartsmus.; tidl. repr. i Johan Hansens saml.; grafik og tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Julius Lange: Nyere da. Genremaleri, 1865, 200; H. Scharling: Livsminder, 1919, 194f; Sig. Schultz: Da. Genremaleri, 1928, 14; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929, 77; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treaarskrigen, 1952, 30, 44, 51, 53; Da. malere i Rom i det 19. årh., Stat. Mus. for Kunst 1977; C.W. Eckersberg og hans elever, smst. 1983; Harald Olsen: Roma com'era, Rom 1985; Nina Damsgaard i: Orla Lehmann og den nat. kunst, Vejle Kunstmus. 1986; P. Juul Madsen: Da. genremalere, 1988. Auktionskatalog: 19.4.1882 (dødsbo).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.