Holger Hattesen

Weilbach information

Genealogy

Hattesen, Holger, 1937-1993, maler og kunsthandler. *3.7.1937 i Flensborg, ?3.10.1993 smst., begr. smst. (Mühlenfriedhof). Forældre: Kunsthdl. Peter H. og Margaretha Thomsen. ~11.3.1961 i Rold med stud.mag., senere lektor Anni Bøgh, *3.6.1938 i Rold ved Arden, datter af lillebilvognmand Niels B. og Betty Cecilie Grøndahl.

Biography

Holger Hattesen havde fra barnsben gennem hjemmet nær tilknytning til tyske kunstnerkredse. Han søgte efter 1973 især sine motiver i landskabet, men som ung malede han abstrakt. Han var et vidtfavnende talent, også som tegner. Han tegnede med en fed blyant, farvelagde med vandfarve, og lagde skygger med farveblyanter. Bogomslag, plakater og mærkater m.v. er oftest kommet det danske mindretal til gode, og han tegnede plakater bl.a. til Sydslesvigs Museumsforening (1989) og til de danske årsmøder (senest i 1994). Hattesen var en vital og provokerende debattør i forsamlinger og i danske og tyske medier. Skønt kritisk over for både dansk og tysk kultur, virkede han med satirisk ømhed for det danske.

Education

Ophold på Jaruplund Højsk., Sydslesv.; Askov Højsk.; Højere handelssk., Flensborg; i lære i faderens kunsthdl. og derefter medarb. smst.; som maler autodidakt.

Travels

Hyppige oph. i Danm.; rejser i Norge; rejser til Grønland fra 1982.

Occupations

Overtog faderens forretning 1971; medudgiver af og karrikaturtegner ved det satiriske årsskrift Flaskehalsen 1986- 90.

Scholarships

Exhibitions

I Danmark: Grænselandsudst., Åbenrå 1970, 1978; Å-udst. 1973; Odense Centralbibl. 1981; Gal. 12, Silkeborg 1986; Fire sydslesvigere, Fr.cia m.fl. 1987-88; Rådhushallen, Århus 1988. I Sydslesvig: Napoleon 1969/70, Schlesw.-Holst. Landesmus., Gottorf og Kunstverein, Hannover 1969-70; Stadt Land Kunst, Städt. Mus., Flensborg m.fl. 1988-89; Årsmødeudst., Harreslev 1988; Sydslesvigske billeder, Sydslesv. Mus.foren., Mikkelberg, Hatsted 1992-93; Nord. forår, Da. Centralbibl. for Sydslesv., Flensborg 1993. Separatudstillinger: Gal. 14, Århus 1967, 1969; Da. Centralbibl. for Sydslesv. 1984; Center for nord. kunst, Mikkelberg, Hatsted 1988, 1992-93; Mus. Nissenhaus, Husum 1994 (retrosp.).

Artworks

Oversø/Oversee Kirke (1988, Bøglund/Bocklund Forsamlingshus, Sydslesv.); Grumtofte/Grundhof Kirke (1988, smst.); 2 Grønlandsvariationer (1988, Mus. Danevirkegården, Sydslesv.); Unewatt, 2 stk. (1988, Alten und Pflegeheim zur Exe, Flensborg); Beselerhaus, Husum (1989 Mus. Nissenhaus, Husum); Simonsberg bei Husum (1989-90, smst.); desuden plakater og karrikaturtegninger.

Literature

H. Krempin, red: Holger Hattesen, Landskaber/Landschaften, 1984; De unges kunstkreds, Padborg 1984; D. Küssner, red.: Sydslesvigske billeder, udg. af Sydslesv. Mus. Foren. 1992-93. J. Drees: Arbeiten aus Vier Jahrzehnten 1937- 1993, Flensborg 1994; Hattesen-familien, arkiv nr. P. 337 (Arkivet ved Da. Central Bibl., Flensborg).

Author: Stine Wiell (S.W.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.