Axel Helsted

Weilbach information

Genealogy

Helsted, Axel Theophilus, 1847-1907, maler. *11.4.1847 i Kbh., ?17.2.1907 smst. (begr. på Fr.berg.). Forældre: Maler, tegnelærer Frederik (Friedrich) Ferdinand H. og Anna Christiane Vilhelmine Olsen. ~10.9.1874 i Kbh. med Emilie Augusta Wolff, *24.8.1852 på Fr.berg, ?24.10.1886 smst., datter af justitsråd, kontorchef Niels W. til Vodroffsgård og Louise Serafine Kock.

Biography

Axel Helsted arbejdede tidligt med portrætkunsten, hvor portrætterne af vennen J.P. Jacobsen er blandt de bedste. 9 års ophold i Italien udvidede motivkredsen med bl.a. italienske folkelivsscener i en række genrebilleder. H. benyttede ofte de katolske præster og deres unge elever som motiv, og han kunne her såvelsom i andre, hjemlige motiver både rammende og med lune give sine billeder et indhold, der gik videre end blot at være registrerende, således i Præst og Abbate (1876), hvor forskellen mellem barnets og den voksnes verden berøres. Generationskløften beskrives også i Fader og Søn (1882), hvor følelserne mere end antydes. Andre billeder som Byrådet (1884) og I lægens venteværelse (1886-91) beskriver med indlevelse det psykologiske spændingsfelt, der kan opstå, når vidt forskellige mennesker samles, og i selvportrættet En grubler (1887) afsløres i en selverkendende form egne tanker, forestillinger og vaner. En rejse til Palæstina bestyrkede H.s religiøsitet, og han malede en række religiøse billeder, der viser en stræben mod inderlighed i fremstillingen af bibelske scener. H.s psykologisk indtrængende figurbilleder placerer ham i dansk kunst som en af de første kunstnere, der uden sentimentalitet og patos, men gennem handling og udtryk beskriver menneskelige følelser og adfærd i forskellige livssituationer. Væsensforskellig herfra er den stramt komponerede italo-byzantinsk-prægede indvendige udsmykning af Kommunehospitalets Kirke, der er tilpasset arkitekten Christian Hansens bygning og afslører en forståelse for den byzantinske kunst, der må være blevet næret under Italiensopholdet og Palæstinarejsen.

Education

Elev af faderen; Kunstakad. Kbh. okt. 1861, lille sølvmed. marts 1864, afg. juni 1866; elev på Tuxen, Jerndorff og Frans Schwartz' modelsk., Søkvæsthuset, Kbh. 1880.

Travels

Paris, elev af L. Bonnat, 1869; grundet fransk-tyske krig til England 1870; Italien 1870-79; Holland, Belgien 1887; Palæstina 1890.

Occupations

Medl. af Akad. og af Akad.rådet 1887-92; af Charl. Forår censurkom. 1892; af Charl.borgs udst.kom. 1893-1907; fmd. smst. 1895-1907; i Gal.komm. 1899-1905.

Scholarships

Akad. 1872-74; Charl.borg udst.med. 1882; Mention Honorable, Paris 1889; Ancker 1890; 1. Med., Antwerpen 1894; titulær prof.; bronzemed., Paris, 1900.

Exhibitions

Charl. Forår 1865-69, 1872-73, 1875-80, 1882-86, 1888-89, 1892-95, 1898-99, 1902-07; verdensudst., Paris 1878, 1889, 1900; Wien 1872, 1889; Internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Berlin 1886; Kunstausst. smst. 1891; Hamborg 1887; München 1891, 1892, 1894, 1901; verdensudst., Chicago 1893; Nord. Kunstausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1904; Works by Modern Da. Painters, Guildhall, London 1907; Landsudst. i Århus 1909; Hvad Forum udelod, Charl.borg 1931; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Foren. for nat. kunst 1955, 1960; Charl.borg gennem 100 år, 1957; For 100 år siden, Danm. og Tyskland 1864-1900, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1981-82; Dengang i 80erne, Kunstforen., Kbh. 1983. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1907 (retrosp.).

Artworks

Portræt af kunstnerens søster (udst. 1868); Italiensk genrebillede (1872, Hirschsprung); Præst og Abbate (1876); Fra Villa Borghese (1876, stik af J. Ballin udsendt af Kunstforen., Kbh.); Uhret stilles (1877, Glyptoteket); Albert Küchler (1878, tilhører Charl.borg udst.kom.); Fader og søn (1882, Stat. mus. for Kunst, udst.med.); Lærerinde og elev (1885, smst.); Byrådet (1884, Kunsthalle, Hamborg); J.P. Jacobsen (pastel, 1884, Fr.borgmus.); I lægens venteværelse (1886-91, Varde Mus.); En grubler. Selvportræt (1887, Stat. Mus. for Kunst); Den månesyge (1891, smst.); Undervisning på landet (1894, smst.); En deputation (1893); Ve Eder, I Skriftkloge (1894-96, Stat. Mus. for Kunst); Hyrdernes tilbedelse (altertavle, 1903, Kristk., Kbh.); altertavle, forarb. til forannævnte i Skovshoved K.; interiørdek. i Kbh. Komm.hosp. K. (1896); flere raderinger, bl.a. J.P. Jacobsen (1885); enkelte bogill., adsk. tegn. af børn; arb. i Kobberstiksaml., på Kbh. Bymus., Fr.borgmus., Mus. på Koldinghus, Storstrøms Kunstmus. Tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Melodier til tekster af J.P. Jacobsen, Emil Aarestrup, Ludvig Holstein.

Literature

Pol. 18.2.1907 (E. Goldschmidt); Ill. Tid., 1906-07, 173f; 1907- 08; Berl. Aft. 22.2.1907 (nekr.); 1.10.1907; Sig. Müller: Nordens Billedkunst, 1905, 174f; Kr. Zahrtmann. En Mindebog, 1919; M. Galschiøt: Skandinaver i Rom, 1923; F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938, 321; E. Zahle: Danm. Malerkunst, 4.udg. 1956; Francis Bull: Nord. Kunstnerliv i Rom, 1969, 210; Ole Wivel: Guder i forårslys, 1987, 70; Ove Haase i: Da. Kunst 99, 1961; 110, 1977, 34f; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979, 32; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm. II, 1990; Lilli Lehmann i: Hist Medd. om Kbh. 1992, 132-55 (Komm.hosp.); Auk.kat.: Charl.borg. 22.11.1907. Breve (Det kgl. Bibl. og Hirschsprung).

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.