Poul Sørensen

Weilbach information

Genealogy

Sørensen, Poul, *1931, maler og grafiker. *16.7.1931 i Fr.havn. Forældre: Fiskeskipper Albert Jens Peter S. og Sofie Kristine Bertelsen. ~16.2.1955 i Fr.havn med modist Gunda Pedersen, *1.4.1933 smst., datter af arb.mand Svend Albert P. og Minna Vejen.

Biography

Poul Sørensen er vokset op i Bangsbostrand neden for de store bakker syd for Frederikshavn, og stedet, som tidligere har fristet malere, har sat sit præg på hans kunst. Den stenede strand og det lave vand i bugten med dynger af tang, skaldyr, vækster er tilbagevendende motiver i både hans malerier og grafik. Også de menneskeskabte ting, korkstykker, vraggods og sømærker og sære former fra Stenhaven får i hans billeder et eget liv. Skibsforbindelserne fra Frederikshavn til Göteborg har fremmet den kulturelle udveksling, og for S. har det store kunstmuseum fået stor betydning, særlig Göteborg koloristerne og senere malere som f.eks. Staffan Hallström og Evart Lundquist. Mens S.' tidligste malerier er udført i en enkel, afdæmpet jordfarveskala med en stram billedkomposition, er hans senere arbejder mere ekspressive i form og farve. S.' grafik er stærk og enkel med præg af det bedste i traditionen fra Povl Christensen og Aksel Jørgensen. Selv om S. overvejende er virksom lokalt, har han i de senere år hentet motiver i Frankrig.

Education

I lære hos malerm. Harald Pedersen 1947, svend 1950; Tekn. Sk. i Fr.havn.

Travels

Sverige 1949; gentagne oph. i Norge 1969-86; i England 1980-90; Tyskland 1988; Frankrig 1988- 89.

Occupations

Underviser på Fr.havn Gymn. fra 1972; censor KP 1973-74.

Scholarships

Exhibitions

KE 1961, 1963-67; Sommerudst., Den frie Udst. bygn. 1963; KP 1964, 1966, 1968, 1971-72; Købestævnet, Fr.cia 1964; Charl. Forår 1966, 1972; Stat. Kunstudst., Oslo 1967, 1971-75; Fr.havns Bys Jub.udst. 1968; Pol 66, 1969, 1971; Sommermosaik, Hjørring Kunstmus. 1969; Det lille format, Skive Kunstmus. 1974; Nordjysk Kunst, Göteborg 1975; Ovalen fra 1973; Ars Arctica Rovaniemi, Finland 1979; De lyriske, Nikolaj, Kbh. 1979; Nordjyderne, Fr.havn Kunstmus. 1980; Nordenfjords Kunst, Hjørring Kunstmus. 1983; Aspekter, Århus Kunstbygn. 1982; Frederikshavnere, Stadtstudio, Bremen 1983; Grafisk værksted, Hjørring Kunstmus. 1985; Grafik bien., Nyk. F. 1989; Jydske rødder, Kunstnernes Hus, Århus 1990; Apriludst., Vrå Højsk. 1990. Separatudstillinger: Hjørring Kunstmus. 1966; Fr.havn Kunstmus. 1981, 1991.

Artworks

Havnen (1963, Odd-Fellow Logen, Fr.havn); Ophobning (1966, Fr.havn Kunstmus.); Ophobning (1968, A/S Knud Uggerhøj); Krebsegang (1969, Fr.havn Handelssk.); Losseplads-Tema (1974, Göteborgs Kunstnämnds Saml.); Stenhaven (1981, Brønderslev Gymn.); Efter Stormen, Varde (1981, Hjørring Kunstmus.); Slibesten (1984, Vendsyssel Tid.); Drikketrug (1984, Dronn.lund Komm., byrådssalen); Stenhaven (1985, Fr.havn Kunstmus.); Opløsning (1989, Fr.havn Rådhuscenter); Tilstand 1-2-3 (1993, Hjørring Kunstmus.).Udsmykninger: Sparekassen Nordjyll., Fr.havn (1972); Bikuben, Fr.havn (1978); Strandby Ældrecenter (1988); Flådestationen, Fr.havn (1988); Kantinen, Fr.havn Komm. Rensn.anlæg (1990). Grafik: Losseplads (1966, træsnit); Sømærke (1979, linoleumssnit); Fra Stenhaven (1983, linoleumssnit).

Literature

Berl. Aften 30.10.1965 (Leo Estvad); Vendsyssel Tid. 2.9.1966 (Ove Lileøre); 30.6.1991; Fr.havn Avis 6.4.1968 (Bent Eilertsen); Aalborg Stiftstid. 12.9.1991; Klaus Rödel: Bibl. arb., 15, 1985; Eric Kaare i: Hrymfaxe, 4, 1986, 40f; Kr. Jensen i: Kunstavisen, 6, 1991; Jyll.p. 17.12.1991 (H.P. Jensen).

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.