Oscar Herschend

Weilbach information

Genealogy

Herschend, Oscar, 1853-1891, maler. *6.1.1853 på Herschendsgave ved Skanderborg, ?26.1.1891 smst., begr. i Vedslet. Forældre: Stamhusbesidder, kammerråd Peter H. til Herschendsgave og Emilie Fischer. ~22.12.1887 i Kbh. med Julie Johanne Nielsen, *1865, ?jan. 1902. Ægteskabet opl.

Biography

Oscar Herschends virksomhed som maler blev kortvarig og er endnu kun sparsomt oplyst. Han var en af de malere, som i 1870erne søgte ny inspiration i de mindre kendte egne af Danmark. Han lærte sig at mestre skildringen af de øde, træløse klitlandskaber, der er så forskellige som vel muligt fra landskabskunstens traditionelle motiver, de sjællandske og østjyske bøgeskove. Hans foretrukne egne var Blåvandshuk, Skagen og det nærliggende Råbjerg. H. har især arbejdet med gråvejrshimlen, og hans landskaber ejer en umiddelbar friskhed, sålænge de beholder skitsens form. Derimod gør en vis usikkerhed sig gældende i hans komponerede udstillingsbilleder, hvor motiverne gentages i nye kombinationer, og landskabet iklædes staffage. Af auktionskatalogerne fremgår, at han bl.a. også har malet ved Silkeborg, Skanderborg, Seis Hede, Pårup Hede, Kerteminde, Fredensborg, Asnæs og Refsnæs, foruden i Göteborgs omegn og Uddevalla, så han må have rejst ganske meget. I foråret 1886 var det hans hensigt at rejse til Paris i længere tid for at uddanne sig, men det synes ikke at være lykkedes.

Education

Udd. murer; Kunstakad. Kbh., alm. forbered.kl. som bygn.elev, okt. 1870, fortsatte som maler, forlod Akad. okt. 1874.

Travels

Göteborg og Uddevalla.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1880-86, 1888; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888. Auktioner: Kbh. 24.11.1885; Charl.borg 13.10.1888; Hotel Phoenix 1.4.1890.

Artworks

Fra Stensbøllegaard (1875, tidl. Aalborg Mus.); Både på Sønderstrand (sept. 1878, Skagens Mus.); Skagens Strand (sept. 1878, smst.); Stille gråvejrsdag ved Vesterhavet (1882); Gråvejrsstemning i klitterne på vestkysten af Jylland (1882, Blåvandshuk Egnsmus.); Redningsbåden på vej gennem klitterne (1882, smst., gentagelse af et udst.billede fra 1881, gentagelse 1886 smst.); Klitlandskab med staffage, motiv fra Raabjerg K. (udst. 1884, skitse 1883 i Blåvandshuk Egnsmus.); Fra Vestkysten af Jylland (1887, tidl. Aalborg Mus.); Skagens Sønderstrand (1889); Fiskerhuse, Skagen (1889); Landskab, Thy (Ribe Kunstmus.); grafik i Kobberstiksaml.

Literature

Karl Madsen: Skagens Malere, 1929, 81f; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 74, 178, 187.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.