Hans Christian Petersen

Weilbach information

Genealogy

Petersen, Hans Christian, 1853-1919, billedhugger. *7.4.1853 i Vejle, ?30.7.1919 på Fr.berg, begr. smst. Forældre: Tømrer, mølleforpagter Peder Jensen og Amalie Nielsen. ~14.7.1883 i Kbh. med Cathrine Dorthea Elisabeth Bruhn, *3.12.1861 i Hillerød, ?21.1.1936 på Fr.berg, datter af købmand Jakob Ferdnand B. og Laura Else Tvede.

Biography

Hans Chr. Petersen var en dygtig, kendt og højt anset mand i kunstner- og håndværkerkredse, med tilnavnet "Skære-Petersen" eller "Frederiksborg- Petersen", og hans meget produktive dekorationsbilledhuggerværksted søgtes af mange af samtidens ledende arkitekter i forbindelse med facade-, væg- og loftsdekorationer. Han besad en betydelig teknisk kunnen og arbejdede ofte efter personlige udkast, jævnfør stukdekorationerne på Glyptotekets trappegange. I samarbejdet med Ferdinand Meldahl (Frederiksborg, Eremitagen og Frederikskirken) var han i højere grad den betroede fagmand, der måtte underlægge sig den ledende arkitekts stærke vilje. Et arbejde som figurgruppen på Odd-Fellow Hvile er et godt eksempel på evnen til selvstændig komposition og individuel personkarakteristik.

Education

Udd. billedskærer hos V. Fjeldskov 1867-77; dimitt. fra Tekn. Sk. okt. 1871; Kunstakad. Kbh., afg. som modellør juni 1880.

Travels

4 mdr. rejse 1887; Berlin, Paris 1889.

Occupations

Ass. ved Kunstakad. Kbh., dek.sk. for modellerere 1884- 1910.

Scholarships

Reiersens Fond 1887.

Exhibitions

Charl. Forår 1883, 1889, 1895, 1902-16, 1919; Glaspalast, München 1909; Landsudst. i Århus 1909; Den baltiske Udst., Malmö 1914; P. Ipsens Enke, Nikolaj, Kbh. 1990.

Artworks

Deltog som dek.billedh. i udsmykn. af Fr.borg Slot (1877-83, 1890-92); ved restaur. af Eremitagen (1885-86); udsmykn. af Frederiksk., Kbh. (1892- 94); af Glyptoteket (1894-97); frontongruppe, facaden, Magasin du Nord, Kgs. Nytorv, Kbh. (1893-94); udsmykn. af bl.a. trapperummet i Chr. VIIIs Palæ, Amalienborg (1898); figurgruppe i trekantgavl, Odd-Fellow Hvile, Hobrog. 5-15, Kbh. (indviet 1902). Enkeltværker: Narcissus (gips, udst. 1883); portrætbuste af Johannes Gade (udst. 1911); maleren J.Th. Hansen (bronze, udst. 1912); solodanserinde Emilie Smith (gips, udst. 1912); endv. en del vaser for P. Ipsens Enke.

Literature

P. Mellbye-Hansen: Chr. VIIIs Palæ, bygn.hist. undersøgelse 1750-1982, 1983, 43f; Claus M. Smidt i: Architectura 8, 1986, 44-46, 48f (Eremitagen); Kat. P. Ipsens Enke. En keramisk fabrik gennem 100 år, Nikolaj, Kbh. 1990, 22, 27, 67.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.