Karl Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Karl Georg, 1851-1933, maler. *22.11.1851 i Holstebro, ?23.5.1933 i Nyhuse ved Hillerød, urne på Nyhus Kgrd. Forældre: Købmand Søren Harpøth J. og Christine Møller. Ugift.

Biography

Karl Jensen arbejdede i begyndelsen som landskabsmaler, ofte baseret på friluftsstudiet, men specialiserede sig senere i arkitekturmaleriet. Som arkitekturmaler evnede han trods den detaljerede form at skabe en malerisk helhed. Gennem Karl Madsen stiftede han bekendtskab med den japanske kunst og det nyere franske maleri. Begge dele dyrkede han senere på egen hånd under et ophold i Paris. Han forblev dog valørmaler med udpræget sans for farvens stemningsgivende nuancer, hvilket fik stor betydning for bl.a. Vilh. Hammershøi. I modsætning til denne valgte J. som regel at lade sine interiører stå mennesketomme. Fornemst er hans stilfærdige, men indtrængende kirke- og slotsinteriører. Som kunstner og som menneske levede han et tilbagetrukket liv, og hans produktion er forholdsvis beskeden, kun på ca. 200 malerier, men de udgør en udsøgt helhed af stor koloristisk forfinelse. Han ophørte omkring 1924 helt med at male på grund af tiltagende synssvækkelse.

Education

I klejnsmedelære først i Holstebro og Viborg, derefter i Kbh. fra 1871, blev svend hos Doberck; dimitt. af C.V. Nielsen; Kunstakad. Kbh. i alm. forb.kl. (Fr. Vermehren) jan. 1873-79; en tid elev af Harald Foss; muligvis privatelev af Kr. Zahrtmann fra 1880.

Travels

Fodtur fra Helsingborg til Göteborg, derfra med damper til Fr.havn og videre til Skagen april 1876 (s.m. Karl Madsen); Paris og Lübeck 1889 (s.m. Niels Skovgaard); via Rostock, Schwerin, Lübeck og Hamburg (s.m. Nic. Lützhøft, Th. Oppermann, Albert Gottschalk og Elise Konstantin-Hansen) til Berlin 1890 (her s.m. Karl Madsen); Halland 1890 (s.m. Niels Skovgaard); Rom 1894.

Occupations

Scholarships

Mention Honorable, Paris 1889; Raben-Levetzau 1905; Sødringske Legat livsvarigt fra 1914; Thorvaldsens Med. 1926; P.A. Schou 1926.

Exhibitions

Charl. Forår 1879-87, 1889-91; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; verdensudst. Paris 1889, Chicago 1893; Internat. Kunst-Ausst., Berlin 1891; Moderne da. Kunst, Kunstforen., Kbh. 1890; Den frie Udst. 1892, 1894, 1902-03, 1905-10, 1911 (Eft.), 1915, 1919-20, 1922-23, 1926, 1934 (mindeudst.); Konst- och industri-utst., Sth. 1897; KE 1908, 1910; Nyere da. kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Da. Kunststævne, Forum 1929; Den da. kunstudst., Oslo 1931; For hundrede år siden, Danm. og Tyskland, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1981-82; Dengang i 80-erne, Kunstforen., Kbh. 1983. Separatudstillinger: Winkel & Magnussen, Kbh. 1909 (s.m. bl.a. Chr. Clausen), 1916; Kunstforen., Kbh. 1927; Chr. Larsen, Kbh. 1933 (mindeudst.); Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Hedens malere, Herning Kunstmus. 1982.

Artworks

Bag vor have i Holstebro (1874, Holstebro Mus.); Vestjysk landskab, sen eftermiddag (udst. 1879, debut); assisterede Lorenz Frølich med loftsmaleriet Gefion pløjer Sjælland ud (1882, Fr.borgmus.); Nature morte (1883, Stat. Mus. for Kunst); Landskab fra Næstelsø med en gammel vej (1884, smst., skitse, ca. 1883, Hirschsprung); Stengangen på Rosenborg Slot (1885, Mention Honorable, Paris 1889); Skt. Olai i Helsingør (1888, Helsingør Bymus., dep. Marienlyst Slot); Mariekirken i Helsingør, studie (1888, Kulturhist. Mus., Randers); Audienssalen på Rosenborg (1889, Stat. Mus. for Kunst); Heste på strandmarken ved Øregaard, Hellerup (1892, Øregaard Mus.); Festsalen på Rådhuset under udstillingen 1901 (Kbh. Bymus.); Søndersø vandværk, 2 dekorative malerier (1902-03, smst.); I en have, Lyngby (1906, Sønderjyll. Kunstmus.); gravmæle over maleren Albert Gottschalk, ?1906 (Mosaisk Vestre Kgrd.); Frederiksborg Slot og Sparepenge set fra sydøst (kopi efter L. Barattas maleri fra 1652 på Gripsholm Slot, 1913, Fr.borgmus.); Porttårnet, Fr.borg Slot (1923, Storstrøms Kunstmus.); H.A. Brorson, kopi efter Johan Hörner (1923, Kristk., Tønder); Interiør (udat., Kulturhist. Mus., Randers); Nordmandsdalen i Fredensborg Park. Illustrationer: Oldskriftsselskabets Skrifter; Tidsskr. for Kunstindustri; Ude og Hjemme; Ill. Tid.; M. Galschiøt: Danmark, 1887- 93; Kr. Bahnson: Etnografien fremstillet i dens Hovedtræk 1-2, 1894-1900; W. Dreyer: Naturfolkenes Liv, 1898; samme: Nordens Oldtid, 1900; A. Thiset: Da. kongelige Sigiller, 1917. Tegninger og grafik: I Kobberstiksaml.; Kunstindustrimus. (tegn. til boghåndværk).

Literature

Fort. over K.J.s Malerier, Akvareller og Raderinger 1873- 1916, Winkel & Magnussen 1916; Pol. 22.11.1911 (N. Lützhøft); 27.10.1916; 22.11.1921 (kronik, N. Lützhøft); 12.12.1927 (K. Pontoppidan); 24.5.1933 (nekr.); Berl. Tid. 22.11.1921 (Th. Oppermann); 9.12.1927 samme); 24.5.1933 (nekr.); Karl Jensen i: Samleren, 1926, 112 (erindr.); Nat.tid. 2.12.1927 (Th. Faaborg); 22.11.1931 (Sig. Schultz); 25.5. 1933 (samme); Soc.dem. 9.12.1927 (Pr. Wilmann); 21.7.1933 (kronik, Alexander Fugl); N. Lützhøft i: Samleren 1927, 145-50; samme i: Samme, juni 1933; Aksel Rode: Niels Skovgaard, 1943; E. Mentze: Johs. Larsen, 1955, 54; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns sk., 1979, 63, 236; Hanna Nielsen: K.J., en kunstner fra Holstebro, glemt og genopdaget, 1982; samme i: Hardsyssels Årb., 2. rk., bd. 16, 1982, 5-22; samme i: Samvirke, aug. 1983; samme i: Holstebro Mus. Årsskr. 1983, 21-36; 1984, 35-50; 1985, 72-92; Fr.borg Amts Avis 1.3.1983; Dagbl. Holstebro 28.12.1984; 6.9.1986; Jyll.p. 23.4.1985; 23.7.1985; De Buhlske Stuer, En kunstsaml. i Randers, 1989, 173; Hanna Nielsen: I skyggen af de andre, maleren K.J., 1995. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.