Herman Koefoed

Weilbach information

Genealogy

Koefoed, Herman Hansen, 1743-1815, maler. Døbt 21.7.1743 i Rønne, ?22.3.1815 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Maler Hans Poulsen K. og Anna Cathrine Koefoed. ~14.7.1800 i Kbh. med Inger (Ingeborg) Kirstine Holm, *1767, ?18.5.1818 i Kbh.

Biography

Herman Koefoed udmærkede sig i akademitiden ved tegning, men hans originale portrætter er uden større kunstneriske kvaliteter. Hans perfektibilitet kom imidlertid det juelske værksted til gode og muliggjorde dets vækst. Hans Hansen hjalp ham oftere i Juels værksted, men var frastødt af hans selvhævdende væsen. K. modtog efter Jens Juels død betaling for restaurering af malerier fra Den kongelige malerisamling, som var beskadiget under Christiansborgs brand, og han rostes af samtiden som konservator. Pilo forærede ham ved sin afrejse sit selvportræt, som K. 1814 solgte til Den kongelige malerisamling (nu Frederiksborgmuseet). Bo G. Wennberg antager, at det var ufuldendt og blev malet færdigt af K.

Education

Kunstakad. Kbh. fra 1761, lille sølvmed. 1771; boede som lærling hos C.G. Pilo på Charl.borg 1761.

Travels

Occupations

Medhjælp på Jens Juels værksted efter dennes hjemkomst 1780; kammerassessor; restaurator af de ved slotsbranden beskadigede malerier 1805- 14.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Arveprins Frederik (1763, tidl. Løvenborg); Kirurgen Chr. Fenger som barn (1775, tidl. Barnekowske Saml.); Hr. Breegaard (1777, tidligere Joh. Hansens Saml.); Ubekendt mand (som forannævnte); Skibskaptajn Mörch (1780, Handels- og Søfartsmus., Kronborg); Greve Holstein (1782, Bornholms Kunstmus.); Lærer Joh. Winther (sign. C.F. Koefoed 1783, Fr.borgmus.); Anna Cathrine Hansen (1789, Giesegaard); en del kopier efter Jens Juel er med større eller mindre sikkerhed tillagt K. bl.a. Caroline Mathilde (Rosenborgsaml.); frk. de Coninck (Fr.borgmus.); Fr. Numsen (Frijsenborg).

Literature

Jul. Bidstrup: Stamtavle over familien Koefoed fra Koefoedsgaard, 1887, 84; Hans Hansen: Portrætmalerens Dagbog (Memoirer og Breve, ed. Jul Clausen og P.Fr. Rist, VI, 1907); Henrik Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm., 1935; Bo G. Wennberg: Svenska målare i Danmark, 1940; Ellen Poulsen: Jens Juel I-II, 1991.

Author: Torben Holck Colding (T.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.