Elise Konstantin-Hansen

Weilbach information

Genealogy

Konstantin-Hansen, Elise, 1858-1946, maler. *4.5.1858 på Fr.berg, ?25.2.1946 i Ågård ved Kolding, begr. smst. Navneskift fra Constantin-Hansen 10.10.1908. Forældre: Maleren Carl Christian Constantin H. og Magdalene Barbara Købke. Ugift.

Biography

Elise Konstantin-Hansen kom fra et højt kultiveret kunstnerhjem og viste tidligt et udpræget dekorativt talent, hvilket kom til udtryk i såvel malerier og tegninger som keramik og anden kunstindustri. Således tegnede hun allerede som ganske ung broderimønstre til søsteren Christianes og Johanne Bindesbølls forretning i Købmagergade. Som keramiker udnyttede hun ligeledes i et dekorativt formsprog sine naturstudier af f.eks. tang, krabber og muslinger. I Johan Wallmanns pottemagerværksted i Utterslev arbejdede hun sammen med Thorvald Bindesbøll samt Joakim og Niels Skovgaard og deres søster Suzette Holten. I sine keramiske eksperimenter afslørede hun en stærk interesse for japonismen, der i disse år var på mode i radikale kunstnerkredse. Som maler arbejdede hun i begyndelsen med naturalistiske genremotiver, men dyrkede senere en mere stiliseret, ornamental stil, gerne inspireret af naturen og fuglelivet på Venø, hvor hun ofte opholdt sig. Hendes syn svækkedes i løbet af 1930rne så meget, at hun måtte opgive at male. I sine sidste år var hun en flittig forfatter af bl.a. erindringer.

Education

Elev af faderen; elev af Chr. Dalsgaard 1879-80; en tid elev af L. Tuxen; elev af Leroux i Paris 1885-86; Askov Højsk. 1886-87; Kunstakad. Kbh., Kunstsk. for Kvinder (modelsk.) okt. 1888-jan. 1889.

Travels

Paris 1885-86; Italien 1891; Grækenland 1894-95 (ca. 11/2 år s.m. Niels Skovgaard og hustru); London 1905.

Occupations

Underv. i tegn. og kunsthist. på folkehøjsk. i Aagaard 1899- 1916.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1883; Neuhausens Pr. 1885; Akad. 1890, 1891, 1894, 1895; Sødrings Legat årligt fra 1916.

Exhibitions

Charl. Forår 1882-87, 1889-92; Den frie Udst. (medstifter) 1893-97, 1899-1903, 1905, 1907, 1909-10, 1913-14, 1914 (sommer), 1915-16, 1918-28; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Udst. Kbh. 1888 (Dekorationsforen.); verdensudst., Paris 1889, Chicago 1893; Moderne da. Kunst, Kunstforen., Kbh. 1890; Kvindernes Udst., Kbh. 1895; Konst- och industriutst., Sth. 1897; Raadhusudst., Kbh. 1901; Die grosse berliner Ausst., Berlin 1910; Die dänische Ausst., Berlin 1911; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920; Da. Art Treasures through the Ages, London 1948 (keramik); Da. Kunstner-slægter, Charl.borg 1952; Da. Kunst 1885-1915, Kunstforen., Kbh. 1976. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1891; Da. Kunsthdl., Kbh. 1905, 1917.

Artworks

Malerier: Før skoletid, En lille pige, som børster støvler (1882); Drenge udenfor en grønthandel (Neuhausens Pr. 1885); To landsbybørn (1891, Mus. på Sønderborg Slot); Hønsene på morgenudflugt (1898, Randers Kunstmus.); landskaber og fuglebilleder fra Venø; kirkeinteriører; tegn. i Kobberstiksaml. Keramik: Lertøj udført i Utterslev: Fad med gul blæretang i relief (1887, Kunstindustrimus.); fad med krabber (ca. 1888, smst.); relief med strandskader (ca. 1888, smst.); Skildpadde med unge på ryggen (1899, smst.); Søstjerne mellem tang (1885); skåle med gribbe; Mus på et græskar. Tekstiler: Samarb. med væver Georg Jensen, Kolding (bl.a. Skovdugen); udgav s.m. Agnes Fink to hæfter med korsstingsmønstre (1935). Bogillustrationer: Jacob Knudsen: Adelbrand og Malfred (1900); Thora Konstantin- Hansen: Historier for Børn (1910). Litterære arbejder: Artikler i Højskolebladet o.a.st. om danske kunstnere; Erindringsbillede af Constantin Hansen i: Artes, 1936; Minder og Oplevelser, 1929; Små kapitler af et langt liv, 1935; Samliv med dansk Kunst, 1937.

Literature

Tidsskr. for Kunstindustri, 1885, 153; 1887, 65, 87f; 1888, 148f (Karl Madsen); 1897, 164; 1898, 166f; E. Hannover i: Tidsskr. for Industri, 1903, 216f; F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; Suzette Holten i: Højskolebl., 21.12.1928; Berl. Tid. 23.10.1937 (int.); 4.8.1944 (Emil Frederiksen); Karl Nielsen i: Højskolebl., 1938; Aksel Rode: Niels Skovgaard, 1943; Erik Lassen i: Keramik. Teknik-Kunst, 1946; Anders Dolleris i: Højskolebl., 1946, 111f; Lilli Hübschmann i samme, 1946, 113-17; Olivia Holm-Møller i: Den frie Udst. Kat. 1947, 9-11 (nekr.); Rich. Andersen i: Askov Lærlinge, Årsskrift, 1978, 53-73; Miriam Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv., 1982, 84, 91f, 94; For hundrede år siden, udst.kat., Stat. Mus. for Kunst m.fl., 2, 1982, 170-72; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983, 205; Marianne Ertberg i: Cras, LVII, 1990, 13f; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991, 33f, 50, 76, 132, 180, 468. Breve (Det kgl. Bibl.)

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.