Gutte Eriksen

Weilbach information

Genealogy

Eriksen, Gudrun (Gutte) Agnete Tryde, *1918, keramiker. *20.11.1918 i Rødby. Forældre: Sognepræst Erik E. og cand.mag. Louise Tryde. ~6.10.1951 i Kbh. med maleren Preben Hansen, *2.2.1925 i Århus, søn af maleren Thorvald H. og Emma Augusta Holm.

Biography

Gutte Eriksen blev efter en grundig uddannelse, efterfulgt af flere års beskæftigelse på forskellige værksteder, dybt fortrolig med pottemagerfagets traditioner. Afgørende for udviklingen blev opholdet hos nestoren i vor tids internationale keramik, Bernard Leach. Han påpegede bl.a. den nødvendige "naturlighed", dvs. enkelhed i form og dekoration og nøjsomhed i brugen af materialer og teknikker. Stor betydning fik også studierejserne til Frankrig og Japan. Efter at E. i 1953 havde etableret sit værksted i St. Karlsminde, udviklede hun i de følgende år de former og teknikker, der er blevet grundlaget for hendes karakteristiske udtryk. De klassiske grundformer udformes på drejeskiven i varierede proportioner. Den sparsomme dekoration finder oftest udtryk i en særlig udformning af detaljer som hals, hank eller tud, til tider i et stempel eller i glasurens farvespil. Næsten altid ses hændernes spor fra opdrejningen. Den anvendte ler- og brændingstype kan bedst betegnes som hårdtbrændt lertøj. E.s arbejder er ligeledes kendetegnet af en forfinet og rigt nuanceret brug af glasur, og det til trods for anvendelsen af de simpleste askeglasurer. Nuanceringen i farve og overfladekarakter fremmes ved påføringen og i den efterfølgende styring af ovntemperatur og -atmosfære. Man kan undre sig over, at E.s begrænsede repertoire af traditionelle former, materialer og teknikker kan føre til avancerede og interessante resultater. Men det er netop hemmeligheden bag hendes egenart, udviklet i kraft af talent og livslang erfaring. På den retrospektive udstilling i 1987 kunne man følge udviklingen i retning af større og større enkelhed. Specielt i en række arbejder fra 1980erne kunne man opleve den sjældne skønhed, der opstår, når naturens egne materialer, former og strukturer genspejles i det keramiske udtryk. Det er denne særlige kvalitet, som er blevet forbundet med E.s virksomhed, og som har givet hende en fremtrædende placering i den internationale, keramiske sammenhæng.

Education

Kunsthaandværkersk. Kbh., keramikkl. 1936- 39.

Travels

England 1948 (hos Bernard Leach, St. Ives); Frankrig 1948 (hos Pierre Lion, St. Armand og Vassil Ivanoff, La Borne); flere rejser til Japan 1970- 73.

Occupations

Censor for KE 1947-48, 1953-54, 1964-65, 1970, 1978; lærer ved Det jyske Kunstakad. 1968-71, 1973-74, 1976-78; medl. af udv. for kunsthåndv., Stat. Kunstfond 1974-77; censor for KP 1980-81.

Scholarships

Premio del Ministero del Commercio, Faenza 1964; Nationalbankens Jub.fond 1970, 1973, 1985, hædersgave 1991; Concorso internaz. della Ceramica d'Arte, Faenza 1972 (guldmed.); Ole Haslund 1980, 1987; Stat. Kunstfond 1984, 1987, 1990, den livsvarige ydelse 1991; Bindesbøll Med. 1985; Knud Højgaards Fond 1987.

Exhibitions

KE 1938, 1954; Da. Kunsthåndv., Nat.mus., Sth. 1942; Charl. Forår 1956; Charl. Eft. 1956, 1963, 1967; Two Centuries of Da. Design, Victoria and Albert Mus., London 1968; Kammeraterne 1970-93; Contemp. Ceramic Art, Nat. Mus. of Modern Art, Kyoto 1970; Internat. Ceramics, Victoria and Albert Mus. 1972; Internat. Exhib. of Ceramic Art, Nagoya, Kyoto, Tokyo 1973-75; Creations et Arts Danois, Det da. Hus, Paris 1983; Internat. Exhib. on Creative Art, Seoul 1986. Separatudstillinger: Den Permanente, Kbh. 1955; Haandarb. Fremme, Kbh. 1964; Kunstforen., Kbh. 1969, 1987 (retrosp.); Helsinge Kunstforen. 1982; Hetjens, Deutsches Keramikmus., Düsseldorf 1985; Gal. Gummeson, Sth. 1988; Gal. Epona, Paris 1989; Gal. Besson, London 1990; Gal. Lejonet, Sth. 1991.

Artworks

Unikakeramik i bl.a. flg. saml.: Trapholt; Kunstindustrimus., Kbh.; Louisiana; Nordenfjeldske Kunstindustrimus., Trondheim; Vestlandske Kunstindustrimus., Bergen; Nat.mus., Sth.; Röhsska Kunstslöjdmus., Göteborg; Hetjens, Deutsches Keramikmus., Düsseldorf; Mus. Boymans-van Beuningen, Rotterdam; Kruithaus, s'Hertogenbosch, Holland; Museo internazionale delle Ceramiche, Faenza; Victoria and Albert Mus., London; Royal Scottish Mus., Edinburgh; Newark Mus., New Jersey; Mus. of Art, Pennsylvania State Univ.; Folk Museum (Mingei), Tokyo; Nat. Mus. of Modern Art, Kyoto. Udsmykninger: Fontæne ved Østre Landsret, Kbh. (1973); Springvandskumme, pladsen ved Holstebro Hallen (1977, pladsen nedlagt og kummen nedtaget).

Literature

Mailis Stensman: G.E. Mit livs kruka, Sth. 1991; G.E. i: KE, kat. 1964; Chr. Poulsen i: Kammeraterne, kat. 1970; Hans Lassen og Jan Zibrandtsen i: G.E., Helsinge Kunstforen. 1982; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndværk fra 1850 til vor tid, 1982; William Hull i: G.E., Kunstforen., Kbh. 1987; Pol. 14.10.1987 (Jonna Dwinger); Berl. Tid. 20.11.1988; Gerd Bloxhamm i: Cras LVII, 1990, 51-81; William Hull i: samme, 95; Mona Clemmensen i: Da. Kunsthåndværk 1992, 3, 8-14 (interv.).

Author: Sven Jørn Andersen (S.J.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.