Ernst Meyer

Weilbach information

Genealogy

Meyer, Ernst (egentlig Ahron el. Aaron), 1797-1861, maler. *11.5.1797 i Altona, ?31.1.1861 i Rom, begr. smst. Forældre: Mægler Salomon Abraham M. og Brendle Meyer. Ugift.

Biography

Ernst Meyer påvirkedes på Kunstakademiet af C.W. Eckersberg. Derefter videreuddannede han sig i München, hvor han modtog indtryk fra nazareneren Peter Cornelius og dennes kreds, der søgte at imitere den gammeltyske stil med emner fra middelalderen eller efter de tyske digtere. Derfra drog han til Rom, hvor han kom til at tilbringe det meste af sit liv. Her malede han især folkelivsbilleder, gerne med et sentimentalt, anekdotisk indhold og en nidkær akkuratesse i detaljerne. Til de positive træk i hans kunst hører det rige lune og det skælmske glimt i øjet. Endvidere malede han en række landskaber, især skitser, fra bl.a. Sabinerbjergene han arbejdede gerne i Olevano om sommeren samt fra Napoli og omegn. Disse viser ved umiddelbarheden i den maleriske behandling nogle af de bedste sider af hans kunst. Hans genremotiver var meget yndede af publikum, hvorfor han ofte udførte flere gentagelser af samme motiv. Hans populæreste motiver med den romerske gadeskriver og pigen, der henholdsvis får skrevet et brev til kæresten og får oplæst et fra ham, tager udgangspunkt i en samling pittoreske stik af Bartolomeo Pinelli, udgivet 1816. M. var gennem mange år en central skikkelse i det romerske kunstnerliv, hvor han tilhørte den dansk-tyske kreds omkring Thorvaldsen. Hans mange tegninger og skitsebøger vidner om hans flid og dygtighed. En uhelbredelig sygdom, sandsynligvis syfilis, gjorde ham til krøbling i de sidste leveår.

Education

Opvoksede hos sin fader i Altona; kom 1812 til Kbh., hvor hans fætter M.L. Nathanson tog sig af ham; søgte C.A. Lorentzens malersk.; gik samtidig på Kunstakad. Kbh., i modelsk. jan. 1814, lille sølvmed. 1815, st. sølvmed. 1818, søgte forgæves at opnå Kunstakad. guldmed. 1819 og 1821.

Travels

München 1819-24; besøg i Kbh. 1821; Rom 1824-41; Bad Gräfenberg 1841-43; Kbh. 1843; Sverige, England, Skotland og gennem Frankrig og Tyskland tilbage til Italien 1844; Tyskland og Frankrig og Schweiz 1848-52; Italien 1852-61.

Occupations

Scholarships

Medl. af Kunstakad. Kbh. 1843 (uden receptionsstykke).

Exhibitions

Charl. Forår 181316, 1818-19, 1827, 1833, 183537, 1840, 1843- 45, 1848, 1853, 1856, 1858, 1861; Salonen, Charl.borg 1815; Kbh. Univ. 1843; verdensudst., London 1862; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. jødiske Kunstnere, Kunstforen., Kbh. 1908; Mit bedste Kunstværk, Stat. Mus. for Kunst 1941; Pittori danesi a Roma nell'Ottocento, Pal. Braschi, Rom 1977 og Stat. Mus. for Kunst 1977-78; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; Inden for murene, smst. 1984. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1890.

Artworks

Malerier: Studie af ældre mand (1817, tidl. Johan Hansens Saml.); Scener fra Goethes Faust (München 1819-24, forsv.); Italiensk pige ved fontæne (1826, Stat. Mus. for Kunst); Ved en brønd i Tivoli (1828, Schloss Rosenstein, Tyskland); En romersk gadeskriver læser et brev højt for en ung pige (1829, Thorvaldsens Mus., ændret gentagelse i Glyptoteket 1840); En romersk gadeskriver skriver et brev for en ung pige (1829, Thorvaldsens Mus., gentagelse i Glyptoteket); Italiensk interiør (1831, Hirschsprung); En lazzaron-familie (1831, Nat.gal., Berlin); Pergola med vin (1832, Hirschsprung); Subiaco (1833, smst.); To venner, en dreng sovende med et svin (ca. 1835, Stat. Mus. for Kunst); Sabinerbjergene ved Olevano (1836, smst.); En dreng føres af sine forældre til klostret (udst. 1837, gentagelse på Stat. Mus. for Kunst og i Glyptoteket); Landgangen på Capri (1836); Italiensk bjerglandskab med bygninger (1843, Vestsjæll. Kunstmus.); En gammel fisker på Capri (ca. 1844, Thorvaldsens Mus.); Gammel neapolitansk fisker i døren til sin hytte (før 1844, smst.); En fisker på Capri knytter net på stranden (før 1844, smst.); Klostergården i franciskanerklostret ved Amalfi (før 1844, smst.); En franciskanermunk, eremitten i Colosseum i Rom (før 1844, smst.); Portræt af en ung franciskaner (før 1844, smst.); Bjerglandskab ved Civitella (1845, Stat. Mus. for Kunst); Parti fra Civitella (Hirschsprung); To venner, Olevano (1846, Stat. Mus. for Kunst, andre eksempl. Nivaagaard og Hirschsprung); En lille dreng forestilles for præsten (1846, Stat. Mus. for Kunst); Teatro Marcello, Rom (Hirschsprung); Italiensk genrescene (smst.); Marine fra Capri (smst.); Parti fra Civitella med Olevano og Volskerbjergene i baggrunden (smst.); Fiskeren på sit leje. Capri (smst.); Gammel nonne (smst.); Gammel kone (smst.); Ung pige med sin håndten (smst.); Italienske munke, aftenstemning (Glyptoteket); En smøge i Rom (Stat. Mus. for Kunst); Klostermur, Rom (Storstrøms Kunstmus.); En neapolitansk fisker (udst. 1861, Stat. Mus. for Kunst). Akvareller: Italienerinde med et barn (Thorvaldsens Mus.); Neapolitansk familiescene (smst.); Gammel kone (1859, tidl. Barnekowske saml.); Moder med dreng (Aarhus Kunstmus.); Ung pige (smst.); Spindende pige (smst.); De første skridt (Nivaagaard); To søskende (Glyptoteket); desuden flere akvareller i Hirschsprung. Tegninger: Gård i franciskanerklostret (1825, Thorvaldsens Mus.); Gade i Viterbo (1826, smst.); Landskab ved Cervara (1826, Kobberstiksaml.); Pige med tamburin (1826, smst.); Portræt af H.C. Andersen (1841, smst.); Moder med barn, Ischia (1855, smst.); Abbate fra Gennazzano (1858, smst.); desuden tegn. i Hirschsprung; 30 skitsebøger i Kobberstiksaml. Raderinger: Selvportræt (1821); Akademiets opvarter (ca. 1825); Opvarter i romersk café (Kobberstiksaml.); Gruppe af danske kunstnere og kunstelskere i Rom (1825); Portræt af Bertel Thorvaldsen (litografi, 1844, 2 varianter, Kobberstiksaml.).

Literature

G. Siesbye: M.L. Nathanson, 1845, 97; Fædrelandet 15.2.1861; Ill. Tid., 1860-61, 167f; Ph. Weilbach: Konst og Æsthetik, 1870, 70-77; R. Lehmann: Erinnnerungen eines Künstlers, 1896, 219-23; Kunstbl., 1898, 51-55; J. von Kopf: Lebenserinnerungen eines Bildhauers, 1899, 215-30; Sig. Müller i: Bogvennen, 1907-10, 8-10; J.M. Thiele: Af mit Livs Aarbøger, I-II, 1917; M. Galschiøt: Skandinaver i Rom, 1923, 43f, 46; Fr. Noack: Das Deutschtum in Rom, II, 1927; Carl V. Petersen: Italien i da. Malerkunst, 1932; Peter Hertz: L.A. Ring, 1934, 64-67; Louis Bobé i: Rom og Danm., II, 1939; H. Rostrup: H.W. Bissen, I-II, 1945; J.B. Hartmann i: Pers.hist. Tidsskr., 12. rk., IV, 1949, 100; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956, 202-04; Lisbet Balslev Jørgensen i: Da. kunsthist., bd. 3, 1978, 460- 63; Marianne Saabye i: Medd. fra Thorvaldsens Mus., 1978, 100f, 103; Thomas Sloane: Neoclassical and Romantic Painting in Denmark, 1754-1848, Evanston, Illinois 1972, 203-05; Harald Olsen: Roma com'era nei dipinti degli artisti dell'Ottocento, Rom 1985, 11, 86-89, 176-81; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989, 192-94; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopfattelsens Hist. i Danm., I, 1990, 103, 119, 224; Ulrich Schulte-Wülwer i: Istedløven, Slesvig 1993, 38. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.