Helge Ernst

Weilbach information

Genealogy

Ernst, Helge, 1916-1991, maler og grafiker. *27.1.1916 i Kbh., ?8.1.1991 i Grevinge, begr. i Kbh. (Holmens). Forældre: Bogbinderm. Frederik E. og Dagmar Martine Christense Sørensen. ~1° 19.6.1943 i Kbh. med Birgitte Louise Elisabeth Flach de Neergaard, *22.8.1922 smst., datter af ing. Mogens Ferdinand Flach de N. og Karen Speyer. Ægteskabet opl. ~2° 1948 i Kullerup med Margith Michelle Fehr, *26.9.1925 i Nyborg, datter af bilhandler Anton F. og Karen Margrethe Juul Saksøe. Ægteskabet opl. 1960. Samliv fra 1965 med kostumier Bodil Marie Ladefoged, *10.5.1943 i Silkeborg.

Biography

Helge Ernst kom i sit maleri til at spejle en række af sin samtids skiftende stiltræk. Han begyndte som naturalist i en udpræget dansk og ekspressionistisk betonet tradition, som talte Gottschalk og mørkemalere som Hoppe, Lergaard og Hjorth Nielsen blandt sine forudsætninger. Opstillingen og interiøret hørte tidligt til de foretrukne motivfelter, og stimuleret af mødet med Cézannes maleri, der blev en livslang reference, følte E. snart behovet for dels at gøre farven lysere og lettere, dels at ordne og strukturere sine naturindtryk i en mere stram eller stringent billedmæssig form. I årene efter 2. verdenskrig blev E. forbigående inspireret af den symbolistiske, norske kunst, indtil han i 50erne nærmede sig det non-figurative maleri, hvorved fladen blev opdelt og udfyldt af krydsende linjer eller af rytmisk aktiverede linjebundter. I de sidste tyve år af sit liv vendte E. delvist tilbage til figurationen og lod figurative elementer "indsmelte i en kubistisk inspireret form", som han udtrykte det. Ligheden med naturen kunne være påfaldende, især ved bestillingsopgaver som de præmierede plakater til DSB og portrættet af Anker Jørensen, men den blev altid underordnet konstruktivistiske og kompositionelle krav. E. gjorde indtil få år før sin død en betydelig indsats som kunstformidler, dels gennem kortfilm, foredrag og bøger, dels gennem sine klart skrevne dagbladsanmeldelser.

Education

Fr.berg Tekn. Sk. 1940-41.

Travels

Tyskland 1936; Frankrig adskillige gange fra 1936; Norge 1938, 1962; Holland 1948, 1973; Tunesien 1949; Grækenland 1958-59, 1976, 1982; Thailand 1966; Marokko 1978; Det da. Akad., Rom 1979-80; Argentina og Brasilien 1981; England 1981; bosat i Kbh. indtil 1975, derefter i Odsherred.

Occupations

Medl. af KIKU (Kom. for internat. kunstudst.) 1951-55; censor for KE 1951, 1954-55, 1958-59, 1963-64, fmd. 1963-64; kunstanm. ved Soc.dem. o. 1954-56; lærer på Studieatelieret, Bergen 1962; medl. af repr.skabet for Stat. Kunstfond 1964-68; kunstanm. ved Pol. 1974-81; kunstkons. for Bornholms Mus. fra 1975; samme for Kulturafd., DR 1983-84; fmd. for best. for Udst.bygn. ved Charl.borg 1975-80; samme for Huset i Asnæs 1980.

Scholarships

Wilstrup 1942, 1944; Hielmstierne-Rosencrone 1945, Købke 1954; van Gogh 1948; Akad. 1951; Prix Nat. på IIIème Festival Internat. de Peinture, Cagnes-sur-Mer 1971, LOs Kulturpr. 1983; I.G. Pr. 1984; Stat. Kunstfond 1990.

Exhibitions

KE 1938-40, 1943, 1945, 1950-54; Polygonen 1938; Kunst- og Erhvervsudst., Århushallen 1939, Kulingen 1942; Den Uafhængige 1944; Ung da. Kunst 1945, 1949; Charl. Forår 1949; Nyere da. Malerkunst på Fyns Stiftsmus. 1952; Nord. Grafik, Kunstforen. i Oslo, Stavanger og Trondheim 1954; Da. Nutidskunst, Charl.borg 1956; Da. Kunst, Listasafni Ríkisins, Island 1956; Da. Painting and Sculpture, Glasgow Mus. and Art Gal. 1956; Linien 3 konkret realisme, Charl.borg 1956; Koloristerne 1956-57, 1959, 1962; Å-udst. 1956, 1961, 1964-65, 1970, 1978; Abstrakt kunst fra Anna og Kresten Krestensens saml., Lyngby Rådhus 1957; Nord. Konst 1947-57, Göteborgs Konstmus. m.fl. 1957; Linien 3 linien igen. Winkel & Magnussen, Kbh. 1958; Euro-kunst II, Charl.borg 1959; Da. grafik i dag, Kunstforen., Kbh. 1963; Grønningen 1965-67, 1969-73, 1975-79, 1981, 1983, 1985- 86, 1988-90; Dänische Grafik der Gegenwart, Städtisches Mus., Flensborg 1966; 2 x 140 billedkunstnere, Nikolaj, Kbh. 1973; Påsken 1974, Skive Mus. 1974; Nature morte, Rubin & Magnussen 1976; Dragsholmkunst, Gal. Gl. Strand, Kbh. 1977; Torso, Gal. Torso, Odense 1977; Rejseskildringer, Nikolaj, Kbh. 1978; Huset i Asnæs 1978, 1983; Bornholmer malere, Vejen Kunstmus. 1983; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Da. Kulturdage i Ukraine 1986. Separatudstillinger: Kunstnernes Kunsthdl., Kbh. 1959, 1963; Gal. Gl. Strand, Kbh. 1966; Gal. Lerche, Ålborg 1969-70, 1973, 1975, 1977, 1979; Rubin & Magnussen, Kbh. 1971, 1975, Vejen Mus. 1973; Huset i Asnæs 1976, 1979, 1981; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1978; Gal. Torso, Odense 1979; Gallerihuset, Kbh. 1981; Århus Kunstbygn. m.fl. 1982 (retrosp.); Ribe Kunstmus. 1983; Gal. Stender, Roskilde 1990 (s.m. Pipin Henderson).

Artworks

Pigen i haven (1930rne, Bornholms Kunstmus.); Gadeparti fra Haute Cagnes (smst.); Figur (1953, Esbjerg Kunstmus.); Billede (1954, Ribe Kunstmus.); Bevægelsesmotiv (1956, Vejle Kunstmus.); Billede (1956, Stat. Mus. for Kunst); Komposition (1956, Nordjyll. Kunstmus.); Blåt billede (1957, Randers Kunstmus.); Abstrakt komposition (1958, Fyns Kunstmus.); Natbillede, Bornholm (1964, Bornholms Kunstmus.); Komposition i blåt (1965, smst.); Det røde atelier IV (1969, smst.); Mandarinen, ikonografisk ballet I (1970, Nordjyll. Kunstmus.); Tricolore, ikonografisk ballet II (som forannævnte); Den blå fugl, ikonografisk ballet III (som forannævnte); Petruscka, ikonografisk ballet IV (som forannævnte); Søjle (1971, Skive Kunstmus.); Atelier (1970rne, Roskilde Amtskomm.); Laboratorie (1970rne, LO-sk., Helsingør); Atelier (som forannævnte); Landskab, Odsherred (1970erne, Da. Metalarb.forb.); Torso (1977, Sønderjyll. Kunstmus.); Rejsetavle: Paris (1977); Opstilling (1979, Industriens Hus, Kbh.); Omkring Corsoen (1980-82, Høje-Tåstrup Komm.); 5 plakater til DSB (1984, motiver fra togruten Kbh.-Esbjerg); portræt af tidl. statsminister Anker Jørgensen (1988, Chr.borg); endv. repr. på Kobberstiksaml. og Vejle Kunstmus. Udsmykninger: Biblioteksgården, Kbh. (1957); Hafnia, Kbh. (1967); Ballerup Rådhus (1983); det tidl. Kbh. Komm. Hovedbibl., Kultorvet. Scenografi: Tableau i Helsingør-revyen (1957); Stedfortræderen, Århus Teater (1964); Cosi fan tutte og En måned på landet, Det kgl. Teater (1967). Grafik: Ill. (træsnit) til Steen Albrectsen; Nattens Veje (1943); Mappe med fem serigrafier (1953); Søren Kierkegaard: Gjentagelsen (1979, forord af Villy Sørensen); Bycollager/London-Rom- Paris (med tre litografier, 1985). Litterære arbejder: Anm. i Soc.dem. o. 1954-56; i Pol. 1974-81; bidrag til tidsskr. Kunst, Perspektiv og Hvedekorn; Picasso, 1955; Marc Chagall, 1956 (begge i serien Malerkunstens Mestre); Paul Høm, Vor Tids Kunst 58, 1958; Poul Bjørklund: Piger i: Kunst og Kultur, 1962; Temaer, en retrosp. collage, 1966; Det moderne maleri, 1966; Dreyer en dansk filmskaber, 1972; Notater på vejen, 1978; Bornholmermalerne, 1984. Kortfilm: Om Picassos Guernica (1962); Oluf Høst en maler og hans miljø (1964); Opbrud (med Palle Nielsen) og Livsfrise (om Edv. Munchs grafik) (1968-69); endv. 3 kortfilm om det moderne maleri: Impressionismen, Ekspressionismen, Dada og Surrealismen (1972).

Literature

Ole Sarvig i: Inf. 7.2.1951; Jens Jørgen Thorsen i: Kunst, okt. 1957; Henning S. Møller i: Hvedekorn, 5, 1958; samme i: Mobilia, nr. 53, dec. 1959; Poul Borum i: Hvedekorn, 3, 1966; H.E. Arbejder fra årene 1932-82, Århus Kunstbygn. m.fl. 1982. Ole Braunstein: I en malers atelier (1980, DR TV).

Author: Peter Michael Hornung (P.M.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.