Adam Müller

Weilbach information

Genealogy

Müller, Adam August, 1811-1844, maler. *16.8.1811 i Kbh., ?15.3.1844 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Prof., senere biskop Peter Erasmus M. og Augusta Lovisa Stub. Ugift.

Biography

Adam Müller var en af de få Eckersberg-elever, der fulgte i lærerens spor som historiemaler. Hans religiøse kompositioner viser påvirkning fra J.L. Lund og de tyske nazarenere. I altertavlerne spores af og til en mere direkte impuls fra Rafael, som han under Italiens-opholdet flittigt havde studeret i Firenze. Som flere af sine samtidige havde han en betydelig produktion af altertavler, især til sjællandske landsbykirker. Hvor disse arbejders kolorit ofte er noget usikker, kommer hans maleriske evner til gengæld smukt til udtryk i en række holdningsfulde og beåndede portrætter. I anledning af 300-året for Reformationens indførelse i Danmark udskrev Kunstforeningen i 1836 en konkurrence. M. indsendte skitser til 2 billeder med Hans Tausen og 1 med Luther. Sidstnævnte blev året efter bestilt til udførelse, og Luther på rigsdagen i Worms blev færdigt 1839. Det viser et modent behersket, figurrigt arbejde med en velafvejet komposition og en glimrende kolorit. M. nåede ikke at fuldføre sit medlemsstykke til Akademiet, Synderinden for Jesu fødder, idet han som 33-årig døde af tuberkulose.

Education

Kunstakad. Kbh. fra 1821, beg. at tegne hos C.W. Eckersberg sept. 1825, beg. at male hos samme 1826, elev på modelsk. 1828, fulgte formentlig en tid J.L. Lunds undervisn., lille sølvmed. 1832, st. sølvmed. 1833, lille guldmed. 1835, st. guldmed. 1836, tog eksamen i sprog og kunsthistorie smst. 1837.

Travels

Tyskland (Elbdalen, Berlin, Leipzig, Dresden, Düsseldorf, Rhinlandet) og Böhmen (Prag, Karlsbad) 1834; Norge (Kristiania (Oslo), Telemarken) sommeren 1836; München 1839; derfra til Italien 1839-42 (Napoli, Pompei og Ischia sommeren 1839, Firenze og Perugia sommeren 1840).

Occupations

Scholarships

Konk. efter st. guldmed. forgæves med H. Eddelien om Akad. st. rejsestip. 1838; ekstraordinært stip. fra finanskassen 1839-40; et tilsv. beløb fra Kunstakad. Kbh. 1841; agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1842; udst.med. 1843.

Exhibitions

Charl. Forår 1829-39, 1841, 1843-45; Univ. Udst., Kbh. 1843; verdensudst., London 1862; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; L'art danois, Jeu de Paume, Paris 1928; Mit bedste Kunstværk, Stat. Mus. for Kunst 1941; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Da. guldålder, Nat.mus., Sth. 1964; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983. Separatudstillinger: Prins Eugens Waldemarsudde, Sth. 1977.

Artworks

Historie- og genrebilleder: Aladdin, stående bag pillen, ser Gulnare (udst. 1829); En bondekone lærer sine børn at bede (udst. 1831); Aladdin griber imellem andre drenge efter de nedkastede pommeranser (1831, Stat. Mus. for Kunst); Asker Ryg ved sine tvillingers vugge (1832); Chr. IV legende med en af sine sønner (1833); Odysseus kommer til Nausikaa (1835, lille guldmed., Kunstakad. Kbh.); Hans Tausen prædikende i Viborg (skitse, 1836); Luther på rigsdagen i Worms (1837- 38, Helligaandsk., Kbh., skitse 1836, Hirschsprung); Dronning Dagmars død (skitse, udst. 1837). Bibelske emner: Kristus prædiker fra båden (altertavle, 1834, Endeslev K.); Gethsemane (altertavle, 1836, Øsby K.); Kristus i Emmaus (altertavle, 1836, Grevinge K.); David opmuntrer Saul ved sit harpespil (1837, st. guldmed., Kunstakad. Kbh.); Kristus giver sig tilkende for disciplene i Emaus (1838, konk.arb. for rejsestip.); Fremstillingen i templet, også kaldet Simeon med Kristusbarnet (altertavle, 1840, Herfølge K.); Kristus velsigner de 4 evangelister (Thorvaldsens Mus., agreeret ved Kunstakad. Kbh. på billedet 1842, udst.med. 1843, skitse 1841); Engel (studie, 1842, Hirschsprung); Velsignende Kristus (altertavle, 1842, Nørre Vinge K.); Den fortabte søns hjemkomst (1843, Stat. Mus. for Kunst). Portrætter: Kunstnerens forældre i deres dagligstue (udst. 1832); C.F. Hetsch som barn (1833, Stat. Mus. for Kunst); Biskop P.E. Müller (1833); Rose Frederikke Schiøtt (1834); Martinus Rørbye (1834); Overpræsident Andreas Kierulff (1835, Fr.borgmus.); Konferensråd H.L. Frølich (1837, Stat. Mus. for Kunst); Ane Marie Elise Carlsen (1837, Lundbygaard); Charlotte Scavenius (1837); Frederikke Koes Treschow, f. Brøndsted (1837); Etatsråd Tutein (udst. 1843); Henriette Marie Sødring (1844, Hirschsprung); tegn. og grafik i Kobberstiksaml.

Literature

Da. Kunstblad, I, 1836, sp. 14; Da. Pantheon, 1842-51; Mag. for Natur og Menneskekundskab 25.10.1854; Ill. Tid. 1876-77, 446 (brev til C.W. Eckersberg); J.B. Hartmann i: Pers.hist. Tidsskr., 12. rk., IV, 1949, 80, 111-13; V, 1950, 4, 25; Elin Nordman: Vandringer i usynligt rum, 1960, 21 95; Gerold Propper i: A.M., Prins Eugens Waldemarsudde, Sth. 1977; Hannemarie Ragn Jensen i: Hafnia, 6, 1979, 145, 162, 165-71; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., I, 1990, 116, 120f, 223; Den nøgne guldalder, kat. Hirschsprung 1994, kat. 13, 17, 39. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.