Viggo Pedersen

Weilbach information

Genealogy

Pedersen, Viggo Christian Frederik Vilhelm, 1854-1926, maler. *11.3.1854 i Kbh., ?19.4.1926 i Roskilde, begr. i Hillerød. Forældre: Tegneren, premierløjtnant Thomas Vilhelm P. og Adolphine Marie Pedersen. ~1° 21.3.1883 i Skamstrup med Elisabeth Bella Marie Borup, *19.4.1860 smst., ?16.5.1905 i Hillerød, datter af sognepræst Julius Theodor B. og Marie Rosa Caroline Trier. ~2° 19.8.1908 i Kbh. med Johanne Louise Aagaard, *1.10.1881 smst., ?19.10.1970 i Roskilde, datter af vekselmægler Thor Christian A. og Marie Magdalene Zeuthen.

Biography

Viggo Pedersen var en habil landskabsmaler, og desuden har han udført genrebilleder og portrætter fra privatsfæren, Solskin i dagligstuen, mens flere religiøse billeder i mere eller mindre prærafaelitisk stil røber tilhørsforholdet til Skovgaardkredsen og højskolemiljøet. Inden for landskabsgenren indebar mødet med fransk realisme frigørelsen fra en forsigtig postguldalderlig malemåde i P.C. Skovgaards og Janus la Cours stil til fordel for en mere moderne, naturalistisk linie, der også viser inspiration fra Th. Philipsen og fra den belgiske maler Rémy Cogghe, han kendte fra Sora 1883-84. Efter hans møde i 1890erne med så forskellige retninger inden for symbolismen som syntetismen (P. Gauguin, G.F. Clement og M. Ballin) og ekspressionismen (van Gogh) lod P. sit landskabsmaleri ende med en karsk, vital og national retning, der bærer præg af en stor, romantisk trang og balancerer mellem inspirationen fra Skovgaardkredsen, fra fransk realisme og fra ekspressionismen, f.eks. Mens engene står røde og vårsæden grøn, 1892-93, og Sommernat over havet, 1900.

Education

Lærte først at tegne af faderen; dimitt. fra C.V. Nielsens Tegnesk.; Kunstakad. Kbh. sept. 1871-forår 1878.

Travels

Kuroph. i Tyskland 1873; Frankrig 1881 (Paris, Pont Aven juli); herfra over Schweiz (hvor Joakim Skovgaard stødte til ham) til Italien okt. 1881, i Sora sommeren 1883-84 (en tid s.m. Kr. Zahrtmann, Joakim Skovgaard, Th. Philipsen og den belgiske maler Rémy Cogghe), hjem 1884; til München (kongres om farveteknik), Norditalien, Firenze 1893 (s.m. Aug. Jerndorff); Holland okt. 1898 (Rembrandtudst.); Paris 1900; Italien 1909; Paris 1910 (s.m. Stefan Viggo Pedersen og R. Rud-Petersen).

Occupations

Medl. af Akad. plenarforsaml. 1904; af Akad.rådet 1908- 11.

Scholarships

Sødrings Pr. 1877; Akad. 1882-83; Hielmstierne-Rosenkrone 1887; Mention honorable, Paris, 1889; Aarsmed. 1 1890; Raben-Levetzau 1892, 1894; bronzemed., Paris 1900.

Exhibitions

Charl. Forår 1876-90; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, 1900, Chicago 1893; Moderne da. Kunst, Kunstforen., Kbh. 1890; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; Den frie Udst. 1891-1911, 1912-27; Nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; bien., Venezia 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1904, 1907, 1909, 1915; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Landsudst., Århus 1909; Den frie Udst. Eft. 1911; Modern Da. Artists, Brighton 1912; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Hvad Forum udelod, Charl.borg 1931; Den frie Udst. gennem 50 år, 1942; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Børn og unge i da. kunst, Hjørring Kunstmus. m.fl. 1985-86; Konstnärerna hos Mor Cilla, Nord. målare i Arildsläga 1856-1913, Krapperups Mus. og Konsthall 1987. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1887; Winkel & Magnussen, Kbh. 1905; 1918; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1921-25. Auktioner: 18.3.1889; 15.2.1892; 29.2.1892; 9.11.1909; 3.12.1912; 13.2.1923; 6.10.1926; dødsbo: 27.1.1927; 17.5.1927.

Artworks

Uden for et bryghus i en bondegård (Sødrings Pr. 1877, studie hertil, Hirschsprung); En opkørt vej under gamle træer (1882, Stat. Mus. for Kunst); Vaskested ved en å, Bretagne (1882, Nivaagaard); Aftenstemning, fårene græsser på brakmarken, Sora (1883, Hirschsprung); Fåreflokken drives hjem om aftenen i Sora (1883-84); Fra en lund med egetræer, Italien (1884, Ribe Kunstmus.); Solskin i dagligstuen (1888, Stat. Mus. for Kunst); Måneskin i skoven (1889, smst.); Aftenlandskab (1889, smst.); Den lilles middagssøvn (1889, Hirschprung); Tre venner (1889-91, Göteborgs Kunstmus.); Ved nattens frembrud (Aarsmed. 1890); Isak ser Rebakka komme (1891, Fr.borg Højsk.); Kystlandskab med et næs (1891-92, Stat. Mus. for Kunst); Lyse oktoberfarver (1892, Hirschsprung); Aften, tidlig sommer (1894- 96, smst.); Kastanjetræer ved en bondegård (1896-97, smst.); Adam og Eva (1893, Nasjonalgal. Oslo); Mens engene står røde og vårsæden grøn (tempera, 1892-93); Mariæ bebudelse (1894); Lange skygger, Skamstrup (1896, Skovgaard Mus.); Langs åen i de store enge (1898, Stat. Mus. for Kunst); Sommernat over havet, Tisvilde (1900, Ateneum, Helsingfors); Vinterdag i gården (1902, Fyns Kunstmus.); Fra vængerne ved Hillerødsholm (1903, Ribe Kunstmus.); Bondegård ved Kullen (1906, Nat.mus., Sth.); Kratbevokset strand, Kullen (1911, Kunstmus. Trapholt); Højtlæsning ved lampen (1916-17, Fyns Kunstmus.); Selvportræt (1924); Aften ved Vesterhavet (Sønderjyll. Kunstmus.); Kristus og synderinden (Skovgaard Mus.); arb. i Øregaards Mus.; grafik og tegn. i Kobberstiksaml. Udsmykninger: Hyrderne ved graven (altertavle i Frimenighedsk., Havrebjerg, opf. 1904); Landskab med en pløjemand, vægmaleri Ollerup Højsk. foredragssal (1914). Illustrationer: I ugeskriftet Ude og Hjemme; i: Billeder af da. Kunstnere til Digte af ældre og nyere Forfattere, 1889-94; H.V. Kaalund: Eftersommeren, 1892 (Fremtidens Billedhæfter); Johs. Jørgensen: Stemninger, 1892; Carl Koch: Fra Bakkens Top, 1906; samme: Undervejs, 1907.

Literature

Karl Madsen i: Nord. Tidskr. 1888, 97; Dagens Krønike, april 1890; V. Wanscher i: Da. Tidsskr., 1906, 430f; F. Hendriksen (red.): Kr. Zahrtmann, en Mindebog, 1919, 358, 390; samme: Lorenz Frølich, Egne Optegnelser og Breve, 1920-21; Hver 8. Dag, 23.6.1922; Borups Højsk., VIII, 1922-23, 176-80, (erindr.); Alfred Povlsen i: Høisk.bl., 1924,. 509-14; Elise Konstantin Hansen i: Samme, 1926, 743-48; Marie Sandholt og Stefan Viggo Pedersen i: Samleren, 1926, 73-77; F. Hendriksen: Mennesker og Oplevelser, 2. udg., 1932; Aksel Rode: Niels Skovgaard, 1943; Niels Th. Mortensen: V.P., 1948; Margaretha Rossholm: Sagan i nord. Sekelskiftekonst, Sth. 1974, 90, 94, 311; Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979, 54, 56; Mette Thomsen: Kunsten og Folkehøjsk., 1982, 41, 46f, 52, 80; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991, 447. Dagblade: Pol. 25.05.1885 (Karl Madsen); 8.5.1892 (E. Hannover); 26.4.1908 (Jens Thiis); 20.2.1921 (Jens Thiis); 8.7.1923 (Magasinet); 20.4.1926 (N. Lützhøft); 21.4.1926; Berl. Tid. 4.4.1917 (V.P. om et besøg hos P.C. Skovgaard); 28.1.1920 (erindr.); 15.2.1921; 4.10.1922; 20.4.1926 (Th. Oppermann); 1.11.1926 (samme); København 28.4.1920 (S. Michaëlis); 11.3.1924 (Anna Linck); 20.4.1926; Nat.tid. 3.10.1922; 20.4.1926. Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung, Skovgaard Mus.).

Author: Elias Bredsdorff (E.Br.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.