P.A. Schou

Weilbach information

Genealogy

Schou, Peter Alfred, 1844-1914, maler. *8.10.1844 i Kbh., ?21.11.1914 på Fr.berg, begr. smst. (Solbjerg). Forældre: Maleren, købmand Frederik Ludvig S. og Arine Christine Werliin. Ugift.

Biography

P.A. Schou havde i 1860erne et agentur i cigarer og handsker og rejste ofte rundt i Skandinavien og Tyskland. Først senere slog han ind på en kunstnerisk løbebane og uddannede sig fortrinsvis i Paris. Hans kunstneriske sprog kom til at hvile på realismens grund, og i hele sin fremgangsmåde holdt han sig til den traditionelle, grundige udførelse af enkeltstudier og skitser, som resulterede i velovervejede og harmoniske kompositioner. Koloristisk arbejdede han især med valørmaleriet, og i sin fornemmelse for lysets fine gradueringer kan han sammenlignes med Vilh. Hammershøi. Ligesom denne var hans farveskala begrænset til grå toner med enkelte støvede grønne og gyldne accenter. Under sit langvarige ophold i Tyskland stiftede han bekendtskab med den europæiske kunsts store mestre. I menneskesyn og motivvalg spores en påvirkning fra socialismen, som optog ham stærkt. Hans egen melankolske og indadvendte natur afspejledes naturligt nok i hans kunst, der ofte beskæftigede sig med en skæbnetung og alvorlig tematik. Selvportrætterne er meget talende i den retning. Han følte bitterhed over, at hans kunst blev vraget, da han i 1880 indsendte nogle arbejder til Charlottenborg. Den manglende anerkendelse skyldtes uden tvivl for en stor del hans mangeårige udlændighed, således at han på det tidspunkt var aldeles ukendt i Danmark. Nogle af hans senere arbejder, interiører, opstillinger eller udsigter fra vinduerne i hans hjem i Valby, viser ham som en følsom og egenartet kolorist.

Education

I manufakturlære i Slagelse 1859-64; derefter på grossererkontor i Kbh.; bogholderpl. i Hamburg 1865; de flg. år agent i Tyskland og Skand.; lærte i Sth. at fremstille staniolglasskilte og ernærede sig hovedsagelig heraf i ca. 30 år; Kunstakad., Dresden, vinteren 1873-74; elev af Th. Chartran i Paris og udf. kopier på Louvre 1875; Léon Bonnats sk., Paris 1879-80.

Travels

Hamburg 1865, 1882-98; Tyskland og Skand. de flg. år; Dresden 1873-74; Paris 1875-77, 1879-80; efter 1898 bosat i Danm. afbrudt af rejser; London 1900 og flere gange senere; Paris 1910-11, 1912; Dresden 1912.

Occupations

Scholarships

Aarsmed. 1 1908, 2 1912 (Eckersberg Med.); Ancker 1911.

Exhibitions

Salonen, Paris 1880; Forårsudst., Kunsthalle, Hamburg, 1894- 98; Raadhusudst., Kbh. 1901; Charl. Forår 1902-15; KE 1904-05, 1907-13; 1941; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Landsudst., Århus 1909; Glaspalast, München 1909, 1913; Works by Modern Da. Artists, Brighton 1912; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Charl.borg gennem 100 år, Charl.borg 1957; Da. portrætkunst, Hørsholm Kunstforen. 1981. Separatudstillinger: Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1913 (s.m. Willumsen); Kunstforen., Kbh. 1929; Mindeudst., Vejle 1944.

Artworks

En italienerinde (ca. 1880, Storstrøms Kunstmus.); Interiør med portrætfigur (1889); Dameportræt (1891, Bornholms Kunstmus.); Sorg (1894); Kvindeportræt (London, 1898, Stat. Mus. for Kunst); Bondegård ved Birkerød (1901, Stavanger Faste Gall.); Gamle minder (1901-02); Studie til violinspilleren (1902); Den brystsyge pige (studie, 1902, Faaborg Mus.); Alvor, interiør (1906, Nat.mus., Sth., studie, Faaborg Mus.); Siddende dame i interiør (1906, Faaborg Mus.); Interiør, moderne lyrik (1906, Nordjyll. Kunstmus.); Hos portrætmaleren (1906, Randers Kunstmus.); Maleren (1907, Stat. Mus. for Kunst); Selvportræt (1907, Faaborg Mus.); samme (1908, Fr.borgmus.); Alvor (1908, Stat. Mus. for Kunst, Aarsmed. 1, studie, 1906, Faaborg Mus.); Enken (1908); Selvportræt (ca. 1910, Nat.mus., Sth.); Syrener (1911, Faaborg Mus.); Et møde (1912, Eckersberg Med., studie, 1912, Faaborg Mus.); Kristus i Emmaus (skitse 1912, Sønderjyll. Kunstmus.); Portræt af broderen Møller Schou (1913, Randers Kunstmus., studie, 1912, Faaborg Mus.); Nature morte med hummer (1914, Faaborg Mus.); Selvportræt (Fyns Kunstmus.); Dameportræt (Malmö Konstmus.); Interiør med en ung, lutspillende mand, der ligger henslængt i en sofa (Stat. Mus. for Kunst); Pelargonie (Bornholms Kunstmus.); Korsfæstelsen, kopi efter El Greco (altertavle, Juelsminde K., tilskr., måske udf. af faderen Frederik Ludvig S.); repr. i Kobberstiksaml.

Literature

Pol. 31.3.1913 (Nic. Lützhøft); 22.11.1914 (E. Goldschmidt); 22.3.1926; 13.2.1945 (Hans Tobiesen); P. Johansen i: Akad. Aarsberetn., 1914-15, 18f; Berl. Tid. 20.11.1925 (K. Flor); 26.3.1926 (Th. Oppermann); Kr. Dagbl. 23.3.1926 (Clod Svensson); København 3.4.1926 (Rik. Magnussen); Rik. Magnussen i: Samleren, 1926, 60-64; Jens Pedersen: P.A.S., 1929 (indledn. af Valdemar Neiiendam); Karl Madsen i: Tilskueren, 1931, I, 51-60; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Niels Th. Mortensen: P.A.S., 1945; Nat.tid. 25.1.1945 (Sig. Schultz); Herman Madsen i: Kunst, nr. 7, 1961, 186-92; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Henri Usselmann i: Konsthist. tidskr., 1986, 70. Auktionskataloger: 31.1.1916 (dødsbo, biografi af Karl Madsen).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.