Gunnar Nylund

Weilbach information

Genealogy

Nylund, Gunnar Åge Felix David, *1904, billedhugger og keramiker. *1.5.1904 i Paris. Forældre: Billedhugger Felix Arthur N. og maleren Fernanda Jacobsen (Fernanda Nylund). ~1° 1931 i Kbh. med maleren Anna Lillie Granberg, *3.3.1910 i Store Tuna, Dalarne, datter af Erik G. og NN. Ægteskabet opl. 1953. ~2 med skuespilleren Irmelin Brammer.

Biography

Gunnar Nylund arbejdede på Bing & Grøndahl sammen med den unge kemiingeniør Nathalie Krebs. De havde begge ideer om en seriefremstilling af stentøj og startede derfor sammen 1. marts 1929 virksomheden Nylund & Krebs, fra 1930 Saxbo. N. formgav og modellerede, mens Nathalie Krebs stod for de specielle glasurer og brændingen. N. forlod samarbejdet ved udgangen af 1930 for at blive kunstner på Rörstrand, men hans senere arbejder viser stærk tilknytning til dansk keramiktradition. De er præget af perfekt teknisk kunnen og en forkærlighed for den elegante, præcise form. N. anvender sjældent ornamenter eller indridsede dekorationer, men spiller med stor dygtighed på formens og farvens variationer og spænder fra ganske små til meget store, næsten monumentale krukker. Han har desuden udført en del udtryksfulde dyreskulpturer, eksotiske fugle og fisk, aber og hjorte, samt en række store stentøjsrelieffer og skulpturer som udsmykninger, bl.a. en stor fontæne, som forestiller to fortidsøgler til torvet i Bromölla i Skåne, hvor man har fundet fossiler af sådanne dyr.

Education

Student 1923 (Birkerød); ark.stud. i Helsingfors 1923-25; som billedh. elev af faderen.

Travels

Finland 1911-18; Danm. 1918-31; Sverige 1931-37, 1938-59, fast oph. fra 1961; fl. gange i Tyskland 1934-38; Danm. 1937-38, 1959-61; Frankrig, Italien 1938.

Occupations

Ansat hos Bing & Grøndahl 1926-28, 1937-38; kunstnerisk leder ved Rörstrands Porcelänsfabrikker, Sverige 1931-37, kons. smst. 1937-58; medarb. ved Strömbergshyttans glasbruk, Småland 1953-57; kunstnerisk leder for Nymølle keramiske fabrik fra 1959. Grundlagde s.m. Nathalie Krebs stentøjsværkstedet Nylund & Krebs (Saxbo) 1929; free-lance kunstner i Sverige fra 1961.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1931; verdensudst., Paris 1925; Da. Nat. Exib, Brooklyn Mus. 1927; Da. Købestævne, Fr.cia 1929; Saxbo Stentøj 1929-1968, Nordjyll. Kunstmus. 1975; Brændpunkter, Kunstindustrimus. 1990. Separatudstillinger: Bl.a. Bo, Amagertorv, Kbh. 1930 (s.m. Nathalie Krebs); Gal. Moderne, Sth. 1932; Nat.mus., Sth. 1943; Se med nya ögon, reform i form, Röhsska Mus., Göteborg 1974 (retrosp.).

Artworks

Stentøj, med mindre andet er anført: Portræthoved af Emil Hannover (1930); Løvehoved (1932, Nat.mus., Sth.); Kappebavianhan (1936, Malmö Mus.); Bergnyala (1936, Röhsska Mus., Göteborg); Benny Dessau (minderelief, bronze, 1938, De foren. Bryggerier, Kbh.); Abe (1942); Skt. Georg og Dragen (1943, Stat. Hantverksinst., Sth.); Benny Dessau og Helge Wamberg (minderelieffer, 1960, Det da. Stud.hus, Paris); Kvindeskulptur, Agnes Jensen (1964, til Hell. Flødeis, Tureby); repr. i Kunstindustrimus., Nordjyll. Kunstmus., de fleste nordiske kunst- og kunstindustrimus. samt fl. mus. i udlandet. Udsmykninger: Teaterkavalkade (relief, bisquit, 1944, Malmö Teater); Junglen vågner (relief, 1946, Grand Central Hotel, Gävle); Ovnen tømmes (relief, 1946, Rörstrand, Lidköping); Vinhøsten (relief, 1951, Systembolaget, Karlskrona); En ny tid (relief, 1959, Göteborg-Postens sætteri); Øglefontæne (1969, torvet i Bromölla).

Literature

Merete Christensen (Bodelsen) i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1930, 160-62; Boet, 1933, 29-35; 1936, 15-20; Åke Stavenow i: Form, 10, 1932, 289-95; 4, 1936, 102-05; Gotthard Johansson i: Samme, 7, 1942, 109-16; Svenskt Konstnärslex., Malmö 1952; Berl. Tid. 25.1.1959 (interv., Ernst Mentze); Inf. 21.11.1959; Viggo Sten Møller: Saxbo Stentøj, 1961; Erik Lassen og G.N. i: Se med nya ögan, reform i form, Röhsska Mus., Göteborg 1973; Lars Rostrup Bøyesen (red.): Nordjyll. Kunstmus., Inf.avis 32, 1975; Hemmets Veckotidn., 46, 12-15.11.1979, 16f, 70; Stig Larsen: Nathalie Krebs. Saxbo stentøj 1929-1968, 1981, 9-13; Mirjam Gelfer- Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.