Sonja Ferlov Mancoba

Literature

Richard Mortensen og Ejler Bille i: Julefluen, 1935, 26f; Chr. Dotrement: S.F. Cobrabibl., Kbh. 1950; Troels Andersen i: Signum 3, 1962, 42-52; samme i: Hvedekorn 3, 1962, 90-92; Robert Dahlmann Olsen i: Ark. 25, 1963, 492-95; samme: S.F.M., 1971; Jyll.p., 23.9.1973 (Jørgen Lind, interv.); Gertrud Købke Sutton i: Kunst og Kultur, 1978, 79-90; Troels Andersen: S.F.M., 1979 (med værkfortegn.); Helen Lassen i: kat. Sophienholm 1980; Midtjyll. Avis 2.12.1982 (Randi Nygaard Lium); Troels Andersen i: Eksempler og motiver, 1988, 102-07; Rolf Læssøe: Stille Vækst, 1992. Film: S.F., en da. billedh. i Paris (instr. Torben Glarbo og Anne Vinterberg med Ebbe Preisler og Gertrud Købke Sutton, Ebbe Presler Film/ TV s.m. DR m.fl. 1983).

Author: Troels Andersen (T.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.