Emil Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Christian Emil, 1817-1845, maler. *2.12.1817 i Kbh., ?4.12.1845 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Te- og porcelænshandler, senere også skriver ved Skydebanen og lotterikollektør Jacob Christian A. og Johanne Cathrine Sophie Raps. Ugift.

Biography

Emil Andersen, som døde i en ung alder, malede i lighed med andre guldaldermalere både historiske og religiøse malerier, hvoraf Thorvaldsen købte hans forkastede guldmedaljeopgave Den barmhjertige samaritan. Han udførte desuden det humoristiske genremaleri Familien i skoven.

Education

Kunstakad. Kbh. 1829; til modelsk. 22.3.1834; lille sølvmed. 1835; st. sølvmed. 21.3.1839; atter i modelsk. jan. kvartal 1844.

Travels

Paris og München 1842-43.

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. for 1840.

Exhibitions

Charl. Forår 1835-42, 1844; Raadhusudst., Kbh. 1901; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982.

Artworks

Fiskere ved stranden (1838, købt af Kristianias kunstforen.); Odysseus genkendes af Eurykleia (1839, konk.arb. til lille guldmed.); Familien i skoven (1839); Charles I Stuart tager afsked med sine børn (1839, Stat. Mus. for Kunst); Chr. II føres til Sønderborg (1840); Christus hos Martha og Maria (1841, konk.arb. til lille guldmed.); Fremstillingen i templet (udst. 1841, Neuhausens Pr.); Kristus i Emaus (1842, malet på Akad. opfordring til Vedel K.); Den barmhjertige samaritan (1844, Thorvaldsens Mus.); Ansgar, studie til den barmhjertige samaritan (tidl. Joh. Hansens Saml.); Valdemar og Absalon i Fjenneslevlille (1843, som foranævnte); tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Trap Danm., 4.udg., 1920-32; Sig. Schultz: Da. Genremaleri, 1928, 9; Emma Salling: Kunstakad. guldmed.konk., 1975; Charlotte Christensen og Kasper Monrad i: De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982, 6f, 9, 16, 25; Charlotte Christensen i: Gutenberghus Årsskr. 1983, 17; Hannemarie Ragn Jensen i: Forblommet antik, studier tilegnet Hakon Lund, 1988, 184, 186f. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.