G. Borup

Weilbach information

Genealogy

Borup, Gotthelf (Gotthilf), ca. 1804-1879, billedhugger. *ca. 1804 formentlig i Kbh., ?juli 1879 i New Haven, Connecticut, USA. Forældre: Silke- og klædekræmmer Carl Christian B. og Johanne Jørgensdatter Kesselhagen. ~17.10.1828 på Fr.berg med Susanne Magdalene Knudsen, *ca. 1804, ?26.5.1839 i Kbh., datter af tambour ved det borgerlige artilleri Carl Frederik K. og NN.

Biography

G. Borup var ansat hos Thorvaldsen efter dennes hjemkomst til København. Sammen med billedhuggeren A. Kolberg satte han Herkulesstatuen og Golgata-frisen i Vor Frue Kirke, Kbh., op i stort format. En påvirkning fra disse sene værker af Thorvaldsen er markant i hans egne skulpturer, der er præget af den samme lidt tunge klassicisme.

Education

Elev på Kunstakad. Kbh. fra 1819, avancerede til modelsk. marts 1824, lille sølvmed. marts 1824, st. sølvmed. marts 1829, lille guldmed. 1837.

Travels

Emigrerede 1852 til USA, hvor han kom til at leve under fattige kår i New Haven.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1829-30, 1834, 1837-38, 1841, 1844.

Artworks

Buster: Prins Frederik (Vll) (udst. 1829); Prinsesse Vilhelmine (udst. 1829); Frederik IV (1833); Tordenskjold (udst. 1844); Baronesse Karen Reedtz Thott, f. Fønns (marmor 1846, Gavnø-fonden). Statuer: Christian IV (udst. 1837); Tordenskjold (udst. 1841); Väinämöinen (ca. 1845 på best. af friherre P. v. Nicolay til parken ved godset Monrepos uden for Viborg i det daværende storhertugdømme Finland, ødelagt 1871); skitse til statue af Niels Ebbesen; David opmuntrer Saul ved sit harpespil (relief Kunstakad., Kbh.); tympanon (gips Skt. Ansgars K., Kbh.); 5 gammeltestamentelige figurer og to knælende engle (zink ca. 1842, facaden smst.); Jupiter på Olympen omgivet af Minerva, Nemesis, Okeanos og Gaia, efter Thorvaldsens skitse (frontonrelief i terracotta til Chr.borg, opsat 1847, ødelagt 1884).

Literature

Baronesse Stampe: Erindringer om Thorvaldsen, 1912; J. Hansen og K. Sinding: Skt. Ansgar Kirke 100 Aar, 118-19; Trap V. 156; Emma Salling: Kunstakad. guldmed.konk., 1975; Torben Nielsen i: Nord. tidskr. för vetenskab, konst och industri, 1985 (Den da. Väinämöinen).

Author: Thomas Kappel (T.Ka.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.