Ulrich von Baudissin

Weilbach information

Genealogy

Baudissin, Ulrich Hunold Hermann rigsgreve von, 1816-1893, officer og maler. *22.2.1816 i Greifswald, ?3.12.1893 i Wiesbaden. Forældre: Christian Carl rigsgreve v. B. og Anna Henriette Magdalene Kunniger. ~19.3.1844 i Hillerød med Caroline Julie Lerche, *20.3.1813 på Carlsberg, ?11.12.1886 på Fr.berg, datter af kammerherre, hofjægermester Carl Georg Frederik L. og Birgitte Louise v. Levetzow. Ægteskabet opl. 1857.

Biography

Ulrich von Baudissin var officer i den danske hær, blev kaptajn 1849 og afgik som major 1861. 1837-48 var han uden for nummer, og det var i denne periode, hans kunstneriske virksomhed fandt sted. 1840 og 1842 søgte han forgæves Kunstakademiet om anbefaling til rejseunderstøttelse. Det var landskabsmaleriet, der havde hans interesse, og han udstillede snart skovpartier, snart motiver fra Frederiksborg og Fredensborg Slot. Flere har været i kongeligt eje.

Education

Landkadetakad. i Kbh.; sekondløjtnant 1834; "lærling" af Louis Gurlitt.

Travels

Düsseldorf, Sydtyskland og Rom 1842 s.m. vennen, landskabsmaleren Louis Gurlitt; levede i Wiesbaden efter 1857.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1838-48.

Artworks

Landskabskomposition (1842, Stat. Mus. for Kunst); Skovparti fra Præstevangen ved Fredensborg (1846, smst.). Litografier: 21 portrætter, de fleste af officerer fra Treårskrigen 1848-50; Udsigt over Als-Sund fra Oliemøllen ved Sønderborg (1848, efter eget nu ukendt forlæg).

Literature

Danm. Adels Aarb. XXVI, 1909, 63; LI, 1934, 79; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treaarskrigen 1848, 1849, 1850, 1952, 87f.; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., 1956, 242.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.