Hans Berg

Weilbach information

Genealogy

Berg, Hans, *1938, maler og grafiker. *14.4.1938 i Åkirkeby. Forældre: Distriktslæge i Quaqortoq/Julianehåb, Grønland, senere kredslæge Gustav Rudolf B. og Elisabeth Bjørneboe. ~30.6.1962 på Hjarnø med korrespondent Karin Steen Nielsen *29.7.1939 i Horsens, datter af kiropraktor Hans Jeppe N. og Gudrun Emilie Lundbye Steen.

Biography

Hans Bergs kubistiske og abstrakte billeder fremstår som bemalede collager ofte med indhold fra antikken og renæssancen. Samme teknik benyttes i de vellignende og symbolladede portrætter. B. er en flittig udstiller i forskellige gallerier.

Education

Mag. art. i etnografi, Kbh. Univ. 1968; som maler autodidakt.

Travels

Mellemøsten 1958-61 i forb. med de da. arkæologiske eksp. til Bahrain; Pakistan, Indien og Nepal 1960; Grønland, vestkysten og Pearyland 1960- 77; Italien 1979-90 (oph. i Skand. Foren. 1981, Det da. Inst. 1981, 1984); Frankrig 1987-91.

Occupations

Nat.mus. konsulent ved Grønl. Landsmus., Nuuk 1977; censor ved KE 1988-89.

Scholarships

Zahrtmann 1981; Nationalbankens Jub.fond 1981; Knud Højgaard 1981; Hammann 1981; Dec.udst.fondens Legater 1981; Dronn. Ingrids romerske Fond 1984; Værkstedslegat Gl. Dok, Kbh. 1988; Tegneren Anne Grete 1990; Eickhoff 1990.

Exhibitions

KP 1960; Charl. Forår 1963, 1975, 1977; Charl. Eft. 1975; Kunstn. Sommerudst., Tistrup 1978; Pol 66, 1984-90; Ung da. kunst, Charl.borg 1980; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Da. portrætter fra 1963-1984, Nordjyll. Kunstmus., m.fl. 1985; Kærlige Kra-Ke-Leringer, Overgaden, Kbh. 1989 (collager); Kirkefondets 100 års jub.udst., Trinitatis K., Kbh. 1990; m.fl. Separatudstillinger: Henning Larsen, Kbh. 1978, 1979, 1981, 1983, 1985; Ålborg Hist. Mus. 1987.

Artworks

Nekslinge (1977, Ny Carlsbergfondet, Europahøjsk., Stege); Etableret mand (1978, Ny Carlsbergfondet); Siena (tredelt billede 1979, Malmø Mus.); Ordknap dialog (1980, Fonden af 20. nov. 1966, dep. Stat. Mus. for Kunst); Kongens hest i rødt (1984, Ny Carlsbergfondet). Portrætter: K.B. Andersen, (1982, Folketinget); Jens Thorsen (1963, Dansk Arb.giverforen., Kbh.); Erling Ratjen (1985, Århus Univ.); Georg Poulsen (1990, Dansk Metal, Kbh.). Teaterplakater: Det ny Teater; Gladsaxe Teater. Litterære arbejder: Karin og Hans Berg: Igaliko, En grønlandsk bygd, 1972. Udsmykninger: Totalt Sceneskift, Til Max Frisch (triptykon, 1982, Ny Carlsbergfondet); Odyssee-Suiten (billedfrise 1991, Dansk Metals Sk. i Jørlunde).

Literature

Kristian Hvidt i: Det politiske portræt i Danm., 1983, 124f; Lise Svanholm i: Portrætter, 1984, 88, 105f; Hrymfaxe, nr. 2, 1980. Månedens kunstner (1981, DR TV); Lystrup Kirkes tilblivelse (1989, Elsted Menighedsråd, video).

Author: Lise Svanholm (L.Sv.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.