Kirsten Justesen

Weilbach information

Genealogy

Justesen, Kirsten, *1943, billedhugger, videokunstner og scenograf. *25.12.1943 i Odense. Forældre: Premierløjtnant Ole Bernhard Grill J. og sygeplejerske Oda Machen Rumler. ~1° 31.7.1965 i Odense med Jan Wibrand, *1.1.1940 i Hell., søn af civiling. Poul W. og Ebba Ørnberg. Ægteskabet opl. 11.4.1969. ~2° 14.12.1979 i Kbh. med Hans Philip Lauritzen, *9.3.1947 i Gent., søn af højesteretssagf. Carl Philip L. og Grethe Lagoni. Ægteskabet opl. 7.6.1983.

Biography

Kirsten Justesen har siden 1960erne arbejdet som billedhugger, videokunstner og scenograf. Med udgangspunkt i koncept-, proces- og bodyart og aktivt engageret i Kvindebevægelsen har hun eksperimenteret med skulptur i mange forskellige medier og materialer. En kønspolitisk holdning og overbevisningen om, at handling skaber forandring, gjorde J. til en central skikkelse i det kunstneriske opbrud i begyndelsen af 1970erne, der kulminerede med Husmorbilleder og deltagelse på den internationale kvindeudstilling på Charlottenborg. Karakteristisk var anvendelsen af hendes egen krop som kvindeikon og brugen af humoristiske, ironiske henvisninger til en traditionel kvindesfære med rekvisitter som køkkenredskaber, emballage og indkøbsvogne. Over en række år i 1980erne tilføjedes en mytologisk overbygning gennem helgeninde-billeder. En stadig uddybning både af det visuelle og begrebslige har ført J. til at samle alle medier i en manifestation. Det skete med omfattende udstillinger i slutningen af 1980erne og begyndelsen af 1990erne, der havde det tilfælles, at beskueren indgik som aktivt materiale i forhold til installationerne, hvis værkkarakter i konventionel forstand var elimineret til fordel for understregning af situationens og nu'ets gyldighed. På Willumsens Museum i 1987 gjaldt det en undersøgelse af et værks egenart gennem tilsløring af helhed og afsløring af detalje. På Sophienholm i 1989 gjaldt det gennem forskellige rekvisitter at afdække associative erindringslag mellem Guldalderen og nu'et, og i 1993 blev J.s egne projekter tilbage til 1970erne inddraget i en omsiggribende undersøgelse af forvandling, visualiseret over temaet smeltetid med is, vand, køleanlæg samt fotos og art-mail m.v. i et globalt netværk. I det seneste større værk, Membrane, i 11 dele er der henvisninger til Sculpture 2, 1968, hvor kunstneren var fotograferet sammenkrøbet i en emballage, mens kroppen i det sene værk er skjult bag en drapering.

Education

Det fynske Kunstakad. 1964-65; Det jyske Kunstakad. (Knud Nellemose) 1965-68; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Mog. Bøggild) 1968, sk. for mur- og rumkunst (Dan Sterup-Hansen) 1969-72, kunstpæd. sk. (Helge Bertram) 1972-73, 1975.

Travels

Utallige rejser i Europa, USA og Grønland; Israel, Italien og N.Y. 1. halvår 1995.

Occupations

Red. af Kvinder 1975-84; kurser på Danm. Lærerhøjsk. siden 1978; undervisn.ass. i scenografi, Inst. for Teatervidenskab, Kbh. Univ. 1982-85; kons., Stat. Teatersk. 1983, afd.leder 1985-90; medl. af Sammenslutn. af da. scenografers udd.udv. 1985-87; fmd. for Brandts Klædefabrik 1986-93; medl. af Akad.rådet 1988-90, suppl. 1990-93; i best. for Nord. Kunstforb. 1990-96; medl. af Akad.rådets bygn. udv. 1990-94; af Selsk. for Kirkelig Kunst fra 1993; gæsteprof., Konsthögsk., Sth. 1994.

Scholarships

Sally Behrens 1968; Kong Chr. Xs Mindelegat 1969; Gerda Iversen 1971; Irgens Bergh 1973; Kulturmin. Rejsestip. 1975; Stat. Kunstfond 1979, 1987, 1993, det 3-årige stip. 1994; Louis Nielsen 1981; Teaterrådets Rejselegat 1981, 1987; Ole Haslund 1988; Prins Jørgen 1989; Henry Heerup 1989; Nord. Konstcentrum 1990; Anne Marie Telmányi 1991; Ny Carlsbergfondets Romerlegat 1995.

Exhibitions

KE 1968; KP 1969-70; Charl. Forår 1970, 1972; Ung Kunst, Det jyske Musikkons., Århus 1967-68; Damebilleder, Trefoldigheden og Rådskælderen, Kbh. 1970; Ting i rum, Nikolaj, Kbh. 1972; Mur Rum, Hjørring Kunstmus. 1973; Magna Feminismus, Gal. Nächst St. Stephan, Wien 1975; Ung da. konst, Vikingsbergs Konstmus. 1975; Kvindeudst., Charl.borg 1975; La Femme Danoise, Det da. Hus, Paris 1976; Da. Mixed Media Festival, Århus Kunstbygn. 1977- 78; Seks Billedrum, Kunstforen., Kbh. 1977; Künstlerinnen Internat. 1877-1977, Schloss Charl.burg, Berlin 1977; 11 unge kunstnere, Sophienholm, Lyngby 1978; Jeg gik mig over sø og land, Louisiana 1978; Internat. Contemp. Feminist Art, Gemeentemus., Haag 1979; Dannerkvinder, Nikolaj, Kbh. 1980; The Internat. Festival of Women in the Arts, Glyptoteket 1980; Feministische Kunst Internat., Nijmeegs Mus., Nijmeegen 1981; Å-udst. 1981; Hjørring-proj. 10 år efter, Hjørring Kunstmus. 1982; Smeltetid 1, Århus Ark.sk. m.fl. 1983; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Offset i da. billedkunst, Kobberstiksaml. 1985; Kvindel. kunstneres samf. 1991; Skulptur i Eventyrhaven, Odense 1993; Dialog med det andet, Brandts Klædefabrik m.fl. 1994-95. Separatudstillinger: Gal. EXI, Odense 1964; Powerhouse Gal., Montreal, Canada 1974; Husmorbilleder, Tranegården 1975; Kvindegal., Århus 1977; Den hellige Barbara, Gal. på Slotsgrunden, Haderslev 1979; Disconceptions, Gal. Akumulatory 2, Poznan, Polen m.fl. 1983 (s.m. Eric Andersen); Figur, Willumsens Mus. 1983; Troløst draperi på Willumsen, smst. 1987; Ikke kun alt ... en sceneåbning, Sophienholm, Lyngby 1989; Turns, Nord. Konstcentrum, Sveaborg m.fl. 1990; Oven Vande/Surfacing, Mus. for Samtidskunst, Roskilde 1992; Gal. Jespersen, Odense 1993; Meltingtime 4, Interzone, Quebec 1992; Smeltetid 5, Overgaden, Kbh. 1993; Surfacing, Emily Harvey Gal., N.Y. 1994.

Artworks

Sculpture 2 (1968, Stat. Mus. for Kunst); Tornerose var et vakkert barn (16mm film, 1972, s.m. Jytte Rex); Husmorbilleder (video, 1975); Husmorbilleder (offset, 1975, Kobberstiksaml. og Gent. Kunstbibl.); Fish and Chips (1979, smst.); Rygskriver (plakat, 1985, Kobberstiksaml.); Turns (video, 1990); Meltingtime (video, 1992); Membrane (1994). Udsmykninger: Engstrandsk., Hvidovre (1985); endv. ill. i tidsskr. og bøger samt scenografi, hovedsagelig til Århus Studenterscene, Fiolteatret, Kbh. og Ålborg Teater. Skriftlige arbejder: Billedet som kampmiddel, 1977, 121-33; Cras, XIII, 1977, 173f; Torben Weirup (red.): KE 90 År, 1990, 87.

Literature

Chr. Braad Thomsen i: Vindrosen, 5, 1972, 79f; Inf. 27.10.1978 (interv.); 20.6.1989 (Gertrud Købke Sutton); 2.3.1993 (Anders Troelsen); Soc. Dagbl. 7.1.1982 (Erik Thygesen); Kunstavisen, 13, jan. 1983 (interv.); Beth Laursen i: Paletten, 4, 1983, 29; Carl Nørrested: Eksperimentalfilm i Danm., 1986, 57, 114f, 153, 158, 161; Vendsyssel Tid. 28.9.1986; Formning, 4, 1987 (interv.); Fr.borg Amts Avis 12.4.1987 (Ann L. Sørensen); Pol. 14.5.1987 (Hellen Lassen); 18.6.1989 (P.M. Hornung); Bodil M. Thomsen og Britta T. Knudsen i: Nyt Nord. Forum, 3, 1987, 79-84; Poul Borum og Grethe Grathwol i: Siksi, 2, 1989, 8-11; Weekendavisen 7.7.1989 (interv.); Berl. Tid. 19.6.1989 (Henrik Wivel); Michael Hübl i: Skulptur i Eventyrhaven, Odense 1993, 28; Ann L. Sørensen i: Dialog med det andet, Brandts Klædefabrik 1994, 76. Rygter og legender om den hellige Katrine, Nordjyll. Radio 1986; Troløst draperi på Willumsen, DR TV 1987; To skridt frem og et på stedet, DR TV 1992.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.