Benjamin Olsen

Weilbach information

Genealogy

Olsen, Christian Benjamin, 1873-1935, maler. *3.5.1873 i Odense, ?11.2.1935 på Fr.berg, begr. smst. (Solbjerg). Forældre: Købmand Anthon O. og Marie Sophie Margrethe Rasmussen. ~20.10.1897 på Fr.berg med Hedevig Margrethe Hastrup, *27.5.1871 i Odense, ?3.11.1958 i Fr.cia, datter af adjunkt Frederik Julius H. og Augusta Jørgine Johansen.

Biography

Benjamin Olsen har som marinemaler koncentreret sig om at fremstille skibene, havet og himlen så nøjagtigt og nøgternt som muligt. Det er ikke et romantiserende maleri, men det naturalistiske skibsportræt, der er det væsentlige. Heri følger han traditionen fra Vilh. Arnesen og Chr. Blache. I mindre arbejder har han koncentreret indsatsen om varierede og indtrængende studier af luft og hav. Som porcelænsmaler har O. på store vaser udført talrige skibsportrætter og mariner i underglasurmaling, en teknik han beherskede med stor overlegenhed.

Education

I malerlære i Svendborg; Tekn. Sk. smst., svend; til Kbh. 1893, hvor han på egen hånd uddannede sig til marinemaler, støttet og vejledt af Chr. Blache.

Travels

Nordafrika 1905; Finland 1909; Tyskland, Italien 1933. Marinetogter: Færøerne, Island, Grønland 1921 (Kongeparrets rejse); Skotland, Spanien, Tenerifa 1923; Finland 1925; Færøerne, Island 1926 (Kongeparrets rejse); Finland 1928; Spanien, Portugal, Italien, Nordafrika 1929; Færøerne, Island 1930.

Occupations

Malerm. i Kolding kort periode før 1893; ansat hos Bing & Grøndahl 1906-13; på Den kgl. Porcelainsfabr. 1913- 35.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1919.

Exhibitions

KE 1905, 1907-08; Charl. Forår 1906-35; Charl. Eft. 1922, 1934; Landsudst., Århus 1909; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1932-35 (mindeoph.), 1942; Foren. for Nat. Kunst, 1926, 1949, 1960; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Storm og stille, Orlogsmus., Valdemar Slot 1980. Separatudstillinger: Charl.borg 1917, 1921; Odense og Kbh. 1935 mindeudst.); Middelfart Mus. 1995.

Artworks

Københavns havn med et af C.K. Hansens skibe (1915, Handels- og Søfartsmus., Kronborg); Skoleskibet Viking (1916, smst.); Småfartøjer i Bygevejr (Neuhausens Pr. 1919); Fransk Orlogsskib La Marseillaise (1920, Handels- og Søfartsmus., Kronborg); Engelske krigsskibe Hood og Tiger (1920, smst.); DFDSs Dampskib Island som kongeskib under rejsen til Grønland 1921 (1921, smst.); Kutter mellem drivis (1921); Fiskerflåden fra Vestmannaøerne hilser kongeskibet Valkyrien den 25. juni 1921 (udst. 1923, tilh. Kongehuset); Tre orlogsskibe i Siglufjord 17. juni 1926 under kongeparrets Islandsrejse (1926, Mus. på Koldinghus); Orlogsbriggen Ørnen (udst. 1926, Handels- og Søfartsmus., Kronborg); endv. arb. i Søofficersforen., Kbh.; i Benjamin Olsen Fondens saml. på Middelfart Mus.; endv. porcelænsarb. i Den kgl. Porcelainsfabr. Mus.

Literature

Berl. Tid. 2.5.1923; 12.2.1935; 7.5.1935 (K. Flor); Dag. Nyh. 13.2.1935; Pol. 13.2.1935; 11.5.1935; Sig. Schultz i Nyt Tidsskr. for Kunstind., 1931, 61- 64; Chr.F. Beck i: Da. Kunst 89, 1949; Enoch Olsen i: Tidsskr. for søvæsen 1973, 136- 148; Storm og stille, Orlogsmus., Valdemars Slot, 1980. Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Svend Faarvang i: Havnen 1, 1984, 10; Tage Sørensen: Esbjerg før 1940, i malerkunst og farver, 1986, 103; Hanne Poulsen: Da. Skibsportrætmalere, 1985, 123.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.