H.W. Bissen

Artworks

Malerier: Flere selvportrætter; Landskab fra Italien (1827, Stat. Mus. for Kunst); en række historiemalerier. Tegninger: Skitsebog fra barndommen (ca. 1810-12); skitser, udkast til værker, samt frie tegn. (Glyptoteket, Kobberstiksaml., Kunstindustrimus.). Skulptur: Jakob, som modtager Josefs blodige kjortel (gipsrelief 1821, Kunstakad. Kbh., lille guldmed.); Kristus helbreder Jari datter (gipsrelief 1823, store guldmed., Kunstakad. Kbh.). Udsmykning i Chr.borg Slotskirke: 4 serafer i pendentiverne (gips 1821-22); 4 relieffer i sidegangene (gips 1822-24); 4 engle i medaljoner (gips 1823-24). I Rom: J.M. Thiele (gipsbuste 1824-25, Fr.borgmus., marmor 1825-26, Glyptoteket); L. Bødtcher (gipsbuste 1826, Thorvaldsens Mus.); Hektors lig omgivet af hans sørgende familie (gipsrelief 1826-27, Glyptoteket); Odysseus dræber bejlerne (gipsrelief 1828-29, smst.); Blomsterpige (statue 1828-29, marmor Glyptoteket); Kristus vasker apostlenes fødder (gipsrelief 1829-30, Glyptokeket); Bertel Thorvaldsen (gipsbuste 1831, Thorvaldsens Mus.); Paris med æblet (statue 1831-40, gips 1841 Glyptoteket, marmor s.å. smst.); Johann Gutenberg med sokkelreliefferne: Opfindelsen af de bevægelige typer og Bogtrykkerkunstens opfindelse (gipsskitse og modeller 1833-34 efter Thorvaldsens anvisning, Thorvaldsens Mus.). Efter hjemkomsten: En valkyrie (1834-35, medl.stk. til Kunstakad. Kbh., bronze Glyptoteket); Ceres og Bacchus bringer civilisationens gaver til menneskene (gipsfrise 1835-41 til Chr.borg, brændt 1884, partiel rekonstr. ved Vilh. B., Glyptoteket); A.S. Ørsted siddende (statue 1836-37, gips Glyptoteket, forstørret bronze 1902 Ørstedsparken); 18 statuer af danske dronninger til Chr.borg, dronn.trappe (skitser i brændt ler 1838 Glyptoteket, originalmodeller gips udf. 1842-58 smst.); H.E. Freund (gipsbuste 1841, Stat. Mus. for Kunst); N.L. Høyen (gipsbuste 1841, smst.); Pige der sætter sit hår (gipsstatue 1842, Glyptoteket); Fiskerdreng (gipsstatue 1842, Glyptoteket); Athena (statue 1843, gips Glyptoteket, marmor vestibulen, Kbh. Univ.); Apollon (1843, som forannævnte); knælende engel (døbefont 1843-44, gips Glyptoteket, marmor Middelfart K.); Victoria på en quadriga (bronzestatue 1845-48 på Thorvaldsens Mus.); Hylas (statue 1846, gips Glyptoteket, marmor Nat.mus., Sth.); Minerva (statue 1846-47, efter Thorvaldsens skitser, bronze Prins Jørgens Gård, Chr.borg); Nemesis (som forannævnte); Æskulap (som forannævnte); Italiensk tiggerdreng (statue 1847, gips Glyptoteket); N.F.S. Grundtvig (buste 1847-48, gips Glyptoteket); Orestes flygter fra Erinyerne (statue 1850-51, gips Ribe Kunstmus.); Den danske landsoldat (statue 1850-51, gipsoriginalmodel i halv størrelse i Stat. Mus. for Kunst, bronze Fr.cia, afsløret 1858); Krigergraven Fr.cia (1851, bronzerelief afsløret 1853); Frederik VII (buste 1851, gips Stat. Mus. for Kunst, marmor i Jægerspris Slotshave rejst 1865); Fru Emilie Bissen siddende (statue 1851, gips Glyptoteket, marmor ved Vilh. B. Stat. Mus. for Kunst); Moses (statue 1853-59, bronze ved Frue K., Kbh.); Den sårede Filoktet (statue 1854-55, marmor udf. ved Vilhelm B., Glyptoteket); Adam Oehlenschläger siddende (statue 1854-61, bronze foran Det kgl. Teater); Badende pige (statue 1858-60, gips Glyptoteket); Istedløven (1859-60, bronze bag Tøjhusmus., Kbh.); Johanne Luise Heiberg (statue 1860-68, marmor ved Vilhelm B. Det kgl. Teater); H.C. Ørsted (statue 1861, bronze ved Polytekn. Læreanst., Kbh. afsl. 1880); Den vrede Achilles (statue 1861, marmor Glyptoteket); Hyrdedreng (statue 1863-68, gips Glyptoteket); Frederik VIIs rytterstatue (1863-73, bronze foran Chr.borg, fuldf. af Vilhelm B.).

Author: Bjarne Jørnæs (B.Jø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.