Peter Toft

Weilbach information

Genealogy

Toft (Tofft), Peter Petersen, 1825-1901, maler. *2.5.1825 i Kolding, ?17.12.1901 i London. Forældre: Skrædderm., kaptajn i Borgerbevæbn. Nicolai Peter T. og Andriette Marie Kirstine Thrane. Ugift.

Biography

Peter Toft hørte til den gruppe omrejsende billedkunstnere, der i 1800-tallet, sideløbende med fotograferne, leverede væsentlige bidrag til de vestlige amerikanske staters topografi og historie. Allerede i sine tidlige år som eventyrer og guldgraver i Californien udførte han således illustrationer til Harper's Magazine. P.s akvareller viser et landskab i forandring, hvor f.eks. jernbanen skærer sig igennem uspolerede bjergegne, mens indianere ser til. Men han skildrer også det primitive hjemmeliv hos en jæger i de store skove. Skønt P. var selvlært som kunstner, og hans akvareller har åbenlyse mangler i perspektiv og figurtegning, lykkedes det ham at gengive sine observationer med stor friskhed og dekorativ sans. Først efter et styrt fra en hest i 1866 koncentrerede T. sig helt om malerkunsten. Af helbredsmæssige grunde vendte han tilbage til Europa, og han skal senere have skabt sig en karriere i London.

Education

Autodidakt.

Travels

Rejste som hvalfanger fra 1842; deltog som orlogsgast i den amerikansk-mexikanske krig 1846-48; i USA fra 1849 (Californien 1849, Oregon, Washington State og British Columbia, Canada 1852, Montana 1865-66, N.Y. 1867); Danm. 1867; bosat i London fra ca. 1870; talrige rejser i Nordamerika, Asien og Afrika.

Occupations

Scholarships

Æresdipl., verdensudst., Sydney.

Exhibitions

Royal Acad., London 1871-81 (med afbrydelser); Charl. Forår 1879; Art Perspective of Hist. Pacific Northwest, Montana Hist. Soc., Helena, Montana 1963; Frontier America, The Far West, Mus. of Fine Arts, Boston, Massachusetts m.fl. 1975.

Artworks

Akvareller: View near Wind Mountain from the Left Bank of Columbia River (1852); Cliff House and Seal Rocks, San Francisco (ca. 1860, Oakland Mus., Oakland, Californien); Fort Point and the Golden Gate (ca. 1862, smst.); O.S.N. Co. Route, View of Mount Hood from the Bluffs near Five Mile Creek (The Dalles) (1862); My Cabin on Elk Creek, Montana Territory (1866, Mus. of Fine Arts, Boston); Koldinghus slotsruin og sø (lavering, 1869, Mus. på Koldinghus); Koldinghus slotsgård (akvarel, 1871, smst.); Marielund (akvarel, smst.); Bamborough Castle i Northumberland (udst. 1879); Damascus (1882); Tage i Kolding (bly, 1885, Mus. på Koldinghus); Kolding by (akvarel, 1887, smst.); værker i mange museer og privatsaml. i USA; værker i Crystal Palace, London, brændt 1936; fotografiske gengivelser efter akvareller i Kunstakad. Kbh., billedsaml. Illustrationer: Thomas Francis Meaghers art.serie Rides through Montana, i: Harper's Magazine, 1865- 66.

Literature

Hver 8. Dag, 26.1.1902 (nekr.); P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1910, 549; Robert Taft: Artists and Illustrators of the Old West 1850- 1900, N.Y. 1953; Art of the Oregon Territory, Univ. of Oregon, Eugene 1959; From Frontier to Fire: California Painting from 1816-1906, Univ. of California, Davis 1964; Larry J. Curry: The American West, Los Angeles 1972, 23; Frontier America: The Far West, Boston 1975, 212; Montana, okt. 1975, 2-15; Edan Milton Hughes: Artists in California 1786-1940, San Francisco 1989.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.