A.W. Boesen

Weilbach information

Genealogy

Boesen, August Wilhelm, 1812-1857, maler. *12.8.1812 i Vigerslev på Fyn, ?17.11.1857 i Bologna, begr. smst. Forældre: Provst Jens Frederik B. og Cathrine Ewald. ~6.6.1845 i Kbh. med Mathilde Henriette Sommer, *8.5.1811 i Trondhjem, ?5.9.1890 på Fr.berg, datter af købmand Hans Jessen S. og Christiane Kaasbøll.

Biography

A.W. Boesen fuldførte ikke akademiuddannelsen, da han ønskede at uddanne sig inden for landskabsmaleri, snarere end historiemaleri. Hans første billeder har motiver især fra Fyn og egnen omkring Vejle, og flere har været i Frederik VIIs eje. I begyndelsen af 1840rne udstillede han en række skildringer af Norges storslåede natur. Bjerglandskaberne optog ham fortsat på udlandsrejsen 1845- 47, hvor han malede i Schweiz, i egnen omkring Rom og flere steder på Sicilien. Efter hjemkomsten synes han fortsat at have gjort brug af sit skitsemateriale, og han supplerede dette på nye rejser til Sverige og Norge. Det var dog med skildringer af det danske landskab, særlig omkring danske herregårde, at B. vandt sit største publikum.

Education

Opt. Kunstakad., Kbh. okt. 1831, i gipssk. jan. 1834, bevilget friplads 14.1.1837 efter ans.; forlod Kunstakad. Kbh. for at uddanne sig til landskabsmaler.

Travels

Norge og Sverige i beg. af 1840rne; Italien 1845-47; smst. 1857; Schweiz senest 1854.

Occupations

Scholarships

Akad. 1845-47.

Exhibitions

Charl. Forår 1836-58; Raadhusudst., Kbh. 1901; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; Pittori Danesi a Roma nell'Ottocento, Pal. Braschi, Rom 1977; Orla Lehmann og den nationale kunst, Vejle Kunstmus. 1986.

Artworks

Provst J.Fr. Boesen (1838); dennes hustru (1838); Udsigt fra Nørrevold over Ravelinen og Glaciset til Vesterbro og Fr.berg (1837, Kbh. Bymus.); Parti af Romsdalen med Romsdalshorn og Venjetinderne i Norge (udst. 1844, Stat. Mus. for Kunst); Udsigt fra Bellahøj (1846, tidl. Joh. Hansens Saml.); Udsigt fra Villa Barberini i Albano ved Campagnen til Monte Felice (1846, smst.); Udsigt over landskabet fra Bagheria på Sicilien til Palermo og Monte Pellegrino (udst. 1848, smst.); Dansk landskab (Thorvaldsens Mus.); Vierwaldstättersøen ved Wäggen (udst. 1854); Vestre Ravelin og broen over stadsgraven (1855); Selvportræt (forlæg for litografi 1859); Udsyn gennem port til klippelandskab (Mus. på Koldinghus); Parti fra Capri (smst.); Ved en herregård (tidl. Joh. Hansens Saml.); desuden repr. på Øregårds Mus.

Literature

J.Th. Lundbye: Rejsedagbøger 1845-46, 1976; F. Hendriksen: Kjøbenhavnske Billeder fra det 19. Aarh., 1924-27, 173; Hist. Medd. om Kbh., 4. række, bd. 1, 1947-49, 587, 594f. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.