Agnete Bjerre

Weilbach information

Genealogy

Bjerre, Agnete Krustrup, *1924, maler. *11.6.1924 i Guldager, Vrejlev sogn. Forældre: Gårdejer Bertel Madsen B. og havebrugskandidat Ane Kirstine Larsen Krustrup. ~25.10.1953 i Kbh. med maleren Frede Christoffersen, *15.4.1919 i Borup, ?29.5.1987 i Humlebæk, søn af gårdejer Carl Martin C. og Andersine Petersen.

Biography

Agnete Bjerre beskriver det, der umiddelbart omgiver hende og vækker genklang hos hende selv. I en nervøs, skitseagtig penselføring fremkalder hun urovækkende portrætter af børn og kvinder, heriblandt selvportrætter. I en afventende atmosfære ser de ud fra lærredet, appellerende, afvæbnende og intenst. De befinder sig psykologisk et sted, vi kun kan ane gennem deres kantede positurer og deres omgivelser, der alene medtages for yderligere at beskrive den portrætterede. Det er særprægede, lidt skæve individer, portrætteret ud fra en alment menneskelig interesse. I A.s tidlige billeder står hele billedfladen detaljeret gennemmalet med en næsten emaljagtig overflade i et flademæsigt naturalistisk maleri. Senere er figurerne blevet større og mere forenklede, baggrunden er ofte kun en ensartet flade. De senere billeder er i stadig højere grad domineret af en åben og skitsepræget penselskrift, hvor lærredets grundering slår igennem. Enkelte landskabsbilleder, bl.a. fra Mårup Kirke i Nordjylland, er kommet til. Fra arbejdet med det enkelte billede er feltet udvidet til at omfatte pendanter og triptykonagtige billedkomplekser.

Education

Elev af Svend Engelund 1945; Kunstakad. Kbh. (Vilh. Lundstrøm) fra 1945.

Travels

Occupations

Censor for KE 1968; for KP 1980-81.

Scholarships

Bielke 1950; Akad. 1952, 1957, 1962; J.R. Lund 1962; Eckersberg Med. 1968; Zach. Jacobsen 1972; Carlsons legat 1973, 1974, 1977; Ville Christensen 1978; Sv. Engelund 1978; Kaufmann 1984; Stat. Kunstfond 1972-74, 1976- 78, den livsvarige ydelse 1980; Kittendorff livsvarigt legat 1985; Agnes Schülein Westman 1988; Ole Haslund 1990.

Exhibitions

KE 1947, 1949, 1951-52, 1957; Vrå-udst. fra 1946-93; Vandreudst. arr. af Fællesrådet for da. Kunstforen. uden for Kbh. 1952-53 (s.m. Frede Christoffersen, Svend Engelund, Johs. Hofmeister); Majudst. 1953; Ung da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1950, 1955; Å-udst. 1960, 1981; Kammeraterne 1962-89; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1980; De tre Bjerre, Hjørring Kunstmus. 1983; Børn og unge i da. kunst, Hjørring Kunstmus. m.fl. 1985-86; Den frie Udst. 1989-93. Separatudstillinger: Clausens Kunsthdl., Kbh. 1961; Hjørring Kunstmus. 1964, 1974; Gal. Gade, Ålborg 1971; Politiken, Kbh. 1986.

Artworks

Aften, Kapelvej (udst. 1952); Figurer ved køkkenbord (udst. 1954); Ældre kvinde (1963, Hjørring Kunstmus.); Selvportræt i blå kjole (1963, smst.); Ældre dame i sort stol (1963, smst.); To mennesker (udst. 1966); Ung blind pige i forårslys (udst. 1976); Figur ved hav (udst. 1979); Figurbillede med børn (udst. 1971, Sønderborg Komm.); Landskab med gård. Mårup (1989, Hjørring Kunstmus.); Landskab ved Mårup Kirkegård (1989, smst.); endv. repr. i Kbh. Komm. Kulturfond og Hinnerup Komm. Udsmykninger: Vægmaleri i Sønderskovsk., Sønderborg (1969, ødelagt ved brand 1975); Odense Handelssk.; Tietgensk., Odense (1976).

Literature

Kaj Nørgaard og H.P. Jensen: Malere i Vendsyssel, 1957, 65- 71; Pierre Lübecker i: Ark. U. 1955, 227; Virtus Schade i: Kunst 4, nov. 1958, 96f; Knud Holst i: Kunst, nr. 8, juli 1971, 180; Arne Petersen i: A.B., Clausens Kunsthdl. 1961; Alb. Gammelgaard i: Kammeraterne, kat. 1962; Frede Christoffersen i: A.B., Gal. Gade, Ålborg 1971; Arne Brandt Petersen i: A.B., Hjørring Kunstmus. 1974; Frede Christoffersen i: De tre Bjerre, smst. 1983; samme i: Kammeraterne, kat. 1984; Ejler Bille i: Den frie Udst., kat. 1989; Hanne Pedersen i: Vrå-udst. 50 år, 1992, 18-20, 64f.

Author: Hanne Pedersen (H.Pe.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.