Vilhelm Pedersen

Literature

Da. Boghdl.tid. 19.3.1859 (nekr.); Fr. Paludan-Müller i: Ill. Tid., 1859-60, 226f; M.K. Raffenberg: Vilhelm Marstrand, Breve og Uddrag af Breve, 1880; J. Krohn i: Ude og Hjemme, 1889, 469-73, 477-79; P. Krohn i: H.C. Andersen: Eventyr og Historier, Kunst-udg., I, 1903, s. IIIXV; Karl Madsen: Marstrand, 1905, 108; Kunstmus. Aarsskr., 1917, 162-64 (breve til L. Frølich og H.C. Andersen); Berl. Tid. 28.1.1920 (Viggo og Thorolf P.); M.K. Zahrtmann: Admiral C.C. Zahrtmann, 1927; F. Hendriksen i: Bogvennen 1929, 1-38; Gerda Mundt: Bromme Mølle, 1932, 15, 105, 127; samme: Tegnemesterens Efterkommere, 1940; Inger Simonsen: Den da. Børnebog, 1942; Niels Th. Mortensen: Vilhelm Pedersen, 1948, 10-13; samme: H.C. Andersen, illustratoren Vilhelm Pedersen, 1949; Da. Boghaandværk gennem Tiderne, 1949; H.P. Rohde: Da. Bogill. 1800-1890, 1949, 54, 56-58; Pol. 11.3.1959 (kronik, samme); Jyll.p. 12.3.1959 (kronik, Niels Th. Mortensen); Erik Dal: Da. H.C. Andersen ill. 1835-1975, 1975; Jeppe Hansen i: Andersiana, 3. rk., bd. IV, 1986. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.